ประแจแอลหกเหลี่ยม ยาวพิเศษ (มม.)

ค้นหาแบบละเอียด
Brand
Category
 • เครื่องมือช่าง(22)
  • เครื่องมือขันยึด (22)
   • ประแจแอล (22)
    • ประแจแอลหกเหลี่ยม ยาวพิเศษ (มม.) (22)
สถานที่รับสินค้า
สต๊อกสินค้า
ประเภทสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
  จาก  22 
Item Price น้ำหนัก (กก.) ขนาด ความยาวด้านสั้น ความยาวด้านยาว
F131-7640127XL 28.13 2 G 1.27 mm 13 mm 81 mm
7640127XL ประแจแอล 6PT. ยาวพิเศษ NO.1.27  (inStock)
 • 7640127XL ประแจแอล 6PT. ยาวพิเศษ NO.1.27
 • F131-7640127XL
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 28.13
  29.00
  3.0%
  PCS

  F131-764015XL 28.13 2 G 1.5 mm 15 mm 91 mm
  764015XLประแจแอลหกเหลี่ยมยาวพิเศษ NO.1.5  (lowStock)
 • 764015XLประแจแอลหกเหลี่ยมยาวพิเศษ NO.1.5
 • F131-764015XL
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 28.13
  29.00
  3.0%
  PCS

  F131-764025XL 28.13 6 G 2.5 mm 20 mm 114 mm
  764025XLประแจแอลหกเหลี่ยมยาวพิเศษ NO.2.5  (inStock)
  F131-76402XL 28.13 3 G 2 mm 18 mm 102 mm
  76402XL ประแจแอลหกเหลี่ยม ยาวพิเศษ NO.2  (inStock)
 • 76402XL ประแจแอลหกเหลี่ยม ยาวพิเศษ NO.2
 • F131-76402XL
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 28.13
  29.00
  3.0%
  PCS

  F131-764035XL 35.89 13 G 3.5 mm 25 mm 135 mm
  764035XLประแจแอลหกเหลี่ยมยาวพิเศษ NO.3.5  (inStock)
 • 764035XLประแจแอลหกเหลี่ยมยาวพิเศษ NO.3.5
 • F131-764035XL
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 35.89
  37.00
  3.0%
  PCS

  F131-76403XL 35.89 9 G 3 mm 23 mm 129 mm
  76403XL ประแจแอลหกเหลี่ยม ยาวพิเศษ NO.3  (inStock)
  F131-764045XL 41.71 24 G 4.5 mm 30 mm 154 mm
  764045XLประแจแอลหกเหลี่ยมยาวพิเศษ NO.4.5  (lowStock)
 • 764045XLประแจแอลหกเหลี่ยมยาวพิเศษ NO.4.5
 • F131-764045XL
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 41.71
  43.00
  3.0%
  PCS

  F131-76404XL 41.71 18 G 4 mm 29 mm 144 mm
  76404XL ประแจแอลหกเหลี่ยม ยาวพิเศษ NO.4  (inStock)
  F131-764055XL 58.20 41 G 5.5 mm 35 mm 175 mm
  764055XLประแจแอลหกเหลี่ยมยาวพิเศษ NO.5.5  (outOfStock)
  F131-76405XL 58.20 33 G 5 mm 33 mm 165 mm
  76405XL ประแจแอล6เหลี่ยม ยาวพิเศษ เบอร์5  (inStock)
  F131-76406XL 77.60 53 G 6 mm 38 mm 186 mm
  76406XL ประแจแอลหกเหลี่ยม ยาวพิเศษ NO.6  (inStock)
  F131-76407XL 77.60 75 G 7 mm 41 mm 197 mm
  76407XL ประแจแอลหกเหลี่ยม ยาวพิเศษ NO.7  (inStock)
 • 76407XL ประแจแอลหกเหลี่ยม ยาวพิเศษ NO.7
 • F131-76407XL
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 77.60
  80.00
  3.0%
  PCS

  F131-76408XL 77.60 103 G 8 mm 44 mm 208 mm
  76408XL ประแจแอลหกเหลี่ยม ยาวพิเศษ NO.8  (inStock)
  F131-76409XL 77.60 137 G 9 mm 47 mm 219 mm
  76409XL ประแจแอลหกเหลี่ยม ยาวพิเศษ NO.9  (inStock)
 • 76409XL ประแจแอลหกเหลี่ยม ยาวพิเศษ NO.9
 • F131-76409XL
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 77.60
  80.00
  3.0%
  PCS

  F131-76410XL 97.00 180 G 10 mm 50 mm 234 mm
  76410XL ประแจแอลหกเหลี่ยมยาวพิเศษ NO.10  (inStock)
 • 76410XL ประแจแอลหกเหลี่ยมยาวพิเศษ NO.10
 • F131-76410XL
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 97.00
  100.00
  3.0%
  PCS

  F131-76411XL 106.70 230 G 11 mm 53 mm 251 mm
  76411XL ประแจแอลหกเหลี่ยมยาวพิเศษ NO.11  (inStock)
 • 76411XL ประแจแอลหกเหลี่ยมยาวพิเศษ NO.11
 • F131-76411XL
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 106.70
  110.00
  3.0%
  PCS

  F131-76412XL 126.10 288 G 12 mm 57 mm 262 mm
  76412XL ประแจแอลหกเหลี่ยมยาวพิเศษ NO.12  (inStock)
  F131-76413XL 145.50 356 G 13 mm 63 mm 273 mm
  76413XL ประแจแอลหกเหลี่ยมยาวพิเศษ NO.13  (inStock)
 • 76413XL ประแจแอลหกเหลี่ยมยาวพิเศษ NO.13
 • F131-76413XL
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 145.50
  150.00
  3.0%
  PCS

  F131-76414XL 184.30 445 G 14 mm 70 mm 294 mm
  76414XL ประแจแอลหกเหลี่ยมยาวพิเศษ NO.14  (inStock)
 • 76414XL ประแจแอลหกเหลี่ยมยาวพิเศษ NO.14
 • F131-76414XL
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 184.30
  190.00
  3.0%
  PCS

  F131-76416XL 232.80 627 G 16 mm 76 mm 316 mm
  76416XL ประแจแอลหกเหลี่ยมยาวพิเศษ NO.16  (outOfStock)
  F131-76417XL 261.90 751 G 17 mm 80 mm 337 mm
  76417XL ประแจแอลหกเหลี่ยมยาวพิเศษ NO.17  (inStock)
 • 76417XL ประแจแอลหกเหลี่ยมยาวพิเศษ NO.17
 • F131-76417XL
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 261.90
  270.00
  3.0%
  PCS

  F131-76419XL 349.20 1,038 G 19 mm 89 mm 379 mm
  76419XL ประแจแอลหกเหลี่ยมยาวพิเศษ NO.19  (lowStock)
 • 76419XL ประแจแอลหกเหลี่ยมยาวพิเศษ NO.19
 • F131-76419XL
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 349.20
  360.00
  3.0%
  PCS

    จาก  22