ดอกวิคตอรี่มิลล์เคลือบTiAlN กัดหยาบ กลาง

ค้นหาแบบละเอียด
Brand
Category
 • เครื่องมือตัดเจาะ(19)
  • ดอกเอ็นมิลล์ (19)
   • ดอกเอ็นมิลล์ไฮสปีดโคบอลต์ วิคตอรี่มิลล์ (19)
    • ดอกวิคตอรี่มิลล์เคลือบTiAlN กัดหยาบ กลาง (19)
สถานที่รับสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
Overall Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Flute Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Diameter
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
  จาก  19 
Item Price เส้นผ่าศูนย์กลาง (D2)- ความยาวฟัน (l)- ความยาวรวม (L)- ความยาวช่วงคอ ขนาดช่วงคอ เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (d)- จำนวนฟัน-
NA6412_0600 1,600.50 6 MM 16 MM 80 MM 6 MM 4
L6412_6MM VICTORY MILL ROUGHING MEDIUM  (lowStock)
 • L6412_6MM VICTORY MILL ROUGHING MEDIUM
 • NA6412_0600
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,600.50
  1,650.00
  3.0%
  PCS

  NA6412_0800 1,736.30 8 MM 25 MM 90 MM 8 MM 4
  L6412_8MM VICTORY MILL ROUGHING MEDIUM  (inStock)
 • L6412_8MM VICTORY MILL ROUGHING MEDIUM
 • NA6412_0800
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,736.30
  1,790.00
  3.0%
  PCS

  NA6412_1000 1,969.10 10 MM 32 MM 100 MM 10 MM 4
  L6412_10MM VICTORY MILL ROUGHING MEDIUM  (lowStock)
 • L6412_10MM VICTORY MILL ROUGHING MEDIUM
 • NA6412_1000
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,969.10
  2,030.00
  3.0%
  PCS

  NA6412_1200 2,813.00 12 MM 40 MM 110 MM 12 MM 4
  L6412_12MM VICTORY MILL ROUGHING MEDIUM  (lowStock)
 • L6412_12MM VICTORY MILL ROUGHING MEDIUM
 • NA6412_1200
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,813.00
  2,900.00
  3.0%
  PCS

  NA6412_1400 3,152.50 14 MM 40 MM 110 MM 12 MM 4
  L6412_14MM VICTORY MILL ROUGHING MEDIUM  (lowStock)
 • L6412_14MM VICTORY MILL ROUGHING MEDIUM
 • NA6412_1400
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 3,152.50
  3,250.00
  3.0%
  PCS

  NA6412_1500 3,395.00 15 MM 40 MM 125 MM 53 MM 13.3 MM 16 MM 4
  L6412_15MM VICTORY MILL ROUGHING MEDIUM  (lowStock)
 • L6412_15MM VICTORY MILL ROUGHING MEDIUM
 • NA6412_1500
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 3,395.00
  3,500.00
  3.0%
  PCS

  NA6412_1600 3,521.10 16 MM 48 MM 125 MM 56 MM 14.3 MM 16 MM 4
  L6412_16MM VICTORY MILL ROUGHING MEDIUM  (lowStock)
 • L6412_16MM VICTORY MILL ROUGHING MEDIUM
 • NA6412_1600
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 3,521.10
  3,630.00
  3.0%
  PCS

  NA6412_1800 3,715.10 18 MM 48 MM 125 MM 16 MM 4
  L6412_18MM VICTORY MILL ROUGHING MEDIUM  (lowStock)
 • L6412_18MM VICTORY MILL ROUGHING MEDIUM
 • NA6412_1800
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 3,715.10
  3,830.00
  3.0%
  PCS

  NA6412_2000 4,180.70 20 MM 56 MM 140 MM 70 MM 18 MM 20 MM 4
  L6412_20MM VICTORY MILL ROUGHING MEDIUM  (lowStock)
 • L6412_20MM VICTORY MILL ROUGHING MEDIUM
 • NA6412_2000
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 4,180.70
  4,310.00
  3.0%
  PCS

  NA6412_2200 4,966.40 22 MM 56 MM 140 MM 20 MM 4
  L6412_22MM VICTORY MILL ROUGHING MEDIUM  (lowStock)
 • L6412_22MM VICTORY MILL ROUGHING MEDIUM
 • NA6412_2200
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 4,966.40
  5,120.00
  3.0%
  PCS

  NA6412_2400 5,800.60 24 MM 67 MM 160 MM 20 MM 5
  L6412_24MM VICTORY MILL ROUGHING MEDIUM  (lowStock)
 • L6412_24MM VICTORY MILL ROUGHING MEDIUM
 • NA6412_2400
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 5,800.60
  5,980.00
  3.0%
  PCS

  NA6412_2500 5,800.60 25 MM 67 MM 160 MM 88 MM 23 MM 25 MM 5
  L6412_25MM VICTORY MILL ROUGHING MEDIUM  (lowStock)
 • L6412_25MM VICTORY MILL ROUGHING MEDIUM
 • NA6412_2500
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 5,800.60
  5,980.00
  3.0%
  PCS

  NA6412_2800 6,809.40 28 MM 67 MM 160 MM 25 MM 5
  L6412_28MM VICTORY MILL ROUGHING MEDIUM  (lowStock)
 • L6412_28MM VICTORY MILL ROUGHING MEDIUM
 • NA6412_2800
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 6,809.40
  7,020.00
  3.0%
  PCS

  NA6412_3000 7,847.30 30 MM 67 MM 160 MM 25 MM 5
  L6412_30MM VICTORY MILL ROUGHING MEDIUM  (lowStock)
 • L6412_30MM VICTORY MILL ROUGHING MEDIUM
 • NA6412_3000
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 7,847.30
  8,090.00
  3.0%
  PCS

  NA6412_3200 9,593.30 32 MM 80 MM 180 MM 112 MM 29.5 MM 32 MM 6
  L6412_32MM VICTORY MILL ROUGHING MEDIUM  (lowStock)
 • L6412_32MM VICTORY MILL ROUGHING MEDIUM
 • NA6412_3200
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 9,593.30
  9,890.00
  3.0%
  PCS

  NA6412_3500 11,125.90 35 MM 80 MM 180 MM 32 MM 6
  L6412_35MM VICTORY MILL ROUGHING MEDIUM  (lowStock)
 • L6412_35MM VICTORY MILL ROUGHING MEDIUM
 • NA6412_3500
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 11,125.90
  11,470.00
  3.0%
  PCS

  NA6412_4000 15,180.50 40 MM 95 MM 200 MM 32 MM 6
  L6412_40MM VICTORY MILL ROUGHING MEDIUM  (lowStock)
 • L6412_40MM VICTORY MILL ROUGHING MEDIUM
 • NA6412_4000
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 15,180.50
  15,650.00
  3.0%
  PCS

  NA6412_4500 20,311.80 45 MM 95 MM 200 MM 42 MM 6
  L6412_45MM VICTORY MILL ROUGHING MEDIUM  (lowStock)
 • L6412_45MM VICTORY MILL ROUGHING MEDIUM
 • NA6412_4500
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 20,311.80
  20,940.00
  3.0%
  PCS

  NA6412_5000 24,521.60 50 MM 112 MM 220 MM 42 MM 6
  L6412_50MM VICTORY MILL ROUGHING MEDIUM  (lowStock)
 • L6412_50MM VICTORY MILL ROUGHING MEDIUM
 • NA6412_5000
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 24,521.60
  25,280.00
  3.0%
  PCS

    จาก  19