ประแจแอลหกเหลี่ยม (มม.)

ค้นหาแบบละเอียด
Brand
Category
 • เครื่องมือช่าง(28)
  • เครื่องมือขันยึด (28)
   • ประแจแอล (28)
    • ประแจแอลหกเหลี่ยม (มม.) (28)
สถานที่รับสินค้า
สต๊อกสินค้า
ประเภทสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
  จาก  28 
Item Price น้ำหนัก (กก.) ขนาด ความยาวด้านสั้น ความยาวด้านยาว
F131-7640127 22.31 2 G 1.27 mm 13 mm 41 mm
7640127 ประแจแอลหกเหลี่ยม เบอร์ 1.27  (inStock)
 • 7640127 ประแจแอลหกเหลี่ยม เบอร์ 1.27
 • F131-7640127
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 22.31
  23.00
  3.0%
  PCS

  F131-764015 22.31 2 G 1.5 mm 15 mm 46 mm
  764015 ประแจแอลหกเหลี่ยม เบอร์ 1.5  (inStock)
 • 764015 ประแจแอลหกเหลี่ยม เบอร์ 1.5
 • F131-764015
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 22.31
  23.00
  3.0%
  PCS

  F131-76402 28.13 2 G 2 mm 18 mm 52 mm
  76402 ประแจแอลหกเหลี่ยม เบอร์ 2  (inStock)
 • 76402 ประแจแอลหกเหลี่ยม เบอร์ 2
 • F131-76402
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 28.13
  29.00
  3.0%
  PCS

  F131-764025 28.13 4 G 2.5 mm 20 mm 58 mm
  764025 ประแจแอลหกเหลี่ยม เบอร์ 2.5  (inStock)
  F131-76403 28.13 5 G 3 mm 23 mm 66 mm
  76403 ประแจแอลหกเหลี่ยม เบอร์3  (inStock)
  F131-764035 35.89 7 G 3.5 mm 25 mm 69 mm
  764035 ประแจแอลหกเหลี่ยม เบอร์ 3.5  (inStock)
 • 764035 ประแจแอลหกเหลี่ยม เบอร์ 3.5
 • F131-764035
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 35.89
  37.00
  3.0%
 • 1 pcs = 1 set
 • PCS

  F131-76404 35.89 10 G 4 mm 29 mm 74 mm
  76404 ประแจแอลหกเหลี่ยม เบอร์4  (inStock)
  F131-764045 35.89 14 G 4.5 mm 30 mm 8 mm
  764045 ประแจแอลหกเหลี่ยม เบอร์ 4.5  (inStock)
 • 764045 ประแจแอลหกเหลี่ยม เบอร์ 4.5
 • F131-764045
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 35.89
  37.00
  3.0%
 • 1 pcs = 1 set
 • PCS

  F131-76405 48.50 20 G 5 mm 33 mm 85 mm
  76405 ประแจแอลหกเหลี่ยม เบอร์5  (inStock)
  F131-764055 48.50 24 G 5.5 mm 35 mm 90 mm
  764055 ประแจแอลหกเหลี่ยม เบอร์ 5.5  (inStock)
 • 764055 ประแจแอลหกเหลี่ยม เบอร์ 5.5
 • F131-764055
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 48.50
  50.00
  3.0%
  PCS

  F131-76406 58.20 30 G 6 mm 38 mm 96 mm
  76406 ประแจแอลหกเหลี่ยม เบอร์6  (inStock)
  F131-76407 67.90 44 G 7 mm 41 mm 102 mm
  76407 ประแจแอลหกเหลี่ยม เบอร์ 7  (inStock)
 • 76407 ประแจแอลหกเหลี่ยม เบอร์ 7
 • F131-76407
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 67.90
  70.00
  3.0%
  PCS

