50 ปีเกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป

เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือก่อสร้าง เครื่องมือลม ปั๊มน้ำและเครื่องมืออุตสาหกรรมชั้นนำจากทั่วโลก โดยตลอด ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2515 บริษัทฯ มุ่งเน้นนำเสนอเฉพาะสินค้าคุณภาพสูงพร้อมบริการที่ดีที่สุด ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้ภาค อุตสาหกรรมและก่อสร้างชาวไทย บริษัทฯ มีคติพจน์ "เน้นความซื่อสัตย์ต่อคู่ค้า" ซึ่งรวมถึง ลูกค้า ผู้ผลิต และสังคม ทำให้บริษัท เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ได้รับความไว้วางใจ แต่งตั้ง ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของสินค้าอุตสาหกรรมชั้นนำ เช่น เครื่องมือไฟฟ้ามากีต้า ปั๊มน้ำเอบาร่า และอื่นๆ

พันธกิจของเกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป

MISSION OF KTW GROUP

- เป็นทางเชื่อมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในท่วงโซ่อุปทาน ของเครื่องมือและเครื่องจักรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

- สร้าง WoW (ความพึงพอใจเหนือความคาดหมาย) ให้แก่ คู่ค้าของเรา ได้แก่ ผู้แทนจำหน่าย End-user และ Supplier รวมถึงพนักงานด้วยกันเอง

- สร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเลือกซื้อสินค้าผ่าน ช่องทางการขายต่างๆ ของเกรียงไทยวัฒนากรุ๊ปในราคาเป็นธรรม

Supplier

เราจะเป็นหน้าบ้านให้กับ Supplier


- กระจายสินค้าสู่ร้านฮาร์ดแวร์ทั่วประเทศ รวดเร็ว ประหยัดที่สุด

- ไม่มีความเสี่ยง

- ไม่มีค่าใช้จ่ายจุกจิกเกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป เรามุ่งมั่นที่จะเป็นทางเชื่อมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในธุรกิจเครื่องมือและเครื่องจักร

สร้างความพึงพอใจที่เหนือความคาดหวังให้แก่คู่ค้าของเรา รวมถึงสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางการขายต่างๆในราคาที่เป็นธรรมหากท่านสนใจที่จะร่วมมือเป็นพันธมิตร (คู่ค้า) กับเราในฐานะซัพพลายเออร์ กรุณากรอกแบบฟอร์ม (ตามลิงค์ด้านล่าง) เราจะรีบติดต่อกลับหาคุณสมัครคู่ค้ารายใหม่

เราจะเป็นหลังบ้านให้ร้านค้า


- มุ่งหาสินค้าคุณภาพจากทั่วโลก

- ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าหลากหลาย

- เสนอสินค้าหลากหลายที่ให้ความคุ้มค่ากับผู้ใช้งานและร้านค้า

- ซื้อต่อครั้งไม่ต้องเยอะ ส่งของเร็ว เงินไม่จม ได้สินค้าหลากหลาย

- บริการหลังการขาย อะไหล่ ทีมช่าง ศูนย์บริการซ่อมเกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป เรามุ่งมั่นที่จะเป็นหลังบ้านให้ร้านค้า

หากท่านสนใจที่จะร่วมมือเป็นพันธมิตร (ร้านค้า) กับเราสามารถลงทะเบียน (ตามลิงค์ด้านล่าง) เราจะรีบติดต่อกลับหาคุณลงทะเบียนร้านค้า
dealer

CORPORATE CULTURE วัฒนธรรมองค์กร


Service by Heart : มีใจบริการ

Courage : กล้าคิด กล้าทำ

Relationship : สร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าเสมือนเครือญาติ

Integrity : ให้เกียรติคำพูดของตนเอง

Positive Power : ขับเคลื่อนด้วยพลังบวก

Teamwork : ทำงานเป็นทีม

Social Responsibility : รับผิดชอบต่อสังคม

องค์กรแห่งความสุข


เราให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลของเรามาก

เรามุ่งมั่นที่จะใส่ใจให้บริษัทของเราเป็นองค์กรแห่งความสุข

และเราเองก็มุ่งมั่นที่จะทำให้คู่ค้าของเรามีความสุขด้วยร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

ติดต่อสอบถาม

คุณณรงค์ ควรผดุง

081-406-1982

email :ktwhr@ktw.co.th

พัฒนาการองค์กร MILESTONES


MILESTONES MILESTONES