ประแจเกียร์ (มม.)

ค้นหาแบบละเอียด
Brand
Category
 • เครื่องมือช่าง(70)
  • เครื่องมือขันยึด (70)
   • ประแจ (70)
    • ประแจเกียร์ (มม.) (70)
สถานที่รับสินค้า
สต๊อกสินค้า
ประเภทสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
Product Features
  จาก  70 
Item Price ขนาด ความยาว
F131-75708 291.00 8 mm 140 mm
75708 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 8  (lowStock)
 • 75708 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 8
 • F131-75708
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 291.00
  300.00
  3.0%
  PCS

  F131-75709 300.70 9 mm 150 mm
  75709 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 9  (lowStock)
 • 75709 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 9
 • F131-75709
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 300.70
  310.00
  3.0%
  PCS

  F131-75710 300.70 10 mm 160 mm
  75710 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 10  (inStock)
  F131-75711 310.40 11 mm 165 mm
  75711 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 11  (inStock)
 • 75711 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 11
 • F131-75711
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 310.40
  320.00
  3.0%
  PCS

  F131-75712 339.50 12 mm 170 mm
  75712 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 12  (lowStock)
 • 75712 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 12
 • F131-75712
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 339.50
  350.00
  3.0%
  PCS

  F131-75713 349.20 13 mm 180 mm
  75713 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 13  (inStock)
 • 75713 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 13
 • F131-75713
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 349.20
  360.00
  3.0%
  PCS

  F131-75714 378.30 14 mm 190 mm
  75714 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 14  (inStock)
 • 75714 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 14
 • F131-75714
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 378.30
  390.00
  3.0%
  PCS

  F131-75715 407.40 15 mm 200 mm
  75715 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 15  (inStock)
 • 75715 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 15
 • F131-75715
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 407.40
  420.00
  3.0%
  PCS

  F131-75716 417.10 16 mm 210 mm
  75716 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 16  (lowStock)
 • 75716 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 16
 • F131-75716
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 417.10
  430.00
  3.0%
  PCS

  F131-75717 455.90 17 mm 223 mm
  75717 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 17  (inStock)
 • 75717 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 17
 • F131-75717
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 455.90
  470.00
  3.0%
  PCS

  F131-75718 485.00 18 mm 233 mm
  75718 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 18  (lowStock)
 • 75718 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 18
 • F131-75718
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 485.00
  500.00
  3.0%
  PCS

  F131-75719 485.00 19 mm 244 mm
  75719 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 19  (inStock)
 • 75719 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 19
 • F131-75719
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 485.00
  500.00
  3.0%
  PCS

  F131-75720 659.60 20 mm 275 mm
  75720 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 20  (lowStock)
 • 75720 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 20
 • F131-75720
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 659.60
  680.00
  3.0%
  PCS

  F131-75721 669.30 21 mm 275 mm
  75721 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 21  (inStock)
 • 75721 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 21
 • F131-75721
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 669.30
  690.00
  3.0%
  PCS

  F131-75722 717.80 22 mm 290 mm
  75722 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 22  (lowStock)
 • 75722 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 22
 • F131-75722
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 717.80
  740.00
  3.0%
  PCS

  F131-75723 727.50 23 mm 290 mm
  75723 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 23  (lowStock)
 • 75723 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 23
 • F131-75723
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 727.50
  750.00
  3.0%
  PCS

  F131-75724 746.90 24 mm 290 mm
  75724 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 24  (inStock)
 • 75724 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 24
 • F131-75724
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 746.90
  770.00
  3.0%
  PCS

  I121-HCSPAR061 77.60 6 mm 125 mm
  HCSPAR061 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 6  (outOfStock)
  I121-HCSPAR081 77.60 8 mm 140 mm
  HCSPAR081 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 8  (outOfStock)
  I121-HCSPAR101 97.00 10 mm 159 mm
  HCSPAR101 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 10  (outOfStock)
  I121-HCSPAR111 97.00 11 mm 165 mm
  HCSPAR111 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 11  (outOfStock)
  I121-HCSPAR121 106.70 12 mm 171 mm
  HCSPAR121 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 12  (outOfStock)
  I121-HCSPAR131 106.70 13 mm 178 mm
  HCSPAR131 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 13  (outOfStock)
  I121-HCSPAR141 116.40 14 mm 191 mm
  HCSPAR141 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 14  (outOfStock)
  I121-HCSPAR151 116.40 15 mm 200 mm
  HCSPAR151 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 15  (outOfStock)
  I121-HCSPAR161 126.10 16 mm 209 mm
  HCSPAR161 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 16  (outOfStock)
  I121-HCSPAR171 126.10 17 mm 225 mm
  HCSPAR171 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 17  (outOfStock)
  I121-HCSPAR191 145.50 19 mm 245 mm
  HCSPAR191 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 19  (outOfStock)
  I121-HCSPAR211 184.30 21 mm 290 mm
  HCSPAR211 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 21  (outOfStock)
  I121-HCSPAR241 232.80 24 mm 335 mm
  HCSPAR241 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 24  (outOfStock)
  I121-HCSPAR271 271.60 27 mm 359 mm
  HCSPAR271 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 27  (outOfStock)
  M322-2506 97.00 6 mm 126 mm
  ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 6  (inStock)
  M322-2506F 116.40 6 mm 126 mm
  ประแจแหวนเกียร์คอพับ เบอร์ 6  (inStock)
  M322-2507 97.00 7 mm 134 mm
  ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 7  (inStock)
  M322-2507F 116.40 7 mm 134 mm
  ประแจแหวนเกียร์คอพับ เบอร์ 7  (inStock)
  M322-2508 97.00
  ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 8  (inStock)
    จาก  70