ดอกเอ็นมิลล์กัดหนัก

ค้นหาแบบละเอียด
Brand
Category
 • เครื่องมือตัดเจาะ(29)
  • ดอกเอ็นมิลล์ (29)
   • ดอกเอ็นมิลล์ไม่เคลือบผิว (29)
    • ดอกเอ็นมิลล์กัดหนัก (29)
สถานที่รับสินค้า
สต๊อกสินค้า
ประเภทสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
Overall Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Flute Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Diameter
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
  จาก  29 
Item Price เส้นผ่าศูนย์กลาง (D2)- ความยาวฟัน (l)- ความยาวรวม (L)- เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (d)- จำนวนฟัน-
NA6366_0300 911.80 3.0 MM 9 MM 50 MM 6 MM 4
L6366_3.0MM เอนมิลล์กัดหยาบรุ่นเฮฟวี่  (lowStock)
 • L6366_3.0MM เอนมิลล์กัดหยาบรุ่นเฮฟวี่
 • NA6366_0300
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 911.80
  940.00
  3.0%
  PCS

  NA6366_0400 911.80 4.0 MM 12 MM 60 MM 8 MM 4
  L6366_4.0MM เอนมิลล์กัดหยาบรุ่นเฮฟวี่  (lowStock)
 • L6366_4.0MM เอนมิลล์กัดหยาบรุ่นเฮฟวี่
 • NA6366_0400
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 911.80
  940.00
  3.0%
  PCS

  NA6366_0500 911.80 5.0 MM 15 MM 60 MM 8 MM 4
  L6366_5.0MM เอนมิลล์กัดหยาบรุ่นเฮฟวี่  (inStock)
 • L6366_5.0MM เอนมิลล์กัดหยาบรุ่นเฮฟวี่
 • NA6366_0500
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 911.80
  940.00
  3.0%
  PCS

  NA6366_0600 911.80 6.0 MM 15 MM 60 MM 8 MM 4
  L6366_6.0MM เอนมิลล์กัดหยาบรุ่นเฮฟวี่  (lowStock)
 • L6366_6.0MM เอนมิลล์กัดหยาบรุ่นเฮฟวี่
 • NA6366_0600
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 911.80
  940.00
  3.0%
  PCS

  NA6366_0700 960.30 7.0 MM 20 MM 65 MM 10 MM 4
  L6366_7.0MM เอนมิลล์กัดหยาบรุ่นเฮฟวี่  (lowStock)
 • L6366_7.0MM เอนมิลล์กัดหยาบรุ่นเฮฟวี่
 • NA6366_0700
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 960.30
  990.00
  3.0%
  PCS

  NA6366_0800 960.30 8.0 MM 20 MM 65 MM 10 MM 4
  L6366_8.0MM เอนมิลล์กัดหยาบรุ่นเฮฟวี่  (outOfStock)
  NA6366_0900 1,047.60 9.0 MM 25 MM 75 MM 12 MM 4
  L6366_9.0MM เอนมิลล์กัดหยาบรุ่นเฮฟวี่  (lowStock)
 • L6366_9.0MM เอนมิลล์กัดหยาบรุ่นเฮฟวี่
 • NA6366_0900
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,047.60
  1,080.00
  3.0%
  PCS

  NA6366_1000 1,096.10 10.0 MM 25 MM 75 MM 12 MM 4
  L6366_10.0MM เอนมิลล์กัดหยาบ  (lowStock)
 • L6366_10.0MM เอนมิลล์กัดหยาบ
 • NA6366_1000
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,096.10
  1,130.00
  3.0%
  PCS

  NA6366_1100 1,183.40 11.0 MM 30 MM 80 MM 12 MM 4
  L6366_11.0MM เอนมิลล์กัดหยาบ  (inStock)
 • L6366_11.0MM เอนมิลล์กัดหยาบ
 • NA6366_1100
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,183.40
  1,220.00
  3.0%
  PCS

  NA6366_1200 1,270.70 12.0 MM 30 MM 80 MM 12 MM 4
  L6366_12.0MM เอนมิลล์กัดหยาบ  (lowStock)
 • L6366_12.0MM เอนมิลล์กัดหยาบ
 • NA6366_1200
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,270.70
  1,310.00
  3.0%
  PCS

  NA6366_1300 1,367.70 13.0 MM 35 MM 90 MM 16 MM 4
  L6366_13.0MM เอนมิลล์กัดหยาบ  (lowStock)
 • L6366_13.0MM เอนมิลล์กัดหยาบ
 • NA6366_1300
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,367.70
  1,410.00
  3.0%
  PCS

  NA6366_1400 1,542.30 14.0 MM 35 MM 90 MM 16 MM 4
  L6366_14.0MM เอนมิลล์กัดหยาบ  (lowStock)
 • L6366_14.0MM เอนมิลล์กัดหยาบ
 • NA6366_1400
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,542.30
  1,590.00
  3.0%
  PCS

  NA6366_1500 1,629.60 15.0 MM 40 MM 95 MM 16 MM 4
  L6366_15.0MM เอนมิลล์กัดหยาบ  (lowStock)
 • L6366_15.0MM เอนมิลล์กัดหยาบ
 • NA6366_1500
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,629.60
  1,680.00
  3.0%
  PCS

