ดอกวิคตอรี่มิลล์เคลือบTiAlN กัดหนัก ยาว

ค้นหาแบบละเอียด
Brand
Category
 • เครื่องมือตัดเจาะ(19)
  • ดอกเอ็นมิลล์ (19)
   • ดอกเอ็นมิลล์ไฮสปีดโคบอลต์ วิคตอรี่มิลล์ (19)
    • ดอกวิคตอรี่มิลล์เคลือบTiAlN กัดหนัก ยาว (19)
สถานที่รับสินค้า
สต๊อกสินค้า
ประเภทสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
Overall Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Flute Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Diameter
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
  จาก  19 
Item Price เส้นผ่าศูนย์กลาง (D2)- ความยาวฟัน (l)- ความยาวรวม (L)- เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (d)- จำนวนฟัน-
NA6410_0300 1,328.90 3 MM 15 MM 60 MM 6 MM 4
L6410_3.0MM VICTORY MILLS HEAVY LONG  (lowStock)
 • L6410_3.0MM VICTORY MILLS HEAVY LONG
 • NA6410_0300
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,328.90
  1,370.00
  3.0%
  PCS

  NA6410_0400 1,396.80 4 MM 20 MM 60 MM 8 MM 4
  L6410_4.0MM VICTORY MILLS HEAVY LONG  (lowStock)
 • L6410_4.0MM VICTORY MILLS HEAVY LONG
 • NA6410_0400
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,396.80
  1,440.00
  3.0%
  PCS

  NA6410_0600 1,493.80 6 MM 25 MM 65 MM 8 MM 4
  L6410_6.0MM VICTORY MILLS HEAVY LONG  (lowStock)
 • L6410_6.0MM VICTORY MILLS HEAVY LONG
 • NA6410_0600
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,493.80
  1,540.00
  3.0%
  PCS

  NA6410_0800 1,571.40 8 MM 35 MM 80 MM 10 MM 4
  L6410_8.0MM VICTORY MILLS HEAVY LONG  (lowStock)
 • L6410_8.0MM VICTORY MILLS HEAVY LONG
 • NA6410_0800
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,571.40
  1,620.00
  3.0%
  PCS

  NA6410_0900 1,678.10 9 MM 45 MM 95 MM 12 MM 4
  L6410_9.0MM VICTORY MILLS HEAVY LONG  (outOfStock)
  NA6410_1000 1,794.50 10 MM 45 MM 95 MM 12 MM 4
  L6410_10.0MM VICTORY MILLS HEAVY LONG  (lowStock)
 • L6410_10.0MM VICTORY MILLS HEAVY LONG
 • NA6410_1000
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,794.50
  1,850.00
  3.0%
  PCS

  NA6410_1100 2,017.60 11 MM 55 MM 105 MM 12 MM 4
  L6410_11.0MM VICTORY MILLS HEAVY LONG  (lowStock)
 • L6410_11.0MM VICTORY MILLS HEAVY LONG
 • NA6410_1100
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,017.60
  2,080.00
  3.0%
  PCS

  NA6410_1200 2,279.50 12 MM 55 MM 105 MM 12 MM 4
  L6410_12.0MM VICTORY MILLS HEAVY LONG  (inStock)
 • L6410_12.0MM VICTORY MILLS HEAVY LONG
 • NA6410_1200
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,279.50
  2,350.00
  3.0%
  PCS

  NA6410_1300 2,522.00 13 MM 55 MM 110 MM 16 MM 4
  L6410_13.0MM VICTORY MILLS HEAVY LONG  (lowStock)
 • L6410_13.0MM VICTORY MILLS HEAVY LONG
 • NA6410_1300
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,522.00
  2,600.00
  3.0%
  PCS

  NA6410_1400 2,851.80 14 MM 55 MM 110 MM 16 MM 4
  L6410_14.0MM VICTORY MILLS HEAVY LONG  (lowStock)
 • L6410_14.0MM VICTORY MILLS HEAVY LONG
 • NA6410_1400
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,851.80
  2,940.00
  3.0%
  PCS

  NA6410_1500 3,045.80 15 MM 65 MM 120 MM 16 MM 4
  L6410_15.0MM VICTORY MILLS HEAVY LONG  (lowStock)
 • L6410_15.0MM VICTORY MILLS HEAVY LONG
 • NA6410_1500
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 3,045.80
  3,140.00
  3.0%
  PCS

  NA6410_1600 3,365.90 16 MM 65 MM 120 MM 16 MM 4
  L6410_16.0MM VICTORY MILLS HEAVY LONG  (lowStock)
 • L6410_16.0MM VICTORY MILLS HEAVY LONG
 • NA6410_1600
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 3,365.90
  3,470.00
  3.0%
  PCS

  NA6410_1800 4,074.00 18 MM 65 MM 130 MM 20 MM 4
  L6410_18.0MM VICTORY MILLS HEAVY LONG  (lowStock)
 • L6410_18.0MM VICTORY MILLS HEAVY LONG
 • NA6410_1800
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 4,074.00
  4,200.00
  3.0%
  PCS

  NA6410_2000 4,665.70 20 MM 75 MM 140 MM 20 MM 4
  L6410_20.0MM VICTORY MILLS HEAVY LONG  (lowStock)
 • L6410_20.0MM VICTORY MILLS HEAVY LONG
 • NA6410_2000
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 4,665.70
  4,810.00
  3.0%
  PCS

  NA6410_2200 5,538.70 22 MM 75 MM 140 MM 20 MM 4
  L6410_22.0MM VICTORY MILLS HEAVY LONG  (lowStock)
 • L6410_22.0MM VICTORY MILLS HEAVY LONG
 • NA6410_2200
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 5,538.70
  5,710.00
  3.0%
  PCS

  NA6410_2500 6,528.10 25 MM 90 MM 160 MM 25 MM 4
  L6410_25.0MM VICTORY MILLS HEAVY LONG  (lowStock)
 • L6410_25.0MM VICTORY MILLS HEAVY LONG
 • NA6410_2500
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 6,528.10
  6,730.00
  3.0%
  PCS

  NA6410_3500 13,308.40 35 MM 105 MM 190 MM 32 MM 6
  L6410_35.0MM VICTORY MILLS HEAVY LONG  (lowStock)
 • L6410_35.0MM VICTORY MILLS HEAVY LONG
 • NA6410_3500
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 13,308.40
  13,720.00
  3.0%
  PCS

  NA6410_4000 17,605.50 40 MM 125 MM 210 MM 32 MM 6
  L6410_40.0MM VICTORY MILLS HEAVY LONG  (lowStock)
 • L6410_40.0MM VICTORY MILLS HEAVY LONG
 • NA6410_4000
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 17,605.50
  18,150.00
  3.0%
  PCS

  NA6410_4500X4200 21,611.60 45 MM 145 MM 230 MM 42 MM 6
  L6410_45X42MM VICTORY MILLS HEAVY LONG  (lowStock)
 • L6410_45X42MM VICTORY MILLS HEAVY LONG
 • NA6410_4500X4200
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 21,611.60
  22,280.00
  3.0%
  PCS

    จาก  19