ประแจแอลหกเหลี่ยม ยาว (นิ้ว)

ค้นหาแบบละเอียด
Brand
Category
 • เครื่องมือช่าง(13)
  • เครื่องมือขันยึด (13)
   • ประแจแอล (13)
    • ประแจแอลหกเหลี่ยม ยาว (นิ้ว) (13)
สถานที่รับสินค้า
สต๊อกสินค้า
ประเภทสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
  จาก  13 
Item Price ขนาด- น้ำหนัก (กก.) ความยาวด้านสั้น ความยาวด้านยาว
F131-7641.16L 28.13 1/16" 2 G 15 mm 78 mm
7641.16L ประแจแอลหกเหลี่ยมยาว NO.1/16"  (lowStock)
 • 7641.16L ประแจแอลหกเหลี่ยมยาว NO.1/16"
 • F131-7641.16L
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 28.13
  29.00
  3.0%
  PCS

  F131-7641.2L 126.10 1/2" 252 G 58 mm 220 mm
  7641.2L ประแจแอลหกเหลี่ยมยาว NO.1/2"  (inStock)
 • 7641.2L ประแจแอลหกเหลี่ยมยาว NO.1/2"
 • F131-7641.2L
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 126.10
  130.00
  3.0%
  PCS

  F131-7641.4L 67.90 1/4" 46 G 38 mm 143 mm
  7641.4L ประแจแอลหกเหลี่ยมยาว NO.1/4"  (outOfStock)
  F131-7641.8L 35.89 1/8" 8 G 23 mm 101 mm
  7641.8L ประแจแอลหกเหลี่ยมยาว NO.1/8"  (outOfStock)
  F131-7643.16L 48.50 3/16" 25 G 33 mm 123 mm
  7643.16L ประแจแอลหกเหลี่ยมยาว NO.3/16"  (inStock)
  F131-7643.32L 28.13 3/32" 34 G 35 mm 133 mm
  7643.32L ประแจแอลหกเหลี่ยมยาว NO.3/32"  (lowStock)
 • 7643.32L ประแจแอลหกเหลี่ยมยาว NO.3/32"
 • F131-7643.32L
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 28.13
  29.00
  3.0%
  PCS

  F131-7643.4L 310.40 3/4" 900 G 89 mm 299 mm
  7643.4L ประแจแอลหกเหลี่ยมยาว NO.3/4"  (lowStock)
 • 7643.4L ประแจแอลหกเหลี่ยมยาว NO.3/4"
 • F131-7643.4L
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 310.40
  320.00
  3.0%
  PCS

  F131-7643.8L 97.00 3/8" 129 G 50 mm 180 mm
  7643.8L ประแจแอลหกเหลี่ยมยาว NO.3/8"  (inStock)
 • 7643.8L ประแจแอลหกเหลี่ยมยาว NO.3/8"
 • F131-7643.8L
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 97.00
  100.00
  3.0%
  PCS

  F131-7645.16L 77.60 5/16" 81 G 44 mm 164 mm
  7645.16L ประแจแอลหกเหลี่ยมยาว NO.5/16"  (inStock)
 • 7645.16L ประแจแอลหกเหลี่ยมยาว NO.5/16"
 • F131-7645.16L
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 77.60
  80.00
  3.0%
  PCS

  F131-7645.32L 35.89 5/32" 14 G 29 mm 110 mm
  7645.32L ประแจแอลหกเหลี่ยมยาว NO.5/32"  (outOfStock)
  F131-7645.64L 28.13 5/64" 3 G 18 mm 85 mm
  7645.64L ประแจแอลหกเหลี่ยมยาว NO.5/64"  (lowStock)
 • 7645.64L ประแจแอลหกเหลี่ยมยาว NO.5/64"
 • F131-7645.64L
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 28.13
  29.00
  3.0%
  PCS

  F131-7645.8L 242.50 5/8" 532 G 79 mm 266 mm
  7645.8L ประแจแอลหกเหลี่ยมยาว NO.5/8"  (inStock)
 • 7645.8L ประแจแอลหกเหลี่ยมยาว NO.5/8"
 • F131-7645.8L
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 242.50
  250.00
  3.0%
  PCS

  F131-7649.16L 155.20 9/16" 388 G 70 mm 244 mm
  7649.16L ประแจแอลหกเหลี่ยมยาว NO.9/16"  (lowStock)
 • 7649.16L ประแจแอลหกเหลี่ยมยาว NO.9/16"
 • F131-7649.16L
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 155.20
  160.00
  3.0%
  PCS

    จาก  13