  NA6366_1600 1,765.40 16.0 MM 40 MM 95 MM 16 MM 4
  L6366_16.0MM เอนมิลล์กัดหยาบ  (lowStock)
 • L6366_16.0MM เอนมิลล์กัดหยาบ
 • NA6366_1600
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,765.40
  1,820.00
  3.0%
  PCS

  NA6366_1700 1,794.50 17.0 MM 40 MM 105 MM 20 MM 4
  L6366_17.0MM เอนมิลล์กัดหยาบ  (lowStock)
 • L6366_17.0MM เอนมิลล์กัดหยาบ
 • NA6366_1700
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,794.50
  1,850.00
  3.0%
  PCS

  NA6366_1800 1,978.80 18.0 MM 40 MM 105 MM 20 MM 4
  L6366_18.0MM เอนมิลล์กัดหยาบ  (outOfStock)
  NA6366_1900 2,066.10 19.0 MM 45 MM 110 MM 20 MM 4
  L6366_19.0MM เอนมิลล์กัดหยาบ  (lowStock)
 • L6366_19.0MM เอนมิลล์กัดหยาบ
 • NA6366_1900
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,066.10
  2,130.00
  3.0%
  PCS

  NA6366_2000 2,066.10 20.0 MM 45 MM 110 MM 20 MM 4
  L6366_20.0MM เอนมิลล์กัดหยาบ  (inStock)
 • L6366_20.0MM เอนมิลล์กัดหยาบ
 • NA6366_2000
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,066.10
  2,130.00
  3.0%
  PCS

  NA6366_2200 2,415.30 22.0 MM 45 MM 110 MM 20 MM 4
  L6366_22.0MM เอนมิลล์กัดหยาบ  (lowStock)
 • L6366_22.0MM เอนมิลล์กัดหยาบ
 • NA6366_2200
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,415.30
  2,490.00
  3.0%
  PCS

  NA6366_2400 2,890.60 24.0 MM 50 MM 120 MM 25 MM 4
  L6366_24.0MMเอนมิลล์กัดหยาบรุ่นเฮฟวี่  (lowStock)
 • L6366_24.0MMเอนมิลล์กัดหยาบรุ่นเฮฟวี่
 • NA6366_2400
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,890.60
  2,980.00
  3.0%
  PCS

  NA6366_2500 2,890.60 25.0 MM 50 MM 120 MM 25 MM 4
  L6366_25.0MM เอนมิลล์กัดหยาบ  (lowStock)
 • L6366_25.0MM เอนมิลล์กัดหยาบ
 • NA6366_2500
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,890.60
  2,980.00
  3.0%
  PCS

  NA6366_3000 4,180.70 30.0 MM 55 MM 125 MM 25 MM 4
  L6366_30.0MM เอนมิลล์กัดหยาบ  (lowStock)
 • L6366_30.0MM เอนมิลล์กัดหยาบ
 • NA6366_3000
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 4,180.70
  4,310.00
  3.0%
  PCS

  NA6366_3200 4,888.80 32.0 MM 60 MM 145 MM 32 MM 6
  L6366_32.0MM เอนมิลล์กัดหยาบ  (lowStock)
 • L6366_32.0MM เอนมิลล์กัดหยาบ
 • NA6366_3200
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 4,888.80
  5,040.00
  3.0%
  PCS

  NA6366_3500 5,771.50 35.0 MM 60 MM 145 MM 32 MM 6
  L6366_35.0MM เอนมิลล์กัดหยาบ  (lowStock)
 • L6366_35.0MM เอนมิลล์กัดหยาบ
 • NA6366_3500
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 5,771.50
  5,950.00
  3.0%
  PCS

  NA6366_4000 7,711.50 40.0 MM 65 MM 150 MM 32 MM 6
  L6366_40.0MM เอนมิลล์กัดหยาบ(เฮฟวี่)  (lowStock)
 • L6366_40.0MM เอนมิลล์กัดหยาบ(เฮฟวี่)
 • NA6366_4000
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 7,711.50
  7,950.00
  3.0%
  PCS

  NA6366_5000 13,269.60 50.0 MM 70 MM 160 MM 42 MM 6
  L6366_50.0X42MM เอนมิลล์กัดหยาบ(เฮฟวี่)  (outOfStock)
  NA6366_5000X32 13,269.60 50 MM 70 MM 160 MM 42 MM 6
  L6366_50.0X32MM เอนมิลล์กัดหยาบ(เฮฟวี่)  (lowStock)
 • L6366_50.0X32MM เอนมิลล์กัดหยาบ(เฮฟวี่)
 • NA6366_5000X32
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 13,269.60
  13,680.00
  3.0%
  PCS

  NA6366P1600 1,522.90 16.0 MM 40 MM 95 MM 16 MM 4
  L6366P_16.0MM เอนมิลล์กัดหยาบ  (lowStock)
 • L6366P_16.0MM เอนมิลล์กัดหยาบ
 • NA6366P1600
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,522.90
  1,570.00
  3.0%
  PCS

  NA6366P1700 1,561.70 17.0 MM 40 MM 105 MM 20 MM 4
  L6366P_17.0MM เอนมิลล์กัดหยาบ  (outOfStock)
    จาก  29