ค้นหาแบบละเอียด
Brand
Category
 • เครื่องมือตัดเจาะ(189)
  • ดอกเอ็นมิลล์ (189)
   • ดอกเอ็นมิลล์ไฮสปีดโคบอลต์ วิคตอรี่มิลล์ (189)
    • ดอกวิคตอรี่มิลล์เคลือบTiAlN สีม่วง 2 ฟัน (39)
    • ดอกวิคตอรี่มิลล์เคลือบTiAlN สีม่วง 4 ฟัน (38)
    • ดอกวิคตอรี่มิลล์เคลือบTiAlN กัดหนัก (20)
    • ดอกวิคตอรี่มิลล์เคลือบTiAlN กัดหนัก ยาว (19)
    • ดอกวิคตอรี่มิลล์เคลือบTiAlN กัดหยาบ ยาว (19)
    • ดอกวิคตอรี่มิลล์เคลือบTiAlN กัดหยาบ กลาง (19)
    • ดอกวิคตอรี่มิลล์เคลือบTiAlN 4 ฟัน ยาว (16)
    • ดอกวิคตอรี่มิลล์เคลือบTiAlN กัดหยาบ สั้น (16)
    • ดอกวิคตอรี่มิลล์ 2 ฟัน แบบยาว (3)
สถานที่รับสินค้า
สต๊อกสินค้า
ประเภทสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
Overall Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Flute Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Diameter
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
  จาก  189 
PCS

L6408_3.0X50X6S4 VICTORY MILLS HEAVY
PCS

NACHI/นาชิ
NA6408_0300
สินค้าพร้อมส่ง
1,086.40
1,120.00
3.0%
PCS

L6408_4.0X60X8S4 VICTORY MILLS HEAVY
PCS

NACHI/นาชิ
NA6408_0400
สินค้าเหลือน้อย
1,144.60
1,180.00
3.0%
PCS

L6408_5.0X60X8S4 VICTORY MILLS HEAVY
PCS

NACHI/นาชิ
NA6408_0500
สินค้าเหลือน้อย
1,193.10
1,230.00
3.0%
PCS

L6408_6.0X60X8S4 VICTORY MILLS HEAVY
PCS

NACHI/นาชิ
NA6408_0600
สินค้าเหลือน้อย
1,193.10
1,230.00
3.0%
PCS

L6408_8.0X65X10S4 VICTORY MILLS HEAVY
PCS

NACHI/นาชิ
NA6408_0800
สินค้าเหลือน้อย
1,241.60
1,280.00
3.0%
L6408_9.0X65X10S4 VICTORY MILLS HEAVY
NACHI/นาชิ
NA6408_0900
สินค้าหมด
1,319.20
1,360.00
3.0%
PCS

L6408_10.0X75X12S4 VICTORY MILLS HEAVY
PCS

NACHI/นาชิ
NA6408_1000
สินค้าเหลือน้อย
1,425.90
1,470.00
3.0%
PCS

L6408_12.0X80X12S4 VICTORY MILLS HEAVY
PCS

NACHI/นาชิ
NA6408_1200
สินค้าเหลือน้อย
1,736.30
1,790.00
3.0%
PCS

L6408_14.0X90X16S4 VICTORY MILLS HEAVY
PCS

NACHI/นาชิ
NA6408_1400
สินค้าเหลือน้อย
2,075.80
2,140.00
3.0%
PCS

L6408_15.0X95X16S4 VICTORY MILLS HEAVY
PCS

NACHI/นาชิ
NA6408_1500
สินค้าเหลือน้อย
2,269.80
2,340.00
3.0%
PCS

L6408_16.0X95X16S4 VICTORY MILLS HEAVY
PCS

NACHI/นาชิ
NA6408_1600
สินค้าเหลือน้อย
2,386.20
2,460.00
3.0%
PCS

L6408_18.0X105X20S4 VICTORY MILLS HEAVY
PCS

NACHI/นาชิ
NA6408_1800
สินค้าเหลือน้อย
2,745.10
2,830.00
3.0%
L6408_20.0X110X20S4 VICTORY MILLS HEAVY
NACHI/นาชิ
NA6408_2000
สินค้าหมด
2,890.60
2,980.00
3.0%
PCS

