ดอกเอ็นมิลล์กัดหยาบ (กัดหนักพิเศษ)

ค้นหาแบบละเอียด
Brand
Category
 • เครื่องมือตัดเจาะ(17)
  • ดอกเอ็นมิลล์ (17)
   • ดอกเอ็นมิลล์ไม่เคลือบผิว (17)
    • ดอกเอ็นมิลล์กัดหยาบ (กัดหนักพิเศษ) (17)
สถานที่รับสินค้า
สต๊อกสินค้า
ประเภทสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
Overall Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Flute Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Diameter
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
  จาก  17 
Item Price เส้นผ่าศูนย์กลาง (D2)- ความยาวฟัน (l)- ความยาวรวม (L)- เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (d)- จำนวนฟัน-
NA6304_0600 1,067.00 6 MM 20 MM 60 MM 6 MM 4
L6304_6.0MM ดอกเอ็นมิลล์กัดหยาบ  (lowStock)
 • L6304_6.0MM ดอกเอ็นมิลล์กัดหยาบ
 • NA6304_0600
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,067.00
  1,100.00
  3.0%
  PCS

  NA6304_0800 1,154.30 8 MM 25 MM 75 MM 10 MM 4
  L6304_8.0MM ดอกเอ็นมิลล์กัดหยาบ  (outOfStock)
  NA6304_1000 1,290.10 10 MM 35 MM 85 MM 10 MM 4
  L6304_10.0MM ดอกเอ็นมิลล์กัดหยาบ  (lowStock)
 • L6304_10.0MM ดอกเอ็นมิลล์กัดหยาบ
 • NA6304_1000
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,290.10
  1,330.00
  3.0%
  PCS

  NA6304_1200 2,657.80 12 MM 40 MM 90 MM 12 MM 4
  L6304_12.0MM ดอกเอ็นมิลล์กัดหยาบ  (lowStock)
 • L6304_12.0MM ดอกเอ็นมิลล์กัดหยาบ
 • NA6304_1200
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,657.80
  2,740.00
  3.0%
  PCS

  NA6304_1400 2,735.40 14 MM 45 MM 100 MM 16 MM 4
  L6304_14.0MM ดอกเอ็นมิลล์กัดหยาบ  (lowStock)
 • L6304_14.0MM ดอกเอ็นมิลล์กัดหยาบ
 • NA6304_1400
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,735.40
  2,820.00
  3.0%
  PCS

  NA6304_1500 2,890.60 15 MM 45 MM 100 MM 16 MM 4
  L6304_15.0MM ดอกเอ็นมิลล์กัดหยาบ  (lowStock)
 • L6304_15.0MM ดอกเอ็นมิลล์กัดหยาบ
 • NA6304_1500
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,890.60
  2,980.00
  3.0%
  PCS

  NA6304_1600 3,026.40 16 MM 50 MM 105 MM 16 MM 4
  L6304_16.0MM ดอกเอ็นมิลล์กัดหยาบ  (lowStock)
 • L6304_16.0MM ดอกเอ็นมิลล์กัดหยาบ
 • NA6304_1600
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 3,026.40
  3,120.00
  3.0%
  PCS

  NA6304_1800 3,094.30 18 MM 50 MM 115 MM 20 MM 4
  L6304_18.0MM ดอกเอ็นมิลล์กัดหยาบ  (lowStock)
 • L6304_18.0MM ดอกเอ็นมิลล์กัดหยาบ
 • NA6304_1800
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 3,094.30
  3,190.00
  3.0%
  PCS

  NA6304_2000 3,181.60 20 MM 55 MM 120 MM 20 MM 4
  L6304_20.0MM ดอกเอ็นมิลล์กัดหยาบ  (lowStock)
 • L6304_20.0MM ดอกเอ็นมิลล์กัดหยาบ
 • NA6304_2000
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 3,181.60
  3,280.00
  3.0%
  PCS

  NA6304_2200 3,986.70 22 MM 60 MM 120 MM 20 MM 4
  L6304_22.0MM ดอกเอ็นมิลล์กัดหยาบ  (lowStock)
 • L6304_22.0MM ดอกเอ็นมิลล์กัดหยาบ
 • NA6304_2200
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 3,986.70
  4,110.00
  3.0%
  PCS

  NA6304_2500 4,200.10 25 MM 70 MM 140 MM 25 MM 4
  L6304_25.0MM ดอกเอ็นมิลล์กัดหยาบ  (lowStock)
 • L6304_25.0MM ดอกเอ็นมิลล์กัดหยาบ
 • NA6304_2500
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 4,200.10
  4,330.00
  3.0%
  PCS

  NA6304_3000 5,781.20 30 MM 80 MM 165 MM 32 MM 4
  L6304_30.0MM ดอกเอ็นมิลล์กัดหยาบ  (lowStock)
 • L6304_30.0MM ดอกเอ็นมิลล์กัดหยาบ
 • NA6304_3000
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 5,781.20
  5,960.00
  3.0%
  PCS

  NA6304_3500 8,002.50 35 MM 90 MM 175 MM 32 MM 5
  L6304_35.0MM ดอกเอ็นมิลล์กัดหยาบ  (lowStock)
 • L6304_35.0MM ดอกเอ็นมิลล์กัดหยาบ
 • NA6304_3500
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 8,002.50
  8,250.00
  3.0%
  PCS

  NA6304_4000 8,555.40 40 MM 100 MM 185 MM 32 MM 5
  L6304_40.0MM ดอกเอ็นมิลล์กัดหยาบ  (lowStock)
 • L6304_40.0MM ดอกเอ็นมิลล์กัดหยาบ
 • NA6304_4000
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 8,555.40
  8,820.00
  3.0%
  PCS

  NA6304_5000 16,131.10 50 MM 120 MM 205 MM 42 MM 6
  L6304_50.0MM ดอกเอ็นมิลล์กัดหยาบ  (lowStock)
 • L6304_50.0MM ดอกเอ็นมิลล์กัดหยาบ
 • NA6304_5000
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 16,131.10
  16,630.00
  3.0%
  PCS

  NA6304P0800 999.10 8 MM 25 MM 75 MM 10 MM 4
  L6304P_8.0MM ดอกเอ็นมิลล์กัดหยาบ  (outOfStock)
  NA6304P1500 2,502.60 15 MM 45 MM 100 MM 16 MM 4
  L6304P_15.0MM ดอกเอ็นมิลล์กัดหยาบ  (lowStock)
 • L6304P_15.0MM ดอกเอ็นมิลล์กัดหยาบ
 • NA6304P1500
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,502.60
  2,580.00
  3.0%
  PCS

    จาก  17