ดอกสว่านเคลือบผิว SG ดอกยาว เจาะสเตนเลส

ค้นหาแบบละเอียด
Brand
Category
 • เครื่องมือตัดเจาะ(114)
  • ดอกสว่าน (114)
   • ดอกสว่านไฮสปีด ก้านเอ็นมิลล์ (114)
    • ดอกสว่านเคลือบผิว SG ดอกยาว เจาะสเตนเลส (114)
สถานที่รับสินค้า
สต๊อกสินค้า
ประเภทสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
Overall Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Flute Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Diameter
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
  จาก  114 
Item Price
NA7574P0200 310.40
L7574P_2.0MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์  (inStock)
 • L7574P_2.0MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์
 • NA7574P0200
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 310.40
  320.00
  3.0%
  PCS

  NA7574P0210 310.40
  L7574P_2.1MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์  (lowStock)
 • L7574P_2.1MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์
 • NA7574P0210
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 310.40
  320.00
  3.0%
  PCS

  NA7574P0220 310.40
  L7574P_2.2MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์  (lowStock)
 • L7574P_2.2MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์
 • NA7574P0220
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 310.40
  320.00
  3.0%
  PCS

  NA7574P0230 310.40
  L7574P_2.3MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์  (lowStock)
 • L7574P_2.3MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์
 • NA7574P0230
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 310.40
  320.00
  3.0%
  PCS

  NA7574P0240 310.40
  L7574P_2.4MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์  (lowStock)
 • L7574P_2.4MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์
 • NA7574P0240
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 310.40
  320.00
  3.0%
  PCS

  NA7574P0250 310.40
  L7574P_2.5MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์  (inStock)
 • L7574P_2.5MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์
 • NA7574P0250
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 310.40
  320.00
  3.0%
  PCS

  NA7574P0260 310.40
  L7574P_2.6MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์  (lowStock)
 • L7574P_2.6MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์
 • NA7574P0260
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 310.40
  320.00
  3.0%
  PCS

  NA7574P0270 310.40
  L7574P_2.7MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์  (lowStock)
 • L7574P_2.7MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์
 • NA7574P0270
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 310.40
  320.00
  3.0%
  PCS

  NA7574P0280 310.40
  L7574P_2.8MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์  (outOfStock)
  NA7574P0290 310.40
  L7574P_2.9MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์  (inStock)
 • L7574P_2.9MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์
 • NA7574P0290
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 310.40
  320.00
  3.0%
  PCS

  NA7574P0300 310.40
  L7574P_3.0MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์  (lowStock)
 • L7574P_3.0MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์
 • NA7574P0300
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 310.40
  320.00
  3.0%
  PCS

  NA7574P0310 378.30
  L7574P_3.1MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์  (lowStock)
 • L7574P_3.1MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์
 • NA7574P0310
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 378.30
  390.00
  3.0%
  PCS

  NA7574P0320 378.30
  L7574P_3.2MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์  (lowStock)
 • L7574P_3.2MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์
 • NA7574P0320
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 378.30
  390.00
  3.0%
  PCS

  NA7574P0330 378.30
  L7574P_3.3MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์  (lowStock)
 • L7574P_3.3MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์
 • NA7574P0330
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 378.30
  390.00
  3.0%
  PCS

  NA7574P0340 378.30
  L7574P_3.4MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์  (inStock)
 • L7574P_3.4MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์
 • NA7574P0340
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 378.30
  390.00
  3.0%
  PCS

  NA7574P0350 378.30
  L7574P_3.5MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์  (lowStock)
 • L7574P_3.5MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์
 • NA7574P0350
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 378.30
  390.00
  3.0%
  PCS

  NA7574P0360 407.40
  L7574P_3.6MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์  (lowStock)
 • L7574P_3.6MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์
 • NA7574P0360
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 407.40
  420.00
  3.0%
  PCS

  NA7574P0370 407.40
  L7574P_3.7MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์  (lowStock)
 • L7574P_3.7MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์
 • NA7574P0370
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 407.40
  420.00
  3.0%
  PCS

  NA7574P0380 407.40
  L7574P_3.8MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์  (lowStock)
 • L7574P_3.8MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์
 • NA7574P0380
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 407.40
  420.00
  3.0%
  PCS

  NA7574P0390 407.40
  L7574P_3.9MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์  (inStock)
 • L7574P_3.9MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์
 • NA7574P0390
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 407.40
  420.00
  3.0%
  PCS

  NA7574P0400 407.40
  L7574P_4.0MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์  (inStock)
 • L7574P_4.0MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์
 • NA7574P0400
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 407.40
  420.00
  3.0%
  PCS

  NA7574P0410 446.20
  L7574P_4.1MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์  (outOfStock)
  NA7574P0420 446.20
  L7574P_4.2MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์  (lowStock)
 • L7574P_4.2MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์
 • NA7574P0420
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 446.20
  460.00
  3.0%
  PCS

  NA7574P0430 446.20
  L7574P_4.3MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์  (lowStock)
 • L7574P_4.3MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์
 • NA7574P0430
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 446.20
  460.00
  3.0%
  PCS

  NA7574P0440 446.20
  L7574P_4.4MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์  (outOfStock)
  NA7574P0450 446.20
  L7574P_4.5MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์  (inStock)
 • L7574P_4.5MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์
 • NA7574P0450
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 446.20
  460.00
  3.0%
  PCS

  NA7574P0460 514.10
  L7574P_4.6MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์  (inStock)
 • L7574P_4.6MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์
 • NA7574P0460
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 514.10
  530.00
  3.0%
  PCS

  NA7574P0470 514.10
  L7574P_4.7MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์  (lowStock)
 • L7574P_4.7MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์
 • NA7574P0470
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 514.10
  530.00
  3.0%
  PCS

  NA7574P0480 514.10
  L7574P_4.8MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์  (lowStock)
 • L7574P_4.8MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์
 • NA7574P0480
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 514.10
  530.00
  3.0%
  PCS

  NA7574P0490 514.10
  L7574P_4.9MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์  (lowStock)
 • L7574P_4.9MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์
 • NA7574P0490
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 514.10
  530.00
  3.0%
  PCS

  NA7574P0500 514.10
  L7574P_5.0MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์  (inStock)
 • L7574P_5.0MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์
 • NA7574P0500
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 514.10
  530.00
  3.0%
  PCS

  NA7574P0510 611.10
  L7574P_5.1MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์  (lowStock)
 • L7574P_5.1MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์
 • NA7574P0510
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 611.10
  630.00
  3.0%
  PCS

  NA7574P0520 611.10
  L7574P_5.2MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์  (lowStock)
 • L7574P_5.2MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์
 • NA7574P0520
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 611.10
  630.00
  3.0%
  PCS

  NA7574P0530 611.10
  L7574P_5.3MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์  (lowStock)
 • L7574P_5.3MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์
 • NA7574P0530
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 611.10
  630.00
  3.0%
  PCS

  NA7574P0540 611.10
  L7574P_5.4MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์  (lowStock)
 • L7574P_5.4MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์
 • NA7574P0540
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 611.10
  630.00
  3.0%
  PCS

  NA7574P0550 611.10
  L7574P_5.5MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์  (lowStock)
 • L7574P_5.5MM ดอกสว่านก้านเอ็นมิลล์
 • NA7574P0550
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 611.10
  630.00
  3.0%
  PCS

    จาก  114