menu
ค้นหา
MIKASA / มิกาซ่า

เฉพาะสายจี้ MGX-28X1.5M(MSX)

M132-0180

(0)
฿6,210
MIKASA / มิกาซ่า

เฉพาะสายจี้ MGX-28X2.0M(MSX)

M132-0182

(0)
฿8,070
MIKASA / มิกาซ่า

เฉพาะสายจี้ MGX-32X1M(MSX)

M132-0190

(0)
฿5,920
MIKASA / มิกาซ่า

เฉพาะสายจี้ MGX-32X1.5M(MSX)

M132-0200

(0)
฿8,710
MIKASA / มิกาซ่า

เฉพาะสายจี้ MGX-38X1M(MSX)

M132-0210

(0)
฿7,880
MIKASA / มิกาซ่า

เฉพาะสายจี้ MGX-38X1.5M(MSX)

M132-0220

(0)
฿9,410
฿14,260
฿14,390
฿13,020
฿23,000
฿15,380
฿13,640
฿14,880 ใกล้หมด
฿14,880 ใกล้หมด
฿24,000
฿30,600
MIKASA / มิกาซ่า

เฉพาะสายจี้ GM-38X4M (DY) DN

M132-0330

(0)
฿14,260
MIKASA / มิกาซ่า

เฉพาะสายจี้ GM-45X4M (DY) DN

M132-0340

(0)
฿14,880
MIKASA / มิกาซ่า

เฉพาะสายจี้ SH-60X4X15MM.

M132-0560

(0)
฿28,200 ใกล้หมด
MIKASA / มิกาซ่า

เฉพาะสายจี้ SH-45X5X15MM.

M132-0600

(0)
฿25,800
MIKASA / มิกาซ่า

เฉพาะสายจี้ SH-38X6X15MM.

M132-0640

(0)
฿25,200 ใกล้หมด
฿2,755 ใกล้หมด
฿3,075
TAIKYOKU / ไตเกียวกุ

สายจี้ HV 32X4M แกน 6 เหลี่ยม JP

T021-0100

(0)
฿3,337
TAIKYOKU / ไตเกียวกุ

สายจี้ HV 32X5M แกน 6 เหลี่ยม JP

T021-0110

(0)
฿3,463 ใกล้หมด
TAIKYOKU / ไตเกียวกุ

สายจี้ HV 32X6M แกน 6 เหลี่ยม JP

T021-0120

(0)
฿3,667

สายจี้คอนกรีต