ประแจแหวนข้างปากตาย (นิ้ว)

ค้นหาแบบละเอียด
Brand
Category
 • เครื่องมือช่าง(40)
  • เครื่องมือขันยึด (40)
   • ประแจ (40)
    • ประแจแหวนข้างปากตาย (นิ้ว) (40)
สถานที่รับสินค้า
สต๊อกสินค้า
ประเภทสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
  จาก  40 
Item Price ขนาด- น้ำหนัก (กก.) ความยาว
F131-7551.0 261.90 1 INCH 383 G 300 mm
7551.0 ประแจแหวนข้างปากตายขนาด 1"  (outOfStock)
F131-7551.1.16 281.30 1-1/16 INCH 429 G 310 mm
7551.1.16 ประแจแหวนข้างปากตายขนาด1-1/16"  (inStock)
 • 7551.1.16 ประแจแหวนข้างปากตายขนาด1-1/16"
 • F131-7551.1.16
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 281.30
  290.00
  3.0%
  PCS

  F131-7551.1.2 649.90 1-1/2 INCH 996 G 435 mm
  7551.1.2 ประแจแหวนข้างปากตายขนาด 1- 1/2"  (lowStock)
 • 7551.1.2 ประแจแหวนข้างปากตายขนาด 1- 1/2"
 • F131-7551.1.2
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 649.90
  670.00
  3.0%
  PCS

  F131-7551.1.4 378.30 1-1/4 INCH 656 G 360 mm
  7551.1.4 ประแจแหวนข้างปากตายขนาด 1- 1/4"  (inStock)
 • 7551.1.4 ประแจแหวนข้างปากตายขนาด 1- 1/4"
 • F131-7551.1.4
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 378.30
  390.00
  3.0%
  PCS

  F131-7551.1.8 320.10 1-1/8 INCH 504 G 330 mm
  7551.1.8 ประแจแหวนข้างปากตายขนาด 1- 1/8"  (lowStock)
 • 7551.1.8 ประแจแหวนข้างปากตายขนาด 1- 1/8"
 • F131-7551.1.8
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 320.10
  330.00
  3.0%
  PCS

  F131-7551.11.16 776.00 1-11/16 INCH 1,249 G 460 mm
  7551.11.16 ประแจแหวนข้างปากตาย 1-11/16"  (lowStock)
 • 7551.11.16 ประแจแหวนข้างปากตาย 1-11/16"
 • F131-7551.11.16
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 776.00
  800.00
  3.0%
  PCS

  F131-7551.13.16 1,018.50 1-13/16 INCH 1,685 G 500 mm
  7551.13.16 ประแจแหวนข้างปากตาย 1-13/16"  (outOfStock)
  F131-7551.2 106.70 1/2 INCH 75 G 170 mm
  7551.2 ประแจแหวนข้างปากตายขนาด 1/2"  (lowStock)
 • 7551.2 ประแจแหวนข้างปากตายขนาด 1/2"
 • F131-7551.2
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 106.70
  110.00
  3.0%
  PCS

  F131-7551.3.4 1,018.50 1-3/4 INCH 1,784 G 500 mm
  7551.3.4 ประแจแหวนข้างปากตายขนาด 1- 3/4"  (lowStock)
 • 7551.3.4 ประแจแหวนข้างปากตายขนาด 1- 3/4"
 • F131-7551.3.4
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,018.50
  1,050.00
  3.0%
  PCS

  F131-7551.3.8 523.80 1-3/8 INCH 3,850 G 600 mm
  7551.3.8 ประแจแหวนข้างปากตายขนาด 1- 3/8"  (lowStock)
 • 7551.3.8 ประแจแหวนข้างปากตายขนาด 1- 3/8"
 • F131-7551.3.8
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 523.80
  540.00
  3.0%
  PCS

  F131-7551.4 67.90 1/4 INCH 17 G 100 mm
  7551.4 ประแจแหวนข้างปากตายขนาด 1/4"  (inStock)
 • 7551.4 ประแจแหวนข้างปากตายขนาด 1/4"
 • F131-7551.4
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 67.90
  70.00
  3.0%
  PCS

  F131-7551.5.16 455.90 1-5/16 INCH 615 G 385 mm
  7551.5.16 ประแจแหวนข้างปากตาย1-5/16"  (lowStock)
 • 7551.5.16 ประแจแหวนข้างปากตาย1-5/16"
 • F131-7551.5.16
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 455.90
  470.00
  3.0%
  PCS

  F131-7551.5.8 776.00 1-5/8 INCH 1,282 G 460 mm
  7551.5.8 ประแจแหวนข้างปากตายขนาด 1-5/8"  (outOfStock)
  F131-7551.7.16 649.90 1-7/16 INCH 1,010 G 435 mm
  7551.7.16 ประแจแหวนข้างปากตายขนาด1-7/16"  (inStock)
 • 7551.7.16 ประแจแหวนข้างปากตายขนาด1-7/16"
 • F131-7551.7.16
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 649.90
  670.00
  3.0%
  PCS

  F131-7551.7.8 1,328.90 1-7/8 INCH 2,165 G 540 mm
  7551.7.8 ประแจแหวนข้างปากตายขนาด1-7/8"  (lowStock)
 • 7551.7.8 ประแจแหวนข้างปากตายขนาด1-7/8"
 • F131-7551.7.8
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,328.90
  1,370.00
  3.0%
  PCS

