ประแจเกียร์ (นิ้ว)

ค้นหาแบบละเอียด
Brand
Category
 • เครื่องมือช่าง(11)
  • เครื่องมือขันยึด (11)
   • ประแจ (11)
    • ประแจเกียร์ (นิ้ว) (11)
สถานที่รับสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
  จาก  11 
Item Price ขนาด- น้ำหนัก (กก.) ความยาว
F131-7571.2 349.20 1/2 INCH 83 G 170 mm
7571.2 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 1/2"  (lowStock)
 • 7571.2 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 1/2"
 • F131-7571.2
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 349.20
  360.00
  3.0%
  PCS

  F131-75711.16 436.50 11/16 INCH 181 G 223 mm
  75711.16 ประแจเกียร์ เบอร์ 11/16"  (lowStock)
 • 75711.16 ประแจเกียร์ เบอร์ 11/16"
 • F131-75711.16
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 436.50
  450.00
  3.0%
  PCS

  F131-75713.16 669.30 13/16 INCH 355 G 275 mm
  75713.16 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 13/16"  (lowStock)
 • 75713.16 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 13/16"
 • F131-75713.16
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 669.30
  690.00
  3.0%
  PCS

  F131-75715.16 746.90 15/16 INCH 355 G 290 mm
  75715.16 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 15/16"  (lowStock)
 • 75715.16 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 15/16"
 • F131-75715.16
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 746.90
  770.00
  3.0%
  PCS

  F131-7573.4 485.00 3/4 INCH 241 G 244 mm
  7573.4 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 3/4"  (lowStock)
 • 7573.4 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 3/4"
 • F131-7573.4
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 485.00
  500.00
  3.0%
  PCS

  F131-7573.8 300.70 3/8 INCH 59 G 160 mm
  7573.8 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 3/8"  (lowStock)
 • 7573.8 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 3/8"
 • F131-7573.8
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 300.70
  310.00
  3.0%
  PCS

  F131-7575.16 291.00 5/16 INCH 36 G 140 mm
  7575.16 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 5/16"  (lowStock)
 • 7575.16 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 5/16"
 • F131-7575.16
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 291.00
  300.00
  3.0%
  PCS

  F131-7575.8 417.10 5/8 INCH 154 G 210 mm
  7575.8 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 5/8"  (lowStock)
 • 7575.8 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 5/8"
 • F131-7575.8
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 417.10
  430.00
  3.0%
  PCS

  F131-7577.16 310.40 7/16 INCH 69 G 165 mm
  7577.16 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 7/16"  (lowStock)
 • 7577.16 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 7/16"
 • F131-7577.16
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 310.40
  320.00
  3.0%
  PCS

  F131-7577.8 717.80 7/8 INCH 355 G 290 mm
  7577.8 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 7/8"  (lowStock)
 • 7577.8 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 7/8"
 • F131-7577.8
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 717.80
  740.00
  3.0%
  PCS

  F131-7579.16 378.30 9/16 INCH 122 G 190 mm
  7579.16 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 9/16"  (lowStock)
 • 7579.16 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 9/16"
 • F131-7579.16
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 378.30
  390.00
  3.0%
  PCS

    จาก  11