menu
ค้นหา
พบสินค้า
27 รายการ
NACHI / นาชิ

L9442_0.5MM VG MILL CARBIDE TWO FLUTES

NA9442_0050

฿456
NACHI / นาชิ

L9442_1.0MM VG MILL CARBIDE TWO FLUTES

NA9442_0100

฿407 ใกล้หมด
NACHI / นาชิ

L9442_1.5MM VG MILL CARBIDE TWO FLUTES

NA9442_0150

฿407
NACHI / นาชิ

L9442_2.0MM VG MILL CARBIDE TWO FLUTES

NA9442_0200

฿407 ใกล้หมด
NACHI / นาชิ

L9442_2.5MM VG MILL CARBIDE TWO FLUTES

NA9442_0250

฿407
NACHI / นาชิ

L9442_3.0MM VG MILL CARBIDE TWO FLUTES

NA9442_0300

฿514
NACHI / นาชิ

L9442_3.5MM VG MILL CARBIDE TWO FLUTES

NA9442_0350

฿776
NACHI / นาชิ

L9442_4.0MM VG MILL CARBIDE TWO FLUTES

NA9442_0400

฿543
NACHI / นาชิ

L9442_4.5MM VG MILL CARBIDE TWO FLUTES

NA9442_0450

฿883
NACHI / นาชิ

L9442_5.0MM VG MILL CARBIDE TWO FLUTES

NA9442_0500

฿582 ใกล้หมด
NACHI / นาชิ

L9442_5.5MM VG MILL CARBIDE TWO FLUTES

NA9442_0550

฿922 ใกล้หมด
NACHI / นาชิ

L9442_6.0MM VG MILL CARBIDE TWO FLUTES

NA9442_0600

฿601
NACHI / นาชิ

L9442_7.0MM VG MILL CARBIDE TWO FLUTES

NA9442_0700

฿1,164
NACHI / นาชิ

L9442_8.0MM VG MILL CARBIDE TWO FLUTES

NA9442_0800

฿883
NACHI / นาชิ

L9442_9.0MM VG MILL CARBIDE TWO FLUTES

NA9442_0900

฿1,552
NACHI / นาชิ

L9442_10.0MM VG MILL CARBIDE TWO FLUTES

NA9442_1000

฿1,086
NACHI / นาชิ

L9442_11.0MM VG MILL CARBIDE TWO FLUTES

NA9442_1100

฿2,018
NACHI / นาชิ

L9442_12.0MM VG MILL CARBIDE TWO FLUTES

NA9442_1200

฿1,474 ใกล้หมด
NACHI / นาชิ

L9444_1.0MM VG MILL CARBIDE FOUR FLUTES

NA9444_0100

฿582
NACHI / นาชิ

L9444_2.0MM VG MILL CARBIDE FOUR FLUTES

NA9444_0200

฿582
NACHI / นาชิ

L9444_3.0MM VG MILL CARBIDE FOUR FLUTES

NA9444_0300

฿592 ใกล้หมด
NACHI / นาชิ

L9444_4.0MM VG MILL CARBIDE FOUR FLUTES

NA9444_0400

฿611
NACHI / นาชิ

L9444_5.0MM VG MILL CARBIDE FOUR FLUTES

NA9444_0500

฿660
NACHI / นาชิ

L9444_6.0MM VG MILL CARBIDE FOUR FLUTES

NA9444_0600

฿708
NACHI / นาชิ

L9444_8.0MM VG MILL CARBIDE FOUR FLUTES

NA9444_0800

฿999
NACHI / นาชิ

L9444_10.0MM VG MILL CARBIDE FOUR FLUTES

NA9444_1000

฿1,377
NACHI / นาชิ

L9444_12.0MM VG MILL CARBIDE FOUR FLUTES

NA9444_1200

฿1,659

ดอกเอ็นมิลล์ทังสเตนคาร์ไบต์ วีจี มิลล์

กรองข้อมูล

แบรนด์