ดอกเอ็นมิลล์เคลือบ SG 2 ฟัน

ค้นหาแบบละเอียด
Brand
Category
 • เครื่องมือตัดเจาะ(23)
  • ดอกเอ็นมิลล์ (23)
   • ดอกเอ็นมิลล์ FAX (23)
    • ดอกเอ็นมิลล์เคลือบ SG 2 ฟัน (23)
สถานที่รับสินค้า
สต๊อกสินค้า
ประเภทสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
Overall Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Flute Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Diameter
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
  จาก  23 
Item Price เส้นผ่าศูนย์กลาง (D2)- ความยาวฟัน (l)- ความยาวรวม (L)- เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (d)-
NA7472P0100 1,600.50 1 MM 2 MM 50 MM 6 MM
L7472P_1.0MM SG-FAX ENDMILL2-FLUTE  (lowStock)
 • L7472P_1.0MM SG-FAX ENDMILL2-FLUTE
 • NA7472P0100
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,600.50
  1,650.00
  3.0%
  PCS

  NA7472P0200 1,328.90 2.0 MM 4 MM 50 MM 6 MM
  L7472P_2.0MM SG-FAX ENDMILL2-FLUTE  (lowStock)
 • L7472P_2.0MM SG-FAX ENDMILL2-FLUTE
 • NA7472P0200
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,328.90
  1,370.00
  3.0%
  PCS

  NA7472P0300 1,154.30 3.0 MM 6 MM 50 MM 6 MM
  L7472P_3.0MM SG-FAX ENDMILL2-FLUTE  (lowStock)
 • L7472P_3.0MM SG-FAX ENDMILL2-FLUTE
 • NA7472P0300
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,154.30
  1,190.00
  3.0%
  PCS

  NA7472P0350 1,154.30 3.5 MM 8 MM 60 MM 8 MM
  L7472P_3.5MM SG-FAX ENDMILL2-FLUTE  (lowStock)
 • L7472P_3.5MM SG-FAX ENDMILL2-FLUTE
 • NA7472P0350
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,154.30
  1,190.00
  3.0%
  PCS

  NA7472P0400 1,154.30 4.0 MM 8 MM 60 MM 8 MM
  L7472P_4.0MM SG-FAX ENDMILL2-FLUTE  (lowStock)
 • L7472P_4.0MM SG-FAX ENDMILL2-FLUTE
 • NA7472P0400
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,154.30
  1,190.00
  3.0%
  PCS

  NA7472P0500 1,154.30 5.0 MM 10 MM 60 MM 8 MM
  L7472P_5.0MM SG-FAX ENDMILL2-FLUTE  (inStock)
 • L7472P_5.0MM SG-FAX ENDMILL2-FLUTE
 • NA7472P0500
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,154.30
  1,190.00
  3.0%
  PCS

  NA7472P0600 1,222.20 6.0 MM 12 MM 60 MM 8 MM
  L7472P_6.0MM SG-FAX ENDMILL2-FLUTE  (lowStock)
 • L7472P_6.0MM SG-FAX ENDMILL2-FLUTE
 • NA7472P0600
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,222.20
  1,260.00
  3.0%
  PCS

  NA7472P0700 1,319.20 6.5 MM 14 MM 65 MM 10 MM
  L7472P_7.0MM SG-FAX ENDMILL2-FLUTE  (inStock)
 • L7472P_7.0MM SG-FAX ENDMILL2-FLUTE
 • NA7472P0700
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,319.20
  1,360.00
  3.0%
  PCS

  NA7472P0800 1,319.20 8.0 MM 14 MM 65 MM 10 MM
  L7472P_8.0MM SG-FAX ENDMILL2-FLUTE  (lowStock)
 • L7472P_8.0MM SG-FAX ENDMILL2-FLUTE
 • NA7472P0800
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,319.20
  1,360.00
  3.0%
  PCS

  NA7472P0900 1,590.80 9.0 MM 18 MM 75 MM 10 MM
  L7472P_9.0MM SG-FAX ENDMILL2-FLUTE  (lowStock)
 • L7472P_9.0MM SG-FAX ENDMILL2-FLUTE
 • NA7472P0900
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,590.80
  1,640.00
  3.0%
  PCS

