menu
ค้นหา

Vision Of KTW Group / วิสัยทัศน์ของเกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป

ผู้นำด้านการสร้างและขยายตลาด เครื่องมือ เครื่องจักร ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

The leader in creating and expanding Tools and Equipment market in South-East Asia.

Corporate Culture / วัฒนธรรมองค์กร

Service by Heart: มีใจบริการ

Courage: กล้าคิด กล้าทำ

Relationship: สร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าเสมือนเครือญาติ

Integrity: ให้เกียรติคำพูดของตนเอง

Positive Power: ขับเคลื่อนด้วยพลังบวก

Teamwork: ทำงานเป็นทีม

Social Responsibility: รับผิดชอบต่อสังคม

MD TALK / สารจากผู้บริหาร

ในปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา นับเป็นอีกปีแห่งการก้าวกระโดดครั้งสำคัญของ "เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป" เราได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปยัง บางบอน บนพื้นที่ที่กว้างขวางกว่าเดิมมาก ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพการจัดการด้าน LOGISTICS, ด้านบริการก่อนและหลังการขาย, ด้าน IT, และช่วยสภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงานดีขึ้น

ในศูนย์กระจายสินค้าใหม่เราใช้ระบบ WMS (Warehouse Management System) ที่ทันสมัยที่สุดในเวลานี้เพื่อจัดการงาน LOGISTICS ครบวงจร ทั้งจัดเก็บสินค้า การบริหารแผนการจัดส่ง และระบบบริหารอะไหล่ส่งผลให้การกระจายสินค้ารวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น และส่งผลไปถึงการบริการหลังการขายที่ดีขึ้น

"เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป" ขอบคุณคู่ค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา เราจะมุ่งพัฒนาต่อไป เพื่อยกระดับการบริการลูกค้าให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น และเติบโตควบคู่กับคู่ค้าของเรา พร้อมเข้าสู่ตลาดระดับภูมิภาค AEC ไปด้วยกัน

คณะผู้บริหาร เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป และ เกรียงกมล 2009

CORPORATE IDENTITY / สัญลักษณ์องค์กร

- บริษัท เกรียงไทยวัฒนา กรุ๊ป จำกัด
- บริษัท เกรียงไทยวัฒนา อินเตอร์เทรด จำกัด
- บริษัท เค.ที. แม็กซ์ จำกัด
- บริษัท เกรียงกมล 2009 จำกัด

การออกแบบได้เลือกใช้ตัวอักษรตัวแรกของคำว่า เกรียงไทยวัฒนา ในภาษาอังกฤษซึ่งเป็นตัวอักษร KTW มาออกเบบเป็นสัญลักษณ์หลักโดยมีคำว่า KRIENG THAI WATANA GROUP ซึ่งสื่อความหมายว่าสัญลักษณ์นี้เป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัท เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป โดยสีที่ใช้ในการออกแบบจะใช้สีส้ม เนื่องจากสีส้มเป็นสีที่สื่อถึง ความแข็งแกร่ง ความกระตือรือร้น และความพยายาม และมีสีเทา ซึ่งเป็นสีแห่งความคิดสร้างสรรค์เป็นส่วนประกอบ และเลือกใช้ตัวอักษรที่มีความหนักแน่นผสมผสานกับความทันสมัย ดังนั้นสัญลักษณ์องค์กร "เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป" จึงเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความมั่นคง แข็งแกร่ง ภายใต้การดำเนินธุรกิจในรูปแบบที่สร้างสรรค์ และทันสมัย

คลังสินค้า

ด้วยศักยภาพของบริษัทฯ เราได้พัฒนาและจัดการเก็บสินค้าให้เพียงพอเหมาะสมต่อความต้องการของตลาดทำให้ ลูกค้าได้รับสินค้าที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และในสภาพที่สมบูรณ์

การจัดส่ง

ระบบการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่นสูงจัดส่งรวดเร็ว ถูกต้อง ตรงตามเวลา มีมาตรฐาน

คลังอะไหล่

KTW มีสต็อกอะไหล่ที่เพียบพร้อม สนับสนุนระบบบริการหลังการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

การฝึกอบรม

การจัดอบรมข้อมูลความรู้สินค้าให้กับพนักงานและคู่ค้าของเราอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขายและการใช้งานสินค้าของบริษัทฯ

ฝ่ายช่าง

บุคลากรฝ่ายช่างที่มีประสิทธิภาพ เพียบพร้อมไปด้วยประสบการณ์ให้บริการหลังการขายอย่างมืออาชีพท่านจึงเชื่อมั่นได้ว่าจะได้รับการบริการหลัง การขายที่ดีจาก KTW

เว็บไซต์ : www.ktw.co.th

อีกหนึ่งช่องทางที่ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่รวดเร็วทันสมัย รวมถึงบริการสั่งสินค้าออนไลน์ แม้แต่การติชม ท่านสามารถส่ง E-mailถึงเราได้ทันที