อุปกรณ์ไฟฟ้า

ค้นหาแบบละเอียด
Brand
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Category
  • เครื่องมือและอุปกรณ์อื่นๆ(803)
    • อุปกรณ์ไฟฟ้า (803)
    • อื่นๆ (14)
    • อุปกรณ์รัด/ยึด/ติด (6)
      • เคเบิ้ลไท/สายรัด (6)
แรงดันไฟ
สถานที่รับสินค้า
สต๊อกสินค้า
ประเภทสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
Product Features
  จาก  803 
Item Price กระแสไฟ (แอมป์) กำลังไฟ (เฟส) สี การป้องกัน (IP Code) จำนวนช่องเสียบ (ช่อง) ความยาวสายไฟ จำนวนสวิตซ์ ความยาวสายไฟ (เมตร) ความยาวสายไฟ จำนวนช่อง USB (ช่อง) ความยาวสายไฟ (เมตร) จำนวนขาเสียบ (ขา) ประเภทขาเสียบ
A241-0015 339.50
EC-375-5M ปลั๊กไฟ 4ช่อง 1สวิตช์ (WH/OR)  Obsolete  (outOfStock)
A241-0025 291.00
EC-375-3M ปลั๊กไฟ 4ช่อง 1สวิตซ์ (GY/OR)  Obsolete  (lowStock)
A241-0030 339.50
EC-375-5M ปลั๊กไฟ 4ช่อง 1สวิตช์ (GY/OR)  Obsolete  (outOfStock)
A241-0040 407.40
WL3375-3M ปลั๊กไฟ 3ช่อง 3สวิตช์ (WH/OR)  (lowStock)
A241-0045 475.30
WL3375-5M ปลั๊กไฟ 3ช่อง 3สวิตช์ (WH/OR)  (lowStock)
A241-0050 649.90
WL3310-10M ปลั๊กไฟ 3ช่อง 3สวิตช์ (WH/OR)  (lowStock)
A241-0055 504.40
WL2375USB-3Mปลั๊กไฟ2ช่อง3สวิตช์2USBWH/OR  Obsolete  (inStock)
A241-0060 552.90
WL2375USB-5Mปลั๊กไฟ2ช่อง3สวิตช์2USBWH/OR  Obsolete  (inStock)
A241-0065 717.80
WL2310USB-10Mปลั๊กไฟ2ช่อง3สวิตช2USBWH/OR  Obsolete  (lowStock)
A241-0070 504.40
WL3315-3M ปลั๊กไฟ 3ช่อง 3สวิตช์ (WH/NB)  (lowStock)
A241-0075 582.00
WL3315-5M ปลั๊กไฟ 3ช่อง 3สวิตช์ (WH/NB)  (lowStock)
A241-0080 756.60
WL3315-10M ปลั๊กไฟ 3ช่อง 3สวิตช์ (WH/NB)  (lowStock)
A241-0085 582.00
WL2315USB-3Mปลั๊กไฟ2ช่อง3สวิตช์2USBWH/NB  Obsolete  (inStock)
A241-0090 669.30
WL2315USB-5Mปลั๊กไฟ2ช่อง3สวิตช์2USBWH/NB  Obsolete  (lowStock)
A241-0095 853.60
WL2315USB-10Mปลั๊กไฟ2ช่อง3สวิตช2USBWH/NB  Obsolete  (lowStock)
A241-0100 455.90
WL4375-3M ปลั๊กไฟ 4ช่อง 4สวิตช์ (WH/OR)  (lowStock)
A241-0105 504.40
WL4375-5M ปลั๊กไฟ 4ช่อง 4สวิตช์ (WH/OR)  (lowStock)
A241-0110 679.00
WL4310-10M ปลั๊กไฟ 4ช่อง 4สวิตช์ (WH/OR)  (outOfStock)
A241-0115 572.30
WL3375USB-3Mปลั๊กไฟ3ช่อง4สวิตช์2USBWH/OR  Obsolete  (inStock)
A241-0120 620.80
WL3375USB-5Mปลั๊กไฟ3ช่อง4สวิตช์2USBWH/OR  Obsolete  (lowStock)
A241-0125 776.00
WL3310USB-10Mปลั๊กไฟ3ช่อง4สวิตช2USBWH/OR  Obsolete  (lowStock)
A241-0130 552.90
WL4315-3M ปลั๊กไฟ 4ช่อง 4สวิตช์ (WH/NB)  (lowStock)
A241-0135 630.50
WL4315-5M ปลั๊กไฟ 4ช่อง 4สวิตช์ (WH/NB)  (lowStock)
A241-0140 805.10
WL4315-10Mปลั๊กไฟ4ช่อง4สวิตช์(WH/NB)  (lowStock)
A241-0145 630.50
WL3315USB-3Mปลั๊กไฟ3ช่อง4สวิตช์2USBWH/NB  Obsolete  (lowStock)
A241-0150 717.80
WL3315USB-5Mปลั๊กไฟ3ช่อง4สวิตช์2USBWH/NB  Obsolete  (lowStock)
A241-0160 504.40
WL5375-3M ปลั๊กไฟ 5ช่อง 5สวิตช์ (WH/OR)  (lowStock)
A241-0165 552.90
WL5375-5M ปลั๊กไฟ 5ช่อง 5สวิตช์ (WH/OR)  (lowStock)
A241-0170 717.80
WL5310-10M ปลั๊กไฟ 5ช่อง 5สวิตช์ (WH/OR)  (outOfStock)
A241-0175 630.50 สีขาว-ส้ม 4 ช่อง 5 สวิตซ์ 2 ช่อง 3.0 เมตร 3 ขา กลม
WL4375USB-3Mปลั๊กไฟ4ช่อง5สวิตช์2USBWH/OR  Obsolete  (lowStock)
A241-0180 669.30
WL4375USB-5Mปลั๊กไฟ4ช่อง5สวิตช์2USBWH/OR  Obsolete  (lowStock)
A241-0185 843.90
WL4310USB-10Mปลั๊กไฟ4ช่อง5สวิตช2USBWH/OR  (outOfStock)
A241-0190 591.70
WL5315-3M ปลั๊กไฟ 5ช่อง 5สวิตช์ (WH/NB)  (lowStock)
A241-0195
WL5315-5M ปลั๊กไฟ 5ช่อง 5สวิตช์ (WH/NB)  Obsolete  (outOfStock)
A241-0205 843.90
WL5315-10M ปลั๊กไฟ 5ช่อง 5สวิตช์ (WH/NB)  (lowStock)
A241-0210 698.40
WL4315USB-3Mปลั๊กไฟ4ช่อง5สวิตช์2USBWH/NB  Obsolete  (lowStock)
  จาก  803