menu
Filters
ค้นหา

สร้างบุญกับ แวลู

26 ธันวาคม 2560

ภาพบรรยากาศจากกิจกรรม ”สร้างบุญกับ แวลู” โดยบริษัท เกรียงไทยวัฒนา กรุ๊ป จำกัด เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรม ”สร้างบุญกับ แวลู” ขึ้น ร่วมกับลูกค้าของทางบริษัทฯ โดยมีจุดประสงค์เพื่อร่วมบริจาคสมทบทุนให้แก่ 2 มูลนิธิ ดังนี้

1. ผู้ป่วยผู้ยากไร้ โรงพยาบาลศิริราช

2. สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (บ้านราชาวดี) ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมในการบริจาคกับกิจกรรม ”สร้างบุญกับ แวลู” ในครั้งนี้เป็นอย่างสูง โดยยอดบริจาคทั้ง 2 มูลนิธิรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท หากในโอกาสหน้า ทางบริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในลักษณะนี้ จะนำภาพแห่งความประทับใจมาแชร์ให้แก่ทุกท่านรับทราบอีกครั้งอย่างแน่นอน