  F131-76408 67.90 60 G 8 mm 44 mm 108 mm
  76408 ประแจแอลหกเหลี่ยม เบอร์ 8  (inStock)
  F131-76409 77.60 78 G 9 mm 47 mm 114 mm
  76409 ประแจแอลหกเหลี่ยม เบอร์ 9  (inStock)
 • 76409 ประแจแอลหกเหลี่ยม เบอร์ 9
 • F131-76409
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 77.60
  80.00
  3.0%
  PCS

  F131-76410 77.60 105 G 10 mm 50 mm 122 mm
  76410 ประแจแอลหกเหลี่ยม เบอร์10  (inStock)
 • 76410 ประแจแอลหกเหลี่ยม เบอร์10
 • F131-76410
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 77.60
  80.00
  3.0%
  PCS

  F131-76411 97.00 131 G 11 mm 53 mm 129 mm
  76411 ประแจแอลหกเหลี่ยม เบอร์ 11  (inStock)
 • 76411 ประแจแอลหกเหลี่ยม เบอร์ 11
 • F131-76411
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 97.00
  100.00
  3.0%
  PCS

  F131-76412 97.00 167 G 12 mm 57 mm 137 mm
  76412 ประแจแอลหกเหลี่ยม เบอร์12  (inStock)
  F131-76413 106.70 209 G 13 mm 63 mm 145 mm
  76413 ประแจแอลหกเหลี่ยม เบอร์ 13  (lowStock)
 • 76413 ประแจแอลหกเหลี่ยม เบอร์ 13
 • F131-76413
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 106.70
  110.00
  3.0%
  PCS

  F131-76414 135.80 258 G 14 mm 70 mm 154 mm
  76414 ประแจแอลหกเหลี่ยม เบอร์ 14  (inStock)
  F131-76416 164.90 367 G 16 mm 76 mm 166 mm
  76416 ประแจแอลหกเหลี่ยม เบอร์ 16  (outOfStock)
  F131-76417 184.30 441 G 17 mm 80 mm 177 mm
  76417 ประแจแอลหกเหลี่ยม เบอร์ 17  (inStock)
  F131-76419 242.50 620 G 19 mm 89 mm 199 mm
  76419 ประแจแอลหกเหลี่ยม เบอร์ 19  (inStock)
  F131-76422 329.80 927 G 22 mm 102 mm 222 mm
  76422 ประแจแอลหกเหลี่ยม เบอร์ 22  (inStock)
 • 76422 ประแจแอลหกเหลี่ยม เบอร์ 22
 • F131-76422
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 329.80
  340.00
  3.0%
  PCS

  F131-76424 426.80 1,235 G 24 mm 114 mm 248 mm
  76424 ประแจแอลหกเหลี่ยม เบอร์ 24  (lowStock)
 • 76424 ประแจแอลหกเหลี่ยม เบอร์ 24
 • F131-76424
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 426.80
  440.00
  3.0%
  PCS

  F131-76427 582.00 1,770 G 27 mm 127 mm 277 mm
  76427 ประแจแอลหกเหลี่ยม เบอร์ 27  (inStock)
 • 76427 ประแจแอลหกเหลี่ยม เบอร์ 27
 • F131-76427
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 582.00
  600.00
  3.0%
  PCS

  F131-76430 1,047.60 2,410 G 30 mm 142 mm 315 mm
  76430 ประแจแอลหกเหลี่ยม เบอร์ 30  (outOfStock)
  F131-76432 1,086.40 3,100 G 32 mm 157 mm 347 mm
  76432 ประแจแอลหกเหลี่ยม เบอร์ 32  (lowStock)
 • 76432 ประแจแอลหกเหลี่ยม เบอร์ 32
 • F131-76432
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,086.40
  1,120.00
  3.0%
  PCS

  F131-76436 1,503.50 4,370 G 36 mm 176 mm 391 mm
  76436 ประแจแอลหกเหลี่ยม เบอร์ 36  (lowStock)
 • 76436 ประแจแอลหกเหลี่ยม เบอร์ 36
 • F131-76436
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,503.50
  1,550.00
  3.0%
  PCS

    จาก  28