menu
ค้นหา
พบสินค้า
53 รายการ
MIKASA / มิกาซ่า

เฉพาะสายจี้ MGX-28X1.5M(MSX)

M132-0180

฿6,210
MIKASA / มิกาซ่า

เฉพาะสายจี้ MGX-28X2.0M(MSX)

M132-0182

฿8,070
MIKASA / มิกาซ่า

เฉพาะสายจี้ MGX-32X1M(MSX)

M132-0190

฿5,920
MIKASA / มิกาซ่า

เฉพาะสายจี้ MGX-32X1.5M(MSX)

M132-0200

฿8,710
MIKASA / มิกาซ่า

เฉพาะสายจี้ MGX-38X1M(MSX)

M132-0210

฿7,880 ใกล้หมด
MIKASA / มิกาซ่า

เฉพาะสายจี้ MGX-38X1.5M(MSX)

M132-0220

฿9,410
฿14,260
฿14,390
฿13,020
฿15,380
฿13,640
฿14,880 ใกล้หมด
฿14,880 ใกล้หมด
฿30,600
MIKASA / มิกาซ่า

เฉพาะสายจี้ GM-38X4M (DY) DN

M132-0330

฿14,260
MIKASA / มิกาซ่า

เฉพาะสายจี้ GM-45X4M (DY) DN

M132-0340

฿14,880
MIKASA / มิกาซ่า

เฉพาะสายจี้ SH-60X4X15MM.

M132-0560

฿28,200 ใกล้หมด
MIKASA / มิกาซ่า

เฉพาะสายจี้ SH-45X5X15MM.

M132-0600

฿25,800
MIKASA / มิกาซ่า

เฉพาะสายจี้ SH-38X6X15MM.

M132-0640

฿25,200 ใกล้หมด
฿2,726 ใกล้หมด
TAIKYOKU / ไตเกียวกุ

สายจี้ HV 32X4M แกน 6 เหลี่ยม JP

T021-0100

฿3,408
TAIKYOKU / ไตเกียวกุ

สายจี้ HV 32X5M แกน 6 เหลี่ยม JP

T021-0110

฿3,552 ใกล้หมด
TAIKYOKU / ไตเกียวกุ

สายจี้ HV 32X6M แกน 6 เหลี่ยม JP

T021-0120

฿3,744
TAIKYOKU / ไตเกียวกุ

สายจี้ HV 38X4M แกน 6 เหลี่ยม JP

T021-0130

฿3,475
TAIKYOKU / ไตเกียวกุ

สายจี้ HV 38X5M แกน 6 เหลี่ยม JP

T021-0140

฿3,658
TAIKYOKU / ไตเกียวกุ

สายจี้ HV 38X6M แกน 6 เหลี่ยม JP

T021-0150

฿3,744
TAIKYOKU / ไตเกียวกุ

สายจี้ HV 45X4M แกน 6 เหลี่ยม JP

T021-0160

฿3,658
TAIKYOKU / ไตเกียวกุ

สายจี้ HV 45X5M แกน 6 เหลี่ยม JP

T021-0170

฿3,744
TAIKYOKU / ไตเกียวกุ

สายจี้ HV 45X6M แกน 6 เหลี่ยม JP

T021-0180

฿3,926
TAIKYOKU / ไตเกียวกุ

สายจี้ HV 50X5M แกน 6 เหลี่ยม JP

T021-0200

฿7,930
TAIKYOKU / ไตเกียวกุ

สายจี้ HV 50X6M แกน 6 เหลี่ยม JP

T021-0210

฿8,179
TAIKYOKU / ไตเกียวกุ

สายจี้ HV 60X4M แกน 6 เหลี่ยม JP

T021-0220

฿5,184
TAIKYOKU / ไตเกียวกุ

สายจี้ HV 60X5M แกน 6 เหลี่ยม JP

T021-0230

฿5,434
TAIKYOKU / ไตเกียวกุ

สายจี้ HV 60X6M แกน 6 เหลี่ยม JP

T021-0240

฿5,683
TAIKYOKU / ไตเกียวกุ

สายจี้ DHV 32X4M (ไดนาแพค)

T021-0245

฿4,243
TAIKYOKU / ไตเกียวกุ

สายจี้ DHV 32X5M (ไดนาแพค)

T021-0246

฿4,435
TAIKYOKU / ไตเกียวกุ

สายจี้ DHV 32X6M (ไดนาแพค)

T021-0247

฿4,618
TAIKYOKU / ไตเกียวกุ

สายจี้ DHV 38X4M (ไดนาแพค)

T021-0248

฿4,310
TAIKYOKU / ไตเกียวกุ

สายจี้ DHV 38X5M (ไดนาแพค)

T021-0249

฿4,493
TAIKYOKU / ไตเกียวกุ

สายจี้ DHV 38X6M (ไดนาแพค)

T021-0251

฿4,675
TAIKYOKU / ไตเกียวกุ

สายจี้ DHV 45X4M (ไดนาแพค)

T021-0252

฿4,493
TAIKYOKU / ไตเกียวกุ

สายจี้ DHV 45X5M (ไดนาแพค)

T021-0253

฿4,675
TAIKYOKU / ไตเกียวกุ

สายจี้ DHV 45X6M (ไดนาแพค)

T021-0254

฿4,810
TAIKYOKU / ไตเกียวกุ

สายจี้ DHV 60X4M (ไดนาแพค)

T021-0255

฿5,933
TAIKYOKU / ไตเกียวกุ

สายจี้ DHV 60X5M (ไดนาแพค)

T021-0256

฿6,182 ใกล้หมด
TAIKYOKU / ไตเกียวกุ

สายจี้ DHV 60X6M (ไดนาแพค)

T021-0257

฿6,336

สายจี้คอนกรีต