ค้นหาแบบละเอียด
Brand
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Category
 • เครื่องมือและอุปกรณ์อื่นๆ(896)
  • อุปกรณ์รัด/ยึด/ติด (896)
   • เหล็กรัดท่อ (276)
   • อุปกรณ์รัด/ยึด/ติด อื่นๆ (142)
   • เคเบิ้ลไท/สายรัด (132)
   • ตะปู (131)
   • พุก (120)
   • น็อต/สกรู (65)
   • รีเว็ท (30)
  • อุปกรณ์ไฟฟ้า (6)
สถานที่รับสินค้า
สต๊อกสินค้า
ประเภทสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
Product Features
Diameter
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
  จาก  896 
 • 1 pac = 100 pcs
 • Pack

  CE-1หัวหมวกย้ำสาย 0.5-1.75 SQMM.(100PCS)
 • 1 pac = 100 pcs
 • Pack

  BANDEX/แบนเด็กส์
  B091-0002
  สินค้าเหลือน้อย
  174.60
  180.00
  3.0%
 • 1 pac = 100 pcs
 • Pack

  CE-2 หัวหมวกย้ำสาย 1-3 SQMM.(100PCS)
 • 1 pac = 100 pcs
 • Pack

  BANDEX/แบนเด็กส์
  B091-0004
  สินค้าพร้อมส่ง
  184.30
  190.00
  3.0%
 • 1 pac = 100 pcs
 • Pack

  CE-5 หัวหมวกย้ำสาย 2.5-6.0 SQMM.(100PCS)
 • 1 pac = 100 pcs
 • Pack

  BANDEX/แบนเด็กส์
  B091-0006
  สินค้าเหลือน้อย
  329.80
  340.00
  3.0%
 • 1 pac = 100 pcs
 • Pack

  CE-8หัวหมวกย้ำสาย 4.0-9.0 SQMM.(100PCS)
 • 1 pac = 100 pcs
 • Pack

  BANDEX/แบนเด็กส์
  B091-0008
  สินค้าเหลือน้อย
  640.20
  660.00
  3.0%
  CR-07P ท่อลูกฟูกแบบผ่า ขนาดรูวงใน7.4MM
  BANDEX/แบนเด็กส์
  B091-0020
  สินค้าหมด
  3,501.70
  3,610.00
  3.0%
  CR-11SPท่อลูกฟูกแบบผ่า ขนาดรูวงใน10.7MM
  BANDEX/แบนเด็กส์
  B091-0022
  สินค้าหมด
  2,919.70
  3,010.00
  3.0%
  Roll

  CR-11Pท่อลูกฟูกแบบผ่า ขนาดรูวงใน10.7MM
  Roll

  BANDEX/แบนเด็กส์
  B091-0024
  สินค้าเหลือน้อย
  2,919.70
  3,010.00
  3.0%
  Roll

  CR-13Pท่อลูกฟูกแบบผ่า ขนาดรูวงใน13.8MM
  Roll

  BANDEX/แบนเด็กส์
  B091-0026
  สินค้าเหลือน้อย
  3,501.70
  3,610.00
  3.0%
  CR-15Pท่อลูกฟูกแบบผ่า ขนาดรูวงใน15MM
  BANDEX/แบนเด็กส์
  B091-0028
  สินค้าหมด
  1,872.10
  1,930.00
  3.0%
  CR-19Pท่อลูกฟูกแบบผ่า ขนาดรูวงใน19.3MM
  BANDEX/แบนเด็กส์
  B091-0030
  สินค้าหมด
  2,260.10
  2,330.00
  3.0%
  CR-22Pท่อลูกฟูกแบบผ่า ขนาดรูวงใน21.2MM
  BANDEX/แบนเด็กส์
  B091-0032
  สินค้าหมด
  2,619.00
  2,700.00
  3.0%
  CR-25Pท่อลูกฟูกแบบผ่า ขนาดรูวงใน25MM
  BANDEX/แบนเด็กส์
  B091-0034
  สินค้าหมด
  1,377.40
  1,420.00
  3.0%
  CR-28Pท่อลูกฟูกแบบผ่า ขนาดรูวงใน28MM
  BANDEX/แบนเด็กส์
  B091-0036
  สินค้าหมด
  1,619.90
  1,670.00
  3.0%
 • 1 pac = 100 pcs
 • Pack

  TM-2121-4 แป้นกาวยึดสายไฟ 21X21MM
 • 1 pac = 100 pcs
 • Pack

  BANDEX/แบนเด็กส์
  B091-0050
  สินค้าพร้อมส่ง
  300.70
  310.00
  3.0%
 • 1 pac = 100 pcs
 • Pack

