menu
ค้นหา
สต๊อกสินค้า
NACHI / นาชิ

L6860_M3X0.5 HYPER Z ต๊าปร่องตรง SUS

NA6860_030X0050

(0)
฿398
NACHI / นาชิ

L6964_M2.6X0.45 SPIRAL FLUTE TAP

NA6964_026X0.45

(0)
฿446
สินค้าหมด รูปภาพของ L6964_M4.0X0.7 SPIRAL FLUTE TAP
NACHI / นาชิ

L6964_M4.0X0.7 SPIRAL FLUTE TAP

NA6964_040X0.7

(0)
฿359
NACHI / นาชิ

L6964_M18.0X1.5 SPIRAL FLUTE TAP

NA6964_180X1.5

(0)
฿2,260
NACHI / นาชิ

L6964_M18.0X2.5 SPIRAL FLUTE TAP

NA6964_180X2.5

(0)
฿2,212
NACHI / นาชิ

L6968_M12.0X1.25 SPIRAL FLUTE TAP SUS

NA6968_120X1.25

(0)
฿1,077
NACHI / นาชิ

L6968_M12.0X1.5 SPIRAL FLUTE TAP SUS

NA6968_120X1.5

(0)
฿1,048
NACHI / นาชิ

L6968_M12.0X1.75 SPIRAL FLUTE TAP SUS

NA6968_120X1.75

(0)
฿1,048
ใกล้หมด รูปภาพของ L6968_M14.0X2.0 SPIRAL FLUTE TAP SUS
NACHI / นาชิ

L6968_M14.0X2.0 SPIRAL FLUTE TAP SUS

NA6968_140X2.0

(0)
฿1,426
NACHI / นาชิ

L6934_M12.0X1.25 T SPIRAL TAP STAINLESS

NA6934_120X1.25

(0)
฿786
สินค้าหมด รูปภาพของ L6934_M12.0X1.75 T SPIRAL TAP STAINLESS
NACHI / นาชิ

L6934_M12.0X1.75 T SPIRAL TAP STAINLESS

NA6934_120X1.75

(0)
฿757
NACHI / นาชิ

L6934_M14X2.0 T SPIRAL TAP STAINLESS

NA6934_140X2.0

(0)
฿1,067
NACHI / นาชิ

L6934_M16.0X1.5 T SPIRAL TAP STAINLESS

NA6934_160X1.5

(0)
฿1,397
NACHI / นาชิ

L6914_M3X0.5 T SPIRAL TAP OVERSIZE

NA6914_030X0.5

(0)
฿398
สินค้าหมด รูปภาพของ L6914_M4X0.7 T SPIRAL TAP OVERSIZE
NACHI / นาชิ

L6914_M4X0.7 T SPIRAL TAP OVERSIZE

NA6914_040X0.7

(0)
฿388
NACHI / นาชิ

L6914_M5X0.8 T SPIRAL TAP OVERSIZE

NA6914_050X0.8

(0)
฿378
NACHI / นาชิ

L6914_M6X1.0 T SPIRAL TAP OVERSIZE

NA6914_060X1.0

(0)
฿417
NACHI / นาชิ

L6914_M8X1.25 T SPIRAL TAP OVERSIZE

NA6914_080X1.25

(0)
฿592
NACHI / นาชิ

L6914_M10X1.25 T SPIRAL TAP OVERSIZE

NA6914_100X1.25

(0)
฿718
NACHI / นาชิ

L6914_M10X1.5 T SPIRAL TAP OVERSIZE

NA6914_100X1.5

(0)
฿718
NACHI / นาชิ

L6914_M12X1.25 T SPIRAL TAP OVERSIZE

NA6914_120X1.25

(0)
฿892
NACHI / นาชิ

L6914_M12X1.50 T SPIRAL TAP OVERSIZE

NA6914_120X1.5

(0)
฿892
NACHI / นาชิ

L6914_M12X1.75 T SPIRAL TAP OVERSIZE

NA6914_120X1.75

(0)
฿892
NACHI / นาชิ

L6962_M1.4X0.3 GUN TAP

NA6962_014X0.3

(0)
฿805
NACHI / นาชิ

L6962_M1.7X0.35 GUN TAP

NA6962_017X0.35

(0)
฿718
NACHI / นาชิ

L6962_M2.6X0.45 GUN TAP

NA6962_026X0.45

(0)
฿427
NACHI / นาชิ

L6962_M6.0X1.0 GUN TAP

NA6962_060X1.0

(0)
฿359

ดอกต๊าป

กรองข้อมูล

แบรนด์