  F131-75511.16 145.50 11/16 INCH 136 G 210 mm
  75511.16 ประแจแหวนข้างปากตายขนาด 11/16"  (lowStock)
 • 75511.16 ประแจแหวนข้างปากตายขนาด 11/16"
 • F131-75511.16
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 145.50
  150.00
  3.0%
  PCS

  F131-75513.16 203.70 13/16 INCH 245 G 250 mm
  75513.16 ประแจแหวนข้างปากตายขนาด 13/16"  (inStock)
 • 75513.16 ประแจแหวนข้างปากตายขนาด 13/16"
 • F131-75513.16
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 203.70
  210.00
  3.0%
  PCS

  F131-75515.16 213.40 15/16 INCH 312 G 280 mm
  75515.16 ประแจแหวนข้างปากตายขนาด 15/16"  (inStock)
 • 75515.16 ประแจแหวนข้างปากตายขนาด 15/16"
 • F131-75515.16
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 213.40
  220.00
  3.0%
  PCS

  F131-7552.0 1,328.90 2 INCH 2,130 G 540 mm
  7552.0 ประแจแหวนข้างปากตายขนาด 2"  (lowStock)
 • 7552.0 ประแจแหวนข้างปากตายขนาด 2"
 • F131-7552.0
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,328.90
  1,370.00
  3.0%
  PCS

  F131-7553.4 174.60 3/4 INCH 181 G 230 mm
  7553.4 ประแจแหวนข้างปากตายขนาด 3/4"  (inStock)
 • 7553.4 ประแจแหวนข้างปากตายขนาด 3/4"
 • F131-7553.4
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 174.60
  180.00
  3.0%
  PCS

  F131-7553.8 77.60 3/8 INCH 43 G 140 mm
  7553.8 ประแจแหวนข้างปากตายขนาด 3/8"  (inStock)
 • 7553.8 ประแจแหวนข้างปากตายขนาด 3/8"
 • F131-7553.8
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 77.60
  80.00
  3.0%
  PCS

  F131-7555.16 67.90 5/16 INCH 28 G 120 mm
  7555.16 ประแจแหวนข้างปากตายขนาด 5/16"  (lowStock)
 • 7555.16 ประแจแหวนข้างปากตายขนาด 5/16"
 • F131-7555.16
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 67.90
  70.00
  3.0%
  PCS

  F131-7555.8 135.80 5/8 INCH 120 G 200 mm
  7555.8 ประแจแหวนข้างปากตายขนาด 5/8"  (inStock)
 • 7555.8 ประแจแหวนข้างปากตายขนาด 5/8"
 • F131-7555.8
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 135.80
  140.00
  3.0%
  PCS

  F131-7557.16 87.30 7/16 INCH 49 G 150 mm
  7557.16 ประแจแหวนข้างปากตายขนาด 7/16"  (outOfStock)
  F131-7557.8 203.70 7/8 INCH 256 G 260 mm
  7557.8 ประแจแหวนข้างปากตายขนาด 7/8"  (inStock)
 • 7557.8 ประแจแหวนข้างปากตายขนาด 7/8"
 • F131-7557.8
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 203.70
  210.00
  3.0%
  PCS

  F131-7559.16 106.70 9/16 INCH 89 G 180 mm
  7559.16 ประแจแหวนข้างปากตายขนาด 9/16"  (outOfStock)
  S351-87660 106.70 1/4 INCH 15 G 100 mm
  87-660 ประแจแหวนข้างปากตาย ขนาด 1/4"  (outOfStock)
  S351-87661 116.40 5/16 INCH 23 G 120 mm
  87-661 ประแจแหวนข้างปากตาย ขนาด 5/16"  (outOfStock)
  S351-87662 135.80 3/8 INCH 38 G 140 mm
  87-662 ประแจแหวนข้างปากตาย ขนาด 3/8"  (outOfStock)
  S351-87663 135.80 7/16 INCH 50 G 150 mm
  87-663 ประแจแหวนข้างปากตาย ขนาด 7/16"  (outOfStock)
  S351-87664 145.50 1/2 INCH 66 G 170 mm
  87-664 ประแจแหวนข้างปากตาย ขนาด 1/2"  (outOfStock)
  S351-87665 164.90 9/16 INCH 88 G 180 mm
  87-665 ประแจแหวนข้างปากตาย ขนาด 9/16"  (outOfStock)
  S351-87666 184.30 5/8 INCH 104 G 200 mm
  87-666 ประแจแหวนข้างปากตาย ขนาด 5/8"  (outOfStock)
  S351-87667 203.70 11/16 INCH 124 G 210 mm
  87-667 ประแจแหวนข้างปากตาย ขนาด 11/16"  (lowStock)
 • 87-667 ประแจแหวนข้างปากตาย ขนาด 11/16"
 • S351-87667
 • STANLEY/สแตนเล่ย์
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 203.70
  210.00
  3.0%
  PCS

  S351-87669 252.20 13/16 INCH 200 G 250 mm
  87-669 ประแจแหวนข้างปากตาย ขนาด 13/16"  (outOfStock)
  S351-87670 281.30 7/8 INCH 212 G 260 mm
  87-670 ประแจแหวนข้างปากตาย ขนาด 7/8"  (outOfStock)
    จาก  40