ประแจแอลหกเหลี่ยม หัวบอล ยาว (มม.)

ค้นหาแบบละเอียด
Brand
Category
 • เครื่องมือช่าง(23)
  • เครื่องมือขันยึด (23)
   • ประแจแอล (23)
    • ประแจแอลหกเหลี่ยม หัวบอล ยาว (มม.) (23)
สถานที่รับสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
  จาก  23 
Item Price น้ำหนัก (กก.) ขนาด ความยาวด้านสั้น ความยาวด้านยาว
F131-7650127L 28.13 2 G 1.27 mm 13 mm 69 mm
7650127L ประแจแอลหัวบอล ก้านยาว NO.1.27  (lowStock)
 • 7650127L ประแจแอลหัวบอล ก้านยาว NO.1.27
 • F131-7650127L
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 28.13
  29.00
  3.0%
  PCS

  F131-7650127XL 28.13 2 G 1.27 mm 13 mm 81 mm
  7650127XL ประแจแอลหัวบอลยาวพิเศษ NO.1.27  (inStock)
 • 7650127XL ประแจแอลหัวบอลยาวพิเศษ NO.1.27
 • F131-7650127XL
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 28.13
  29.00
  3.0%
  PCS

  F131-765015L 28.13 2 G 1.5 mm 15 mm 78 mm
  765015L ประแจแอลหัวบอล ก้านยาว เบอร์1.5  (inStock)
 • 765015L ประแจแอลหัวบอล ก้านยาว เบอร์1.5
 • F131-765015L
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 28.13
  29.00
  3.0%
  PCS

  F131-765015XL 28.13 2 G 1.5 mm 15 mm 91 mm
  765015XL ประแจแอลหัวบอลยาวพิเศษ เบอร์1.5  (lowStock)
 • 765015XL ประแจแอลหัวบอลยาวพิเศษ เบอร์1.5
 • F131-765015XL
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 28.13
  29.00
  3.0%
  PCS

  F131-765025L 35.89 5 G 2.5 mm 20 mm 92 mm
  765025L ประแจแอลหัวบอล ก้านยาว เบอร์2.5  (inStock)
  F131-765025XL 35.89 6 G 2.5 mm 20 mm 114 mm
  765025XL ประแจแอลหัวบอลยาวพิเศษ เบอร์2.5  (inStock)
  F131-76502L 35.89 3 G 2 mm 18 mm 85 mm
  76502L ประแจแอลหัวบอล ก้านยาว เบอร์2  (inStock)
  F131-76502XL 35.89 3 G 2 mm 18 mm 102 mm
  76502XL ประแจแอลหัวบอลยาวพิเศษ เบอร์2  (inStock)
 • 76502XL ประแจแอลหัวบอลยาวพิเศษ เบอร์2
 • F131-76502XL
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 35.89
  37.00
  3.0%
  PCS

  F131-76503L 35.89 7 G 3 mm 23 mm 101 mm
  76503L ประแจแอลหัวบอล ก้านยาว เบอร์3  (inStock)
  F131-76503XL 41.71 9 G 3 mm 23 mm 129 mm
  76503XL ประแจแอลหัวบอลยาวพิเศษ เบอร์3  (inStock)
  F131-76504L 41.71 14 G 4 mm 29 mm 110 mm
  76504L ประแจแอลหัวบอล ก้านยาว เบอร์4  (inStock)
  F131-76504XL 41.71 17 G 4 mm 29 mm 144 mm
  76504XL ประแจแอลหัวบอลยาวพิเศษ เบอร์4  (inStock)
  F131-76505L 48.50 24 G 5 mm 33 mm 123 mm
  76505L ประแจแอลหัวบอล ก้านยาว เบอร์5  (inStock)
  F131-76505XL 58.20 31 G 5 mm 33 mm 165 mm
  76505XL ประแจแอลหัวบอลยาวพิเศษ เบอร์5  (inStock)
  F131-76506L 58.20 40 G 6 mm 38 mm 144 mm
  76506L ประแจแอลหัวบอล ก้านยาว เบอร์6  (inStock)
  F131-76506XL 67.90 50 G 6 mm 38 mm 186 mm
  76506XL ประแจแอลหัวบอลยาวพิเศษ เบอร์6  (inStock)
  F131-76507L 77.60 59 G 7 mm 41 mm 154 mm
  76507L ประแจแอลหัวบอล ก้านยาว เบอร์7  (inStock)
 • 76507L ประแจแอลหัวบอล ก้านยาว เบอร์7
 • F131-76507L
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 77.60
  80.00
  3.0%
  PCS

  F131-76508L 77.60 81 G 8 mm 44 mm 164 mm
  76508L ประแจแอลหัวบอล ยาว เบอร์8  (inStock)
  F131-76508XL 77.60 101 G 8 mm 44 mm 208 mm
  76508XL ประแจแอลหัวบอล ยาวพิเศษ เบอร์8  (inStock)
  F131-76510L 97.00 139 G 10 mm 50 mm 180 mm
  76510L ประแจแอลหัวบอล ยาว เบอร์10  (inStock)
 • 76510L ประแจแอลหัวบอล ยาว เบอร์10
 • F131-76510L
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 97.00
  100.00
  3.0%
  PCS

  F131-76510XL 116.40 176 G 10 mm 50 mm 234 mm
  76510XL ประแจแอลหัวบอล ยาวพิเศษ เบอร์10  (inStock)
 • 76510XL ประแจแอลหัวบอล ยาวพิเศษ เบอร์10
 • F131-76510XL
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 116.40
  120.00
  3.0%
  PCS

  F131-76512L 126.10 240 G 12 mm 57 mm 217 mm
  76512L ประแจแอลหัวบอล ยาว เบอร์12  (inStock)
  F131-76514L 194.00 374 G 14 mm 70 mm 244 mm
  76514L ประแจแอลหัวบอล ยาว เบอร์ 14  (inStock)
 • 76514L ประแจแอลหัวบอล ยาว เบอร์ 14
 • F131-76514L
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 194.00
  200.00
  3.0%
  PCS

    จาก  23