menu
ค้นหา

2T/4T Mode คืออะไร

 

2T/4T Mode คือ ฟังก์ชั่นที่ช่วยในงานเชื่อม TIG แบบต่อเนื่องได้ เพราะทำให้เราไม่ต้องกดสวิทช์ค้างไว้ ทำให้การควบคุมในการเชื่อม TIG ได้ง่ายขึ้น

2T หรือ 2Time หรือ 2 จังหวะ คือการกดสวิทช์เริ่มต้นการเชื่อม TIG ค้างไว้ หากปล่อยสวิทช์คือการสิ้นสุดการเชื่อม TIG

4T หรือ 4Time หรือ 4 จังหวะ คือการกดสวิทช์เริ่มต้นการเชื่อม TIG ค้างไว้ หากปล่อยสวิทช์เครื่องยังคงทำงานอยู่ หากต้องการหยุดให้กดสวิทช์และปล่อย เครื่องจะหยุดทำงาน หมายถึง สิ้นสุดการเชื่อม TIG

ฝากความคิดเห็นของคุณ