ดอกสว่านเคลือบผิว AQUA EX Flat

ค้นหาแบบละเอียด
Brand
Category
  • เครื่องมือตัดเจาะ(29)
    • ดอกสว่าน (29)
      • ดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบต์ (29)
        • ดอกสว่านเคลือบผิว AQUA EX Flat (29)
สถานที่รับสินค้า
สต๊อกสินค้า
ประเภทสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
Overall Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Flute Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Diameter
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
  จาก  29 
Item Price เส้นผ่าศูนย์กลาง (D2)- ความยาวฟัน (l)- ความยาวรวม (L)- เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (d)-
NA9818_0300 1,881.80 3.0 MM 19 MM 60 MM 6 MM
L9818_3.0MM AQUA DRILLS EX FLAT REGULAR  (outOfStock)
NA9818_0330 1,959.40 3.3 MM 21 MM 60 MM 6 MM
L9818_3.3MM AQUA DRILLS EX FLAT REGULAR  (outOfStock)
NA9818_0350 1,959.40 3.5 MM 23 MM 60 MM 6 MM
L9818_3.5MM AQUA DRILLS EX FLAT REGULAR  (outOfStock)
NA9818_0400 1,959.40 4.0 MM 25 MM 60 MM 60 MM
L9818_4.0MM AQUA DRILLS EX FLAT REGULAR  (outOfStock)
NA9818_0450 2,201.90 4.5 MM 29 MM 70 MM 6 MM
L9818_4.5MM AQUA DRILLS EX FLAT REGULAR  (lowStock)
NA9818_0460 2,250.40 4.6 MM 29 MM 70 MM 6 MM
L9818_4.6MM AQUA DRILLS EX FLAT REGULAR  (outOfStock)
NA9818_0480 2,250.40 4.8 MM 31 MM 70 MM 6 MM
L9818_4.8MM AQUA DRILLS EX FLAT REGULAR  (outOfStock)
NA9818_0490 2,250.40 4.9 MM 31 MM 70 MM 6 MM
L9818_4.9MM AQUA DRILLS EX FLAT REGULAR  (outOfStock)
NA9818_0500 2,250.40 5.0 MM 32 MM 70 MM 6 MM
L9818_5.0MM AQUA DRILLS EX FLAT REGULAR  (outOfStock)
NA9818_0550 2,386.20 5.5 MM 36 MM 70 MM 6 MM
L9818_5.5MM AQUA DRILLS EX FLAT REGULAR  (lowStock)
NA9818_0600 2,386.20 6 MM 38 MM 70 MM 6 MM
L9818_6.0MM AQUA DRILLS EX FLAT REGULAR  (outOfStock)
NA9818_0650 3,307.70 6.5 MM 42 MM 85 MM 6 MM
L9818_6.5MM AQUA DRILLS EX FLAT REGULAR  (lowStock)
NA9818_0700 3,336.80 7.0 MM 46 MM 90 MM 6 MM
L9818_7.0MM AQUA DRILLS EX FLAT REGULAR  (lowStock)
NA9818_0750 3,647.20 7.5 MM 48 MM 90 MM 6 MM
L9818_7.5MM AQUA DRILLS EX FLAT REGULAR  (lowStock)
NA9818_0800 3,569.60 8.0 MM 51 MM 100 MM 8 MM
L9818_8.0MM AQUA DRILLS EX FLAT REGULAR  (lowStock)
NA9818_0810 4,044.90
L9818_8.1MM AQUA DRILL EX FLAT REGULAR  (outOfStock)
NA9818_0820 4,044.90 8.2 MM 52 MM 100 MM 8 MM
L9818_8.2MM AQUA DRILLS EX FLAT REGULAR  (outOfStock)
NA9818_0850 4,044.90 8.5 MM 54 MM 100 MM 8 MM
L9818_8.5MM AQUA DRILLS EX FLAT REGULAR  (lowStock)
NA9818_0900 4,074.00 9.0 MM 58 MM 100 MM 8 MM
L9818_9.0MM AQUA DRILLS EX FLAT REGULAR  (lowStock)
NA9818_0950 4,520.20 9.5 MM 61 MM 100 MM 8 MM
L9818_9.5MM AQUA DRILLS EX FLAT REGULAR  (lowStock)
NA9818_1000 4,355.30 10.0 MM 63 MM 100 MM 10 MM
L9818_10.0MM AQUA DRILLS EX FLAT REGULAR  (outOfStock)
NA9818_1050 5,073.10 10.5 MM 67 MM 110 MM 10 MM
L9818_10.5MM AQUA DRILLS EX FLAT REGULAR  (lowStock)
NA9818_1100 5,150.70 11.0 MM 70 MM 115 MM 10 MM
L9818_11.0MM AQUA DRILLS EX FLAT REGULAR  (lowStock)
NA9818_1150 5,596.90 11.5 MM 73 MM 115 MM 10 MM
L9818_11.5MM AQUA DRILLS EX FLAT REGULAR  (lowStock)
NA9818_1180 5,596.90 11.8 MM 76 MM 115 MM 10 MM
L9818_11.8MM AQUA DRILLS EX FLAT REGULAR  (outOfStock)
NA9818_1200 5,596.90 12.0 MM 76 MM 125 MM 12 MM
L9818_12.0MM AQUA DRILLS EX FLAT REGULAR  (outOfStock)
NA9818_1400 7,391.40 14.00 MM 88.0 MM 135.0 MM 12.0 MM
L9818_14.0MM. ดอกสว่านคาร์ไบด์ AQDEXZR  (outOfStock)
NA9818_1420 8,506.90 14.2 MM 90.0 MM 135.0 MM 91.0 MM
L9818_14.2MM. ดอกสว่านคาร์ไบด์ AQDEXZR  (outOfStock)
NA9818_1800 13,725.50
L9818_18.0MM. ดอกสว่านคาร์ไบด์ AQDEXZR  (outOfStock)
  จาก  29