L6408_22.0X110X20S4 VICTORY MILLS HEAVY
PCS

NACHI/นาชิ
NA6408_2200
สินค้าเหลือน้อย
3,346.50
3,450.00
3.0%
PCS

L6408_24.0X120X25S4 VICTORY MILLS HEAVY
PCS

NACHI/นาชิ
NA6408_2400
สินค้าเหลือน้อย
3,404.70
3,510.00
3.0%
PCS

L6408_25.0X120X25S4 VICTORY MILLS HEAVY
PCS

NACHI/นาชิ
NA6408_2500
สินค้าเหลือน้อย
3,404.70
3,510.00
3.0%
PCS

L6408_30.0X125X25S6 VICTORY MILLS HEAVY
PCS

NACHI/นาชิ
NA6408_3000
สินค้าเหลือน้อย
5,432.00
5,600.00
3.0%
PCS

L6408_32.0X145X32S6 VICTORY MILLS HEAVY
PCS

NACHI/นาชิ
NA6408_3200
สินค้าเหลือน้อย
6,867.60
7,080.00
3.0%
PCS

L6408_40.0X150X32S6 VICTORY MILLS HEAVY
PCS

NACHI/นาชิ
NA6408_4000
สินค้าเหลือน้อย
10,388.70
10,710.00
3.0%
PCS

L6408_50.0X160X32S6 VICTORY MILLS HEAVY
PCS

NACHI/นาชิ
NA6408_5000
สินค้าเหลือน้อย
16,431.80
16,940.00
3.0%
PCS

L6410_3.0MM VICTORY MILLS HEAVY LONG
PCS

NACHI/นาชิ
NA6410_0300
สินค้าเหลือน้อย
1,328.90
1,370.00
3.0%
PCS

L6410_4.0MM VICTORY MILLS HEAVY LONG
PCS

NACHI/นาชิ
NA6410_0400
สินค้าเหลือน้อย
1,396.80
1,440.00
3.0%
PCS

L6410_6.0MM VICTORY MILLS HEAVY LONG
PCS

NACHI/นาชิ
NA6410_0600
สินค้าเหลือน้อย
1,493.80
1,540.00
3.0%
PCS

L6410_8.0MM VICTORY MILLS HEAVY LONG
PCS

NACHI/นาชิ
NA6410_0800
สินค้าเหลือน้อย
1,571.40
1,620.00
3.0%
L6410_9.0MM VICTORY MILLS HEAVY LONG
NACHI/นาชิ
NA6410_0900
สินค้าหมด
1,678.10
1,730.00
3.0%
PCS

L6410_10.0MM VICTORY MILLS HEAVY LONG
PCS

NACHI/นาชิ
NA6410_1000
สินค้าเหลือน้อย
1,794.50
1,850.00
3.0%
PCS

L6410_11.0MM VICTORY MILLS HEAVY LONG
PCS

NACHI/นาชิ
NA6410_1100
สินค้าเหลือน้อย
2,017.60
2,080.00
3.0%
PCS

L6410_12.0MM VICTORY MILLS HEAVY LONG
PCS

NACHI/นาชิ
NA6410_1200
สินค้าพร้อมส่ง
2,279.50
2,350.00
3.0%
PCS

L6410_13.0MM VICTORY MILLS HEAVY LONG
PCS

NACHI/นาชิ
NA6410_1300
สินค้าเหลือน้อย
2,522.00
2,600.00
3.0%
PCS

L6410_14.0MM VICTORY MILLS HEAVY LONG
PCS

NACHI/นาชิ
NA6410_1400
สินค้าเหลือน้อย
2,851.80
2,940.00
3.0%
PCS

L6410_15.0MM VICTORY MILLS HEAVY LONG
PCS

NACHI/นาชิ
NA6410_1500
สินค้าเหลือน้อย
3,045.80
3,140.00
3.0%
PCS

L6410_16.0MM VICTORY MILLS HEAVY LONG
PCS

NACHI/นาชิ
NA6410_1600
สินค้าเหลือน้อย
3,365.90
3,470.00
3.0%
PCS

L6410_18.0MM VICTORY MILLS HEAVY LONG
PCS

NACHI/นาชิ
NA6410_1800
สินค้าเหลือน้อย
4,074.00
4,200.00
3.0%
PCS

L6410_20.0MM VICTORY MILLS HEAVY LONG
PCS

NACHI/นาชิ
NA6410_2000
สินค้าเหลือน้อย
4,665.70
4,810.00
3.0%
PCS

L6410_22.0MM VICTORY MILLS HEAVY LONG
PCS

NACHI/นาชิ
NA6410_2200
สินค้าเหลือน้อย
5,538.70
5,710.00
3.0%
PCS

L6410_25.0MM VICTORY MILLS HEAVY LONG
PCS

NACHI/นาชิ
NA6410_2500
สินค้าเหลือน้อย
6,528.10
6,730.00
3.0%
  จาก  189