  NA7472P1000 1,590.80 10.0 MM 18 MM 75 MM 12 MM
  L7472P_10.0MM SG-FAX ENDMILL2-FLUTE  (outOfStock)
  NA7472P1100 1,940.00 11.0 MM 22 MM 80 MM 12 MM
  L7472P_11.0MM SG-FAX ENDMILL2-FLUTE  (lowStock)
 • L7472P_11.0MM SG-FAX ENDMILL2-FLUTE
 • NA7472P1100
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,940.00
  2,000.00
  3.0%
  PCS

  NA7472P1200 1,940.00 12.0 MM 22 MM 80 MM 12 MM
  L7472P_12.0MM SG-FAX ENDMILL2-FLUTE  (outOfStock)
  NA7472P1300 2,502.60 13.0 MM 26 MM 90 MM 16 MM
  L7472P_13.0MM SG-FAX ENDMILL2-FLUTE  (lowStock)
 • L7472P_13.0MM SG-FAX ENDMILL2-FLUTE
 • NA7472P1300
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,502.60
  2,580.00
  3.0%
  PCS

  NA7472P1400 2,502.60 14.0 MM 26 MM 90 MM 16 MM
  L7472P_14.0MM SG-FAX ENDMILL2-FLUTE  (outOfStock)
  NA7472P1500 2,686.90 15.0 MM 30 MM 95 MM 16 MM
  L7472P_15.0MM SG-FAX ENDMILL2-FLUTE  (lowStock)
 • L7472P_15.0MM SG-FAX ENDMILL2-FLUTE
 • NA7472P1500
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,686.90
  2,770.00
  3.0%
  PCS

  NA7472P1600 2,871.20 16.0 MM 30 MM 95 MM 16 MM
  L7472P_16.0MM SG-FAX ENDMILL2-FLUTE  (lowStock)
 • L7472P_16.0MM SG-FAX ENDMILL2-FLUTE
 • NA7472P1600
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,871.20
  2,960.00
  3.0%
  PCS

  NA7472P1800 3,501.70 18.0 MM 35 MM 105 MM 20 MM
  L7472P_18.0MM SG-FAX ENDMILL2-FLUTE  (lowStock)
 • L7472P_18.0MM SG-FAX ENDMILL2-FLUTE
 • NA7472P1800
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 3,501.70
  3,610.00
  3.0%
  PCS

  NA7472P1900 4,083.70 19.0 MM 40 MM 110 MM 20 MM
  L7472P_19.0MM SG-FAX ENDMILL2-FLUTE  (lowStock)
 • L7472P_19.0MM SG-FAX ENDMILL2-FLUTE
 • NA7472P1900
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 4,083.70
  4,210.00
  3.0%
  PCS

  NA7472P2000 4,083.70 20.0 MM 40 MM 110 MM 20 MM
  L7472P_20.0MM SG-FAX ENDMILL2-FLUTE  (lowStock)
 • L7472P_20.0MM SG-FAX ENDMILL2-FLUTE
 • NA7472P2000
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 4,083.70
  4,210.00
  3.0%
  PCS

  NA7472P2200 4,791.80 22.0 MM 45 MM 125 MM 20 MM
  L7472P_22.0MM SG-FAX ENDMILL2-FLUTE  (lowStock)
 • L7472P_22.0MM SG-FAX ENDMILL2-FLUTE
 • NA7472P2200
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 4,791.80
  4,940.00
  3.0%
  PCS

  NA7472P2300 5,393.20 23.0 MM 50 MM 130 MM 25 MM
  L7472P_23.0MM SG-FAX ENDMILL2-FLUTE  (lowStock)
 • L7472P_23.0MM SG-FAX ENDMILL2-FLUTE
 • NA7472P2300
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 5,393.20
  5,560.00
  3.0%
  PCS

  NA7472P2500 5,393.20 25.0 MM 50 MM 130 MM 25 MM
  L7472P_25.0MM SG-FAX ENDMILL2-FLUTE  (lowStock)
 • L7472P_25.0MM SG-FAX ENDMILL2-FLUTE
 • NA7472P2500
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 5,393.20
  5,560.00
  3.0%
  PCS

    จาก  23