  TM-2828-4 แป้นกาวยึดสายไฟ 28X28MM
 • 1 pac = 100 pcs
 • Pack

  BANDEX/แบนเด็กส์
  B091-0055
  สินค้าพร้อมส่ง
  504.40
  520.00
  3.0%
  Pack

  CT100BE-2Cเคเบิ้ลไทร์4"น้ำเงิน(100เส้น)
  Pack

  BANDEX/แบนเด็กส์
  B091-0110
  สินค้าเหลือน้อย
  29.10
  30.00
  3.0%
  Pack

  CT140BE-3Cเคเบิ้ลไทร์5.2/4"น้ำเงิน100PCS
  Pack

  BANDEX/แบนเด็กส์
  B091-0115
  สินค้าเหลือน้อย
  77.60
  80.00
  3.0%
  Pack

  CT150BE-3Cเคเบิ้ลไทร์6"น้ำเงิน(100เส้น)
  Pack

  BANDEX/แบนเด็กส์
  B091-0120
  สินค้าเหลือน้อย
  77.60
  80.00
  3.0%
  Pack

  CT200BE-3Cเคเบิ้ลไทร์8"น้ำเงิน(100เส้น)
  Pack

  BANDEX/แบนเด็กส์
  B091-0125
  สินค้าเหลือน้อย
  97.00
  100.00
  3.0%
  Pack

  CT250BE-4Cเคเบิ้ลไทร์10"น้ำเงิน(100เส้น)
  Pack

  BANDEX/แบนเด็กส์
  B091-0130
  สินค้าเหลือน้อย
  194.00
  200.00
  3.0%
  Pack

  CT310BE-4Cเคเบิ้ลไทร์12"น้ำเงิน(100เส้น)
  Pack

  BANDEX/แบนเด็กส์
  B091-0135
  สินค้าเหลือน้อย
  252.20
  260.00
  3.0%
  Pack

  CT100RD-2Cเคเบิ้ลไทร์4"แดง(100เส้น)
  Pack

  BANDEX/แบนเด็กส์
  B091-0210
  สินค้าเหลือน้อย
  29.10
  30.00
  3.0%
  Pack

  CT140RD-3Cเคเบิ้ลไทร์5.2/4"แดง(100เส้น)
  Pack

  BANDEX/แบนเด็กส์
  B091-0215
  สินค้าเหลือน้อย
  77.60
  80.00
  3.0%
  Pack

  CT150RD-3Cเคเบิ้ลไทร์6"แดง(100เส้น)
  Pack

  BANDEX/แบนเด็กส์
  B091-0220
  สินค้าเหลือน้อย
  77.60
  80.00
  3.0%
  Pack

  CT200RD-3Cเคเบิ้ลไทร์8"แดง(100เส้น)
  Pack

  BANDEX/แบนเด็กส์
  B091-0225
  สินค้าเหลือน้อย
  97.00
  100.00
  3.0%
  Pack

  CT250RD-4Cเคเบิ้ลไทร์10"แดง(100เส้น)
  Pack

  BANDEX/แบนเด็กส์
  B091-0230
  สินค้าเหลือน้อย
  194.00
  200.00
  3.0%
  Pack

  CT310RD-4Cเคเบิ้ลไทร์12"แดง(100เส้น)
  Pack

  BANDEX/แบนเด็กส์
  B091-0235
  สินค้าเหลือน้อย
  252.20
  260.00
  3.0%
  Pack

  CT100GN-2Cเคเบิ้ลไทร์4"เขียว(100เส้น)
  Pack

  BANDEX/แบนเด็กส์
  B091-0310
  สินค้าเหลือน้อย
  29.10
  30.00
  3.0%
  CT140GN-3Cเคเบิ้ลไทร์5.2/4"เขียว(100เส้น
  BANDEX/แบนเด็กส์
  B091-0315
  สินค้าหมด
  77.60
  80.00
  3.0%
  Pack

  CT150GN-3Cเคเบิ้ลไทร์6"เขียว(100เส้น)
  Pack

  BANDEX/แบนเด็กส์
  B091-0320
  สินค้าเหลือน้อย
  77.60
  80.00
  3.0%
  Pack

  CT200GN-3Cเคเบิ้ลไทร์8"เขียว(100เส้น)
  Pack

  BANDEX/แบนเด็กส์
  B091-0325
  สินค้าเหลือน้อย
  97.00
  100.00
  3.0%
  Pack

  CT250GN-4Cเคเบิ้ลไทร์10"เขียว(100เส้น)
  Pack

  BANDEX/แบนเด็กส์
  B091-0330
  สินค้าเหลือน้อย
  194.00
  200.00
  3.0%
  Pack

  CT310GN-4Cเคเบิ้ลไทร์12"เขียว(100เส้น)
  Pack

  BANDEX/แบนเด็กส์
  B091-0335
  สินค้าเหลือน้อย
  252.20
  260.00
  3.0%
  Pack

  CT-100YW-2Cเคเบิ้ลไทร์4"เหลือง(100เส้น)
  Pack

  BANDEX/แบนเด็กส์
  B091-0410
  สินค้าเหลือน้อย
  29.10
  30.00
  3.0%
  Pack

  CT140YW-3Cเคเบิ้ลไทร์5.2/4"เหลือง100เส้น
  Pack

  BANDEX/แบนเด็กส์
  B091-0415
  สินค้าเหลือน้อย
  77.60
  80.00
  3.0%
  Pack

  CT150YW-3Cเคเบิ้ลไทร์6"เหลือง(100เส้น)
  Pack

  BANDEX/แบนเด็กส์
  B091-0420
  สินค้าเหลือน้อย
  77.60
  80.00
  3.0%
    จาก  896