ดอกเอ็นมิลล์ไฮสปีดโคบอลต์ 4 ฟัน ยาวพิเศษ

ค้นหาแบบละเอียด
Brand
Category
 • เครื่องมือตัดเจาะ(38)
  • ดอกเอ็นมิลล์ (38)
   • ดอกเอ็นมิลล์ไม่เคลือบผิว (38)
    • ดอกเอ็นมิลล์ไฮสปีดโคบอลต์ 4 ฟัน ยาวพิเศษ (38)
สถานที่รับสินค้า
สต๊อกสินค้า
ประเภทสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
Overall Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Flute Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Diameter
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
  จาก  38 
Item Price เส้นผ่าศูนย์กลาง (D2)- ความยาวฟัน (l)- ความยาวรวม (L)- เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (d)-
NA6212_0300 630.50 3.0 MM 15 MM 60 MM 6 MM
L6212_3.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว  (inStock)
 • L6212_3.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว
 • NA6212_0300
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 630.50
  650.00
  3.0%
  PCS

  NA6212_0400 630.50 4.0 MM 20 MM 60 MM 8 MM
  L6212_4.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว  (inStock)
 • L6212_4.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว
 • NA6212_0400
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 630.50
  650.00
  3.0%
  PCS

  NA6212_0500 630.50 5.0 MM 25 MM 65 MM 8 MM
  L6212_5.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว  (lowStock)
 • L6212_5.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว
 • NA6212_0500
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 630.50
  650.00
  3.0%
  PCS

  NA6212_0600 630.50 6.0 MM 25 MM 65 MM 8 MM
  L6212_6.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว  (inStock)
 • L6212_6.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว
 • NA6212_0600
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 630.50
  650.00
  3.0%
  PCS

  NA6212_0700 766.30 7.0 MM 35 MM 80 MM 10 MM
  L6212_7.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว  (outOfStock)
  NA6212_0800 766.30 8.0 MM 35 MM 80 MM 10 MM
  L6212_8.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว  (inStock)
 • L6212_8.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว
 • NA6212_0800
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 766.30
  790.00
  3.0%
  PCS

  NA6212_0900 863.30 9.0 MM 45 MM 95 MM 10 MM
  L6212_9.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว  (lowStock)
 • L6212_9.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว
 • NA6212_0900
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 863.30
  890.00
  3.0%
  PCS

  NA6212_1000 863.30 10.0 MM 45 MM 95 MM 10 MM
  L6212_10.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว  (inStock)
 • L6212_10.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว
 • NA6212_1000
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 863.30
  890.00
  3.0%
  PCS

  NA6212_1100 1,057.30 11.0 MM 55 MM 105 MM 12 MM
  L6212_11.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว  (lowStock)
 • L6212_11.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว
 • NA6212_1100
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,057.30
  1,090.00
  3.0%
  PCS

  NA6212_1200 1,057.30 12.0 MM 55 MM 105 MM 12 MM
  L6212_12.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว  (inStock)
 • L6212_12.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว
 • NA6212_1200
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,057.30
  1,090.00
  3.0%
  PCS

  NA6212_1300 1,338.60 13.0 MM 55 MM 110 MM 16 MM
  L6212_13.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว  (lowStock)
 • L6212_13.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว
 • NA6212_1300
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,338.60
  1,380.00
  3.0%
  PCS

  NA6212_1400 1,338.60 14.0 MM 55 MM 110 MM 16 MM
  L6212_14.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว  (lowStock)
 • L6212_14.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว
 • NA6212_1400
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,338.60
  1,380.00
  3.0%
  PCS

  NA6212_1500 1,493.80 15.0 MM 65 MM 120 MM 16 MM
  L6212_15.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว  (lowStock)
 • L6212_15.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว
 • NA6212_1500
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,493.80
  1,540.00
  3.0%
  PCS

  NA6212_1600 1,687.80 16.0 MM 65 MM 120 MM 16 MM
  L6212_16.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว  (lowStock)
 • L6212_16.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว
 • NA6212_1600
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,687.80
  1,740.00
  3.0%
  PCS

  NA6212_1700 2,046.70 17.0 MM 65 MM 130 MM 20 MM
  L6212_17.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว  (lowStock)
 • L6212_17.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว
 • NA6212_1700
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,046.70
  2,110.00
  3.0%
  PCS

  NA6212_1800 2,046.70 18.0 MM 65 MM 130 MM 20 MM
  L6212_18.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว  (lowStock)
 • L6212_18.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว
 • NA6212_1800
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,046.70
  2,110.00
  3.0%
  PCS

  NA6212_1900 2,328.00 19.0 MM 75 MM 140 MM 20 MM
  L6212_19.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว  (lowStock)
 • L6212_19.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว
 • NA6212_1900
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,328.00
  2,400.00
  3.0%
  PCS

  NA6212_2000 2,328.00 20.0 MM 75 MM 140 MM 20 MM
  L6212_20.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว  (lowStock)
 • L6212_20.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว
 • NA6212_2000
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,328.00
  2,400.00
  3.0%
  PCS

  NA6212_2100 2,919.70 21.0 MM 75 MM 140 MM 20 MM
  L6212_21.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว  (lowStock)
 • L6212_21.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว
 • NA6212_2100
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,919.70
  3,010.00
  3.0%
  PCS

  NA6212_2200 2,968.20 22.0 MM 75 MM 140 MM 20 MM
  L6212_22.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว  (lowStock)
 • L6212_22.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว
 • NA6212_2200
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,968.20
  3,060.00
  3.0%
  PCS

  NA6212_2300 3,627.80 23.0 MM 90 MM 160 MM 25 MM
  L6212_23.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว  (lowStock)
 • L6212_23.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว
 • NA6212_2300
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 3,627.80
  3,740.00
  3.0%
  PCS

  NA6212_2400 3,627.80 24.0 MM 90 MM 160 MM 25 MM
  L6212_24.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว  (lowStock)
 • L6212_24.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว
 • NA6212_2400
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 3,627.80
  3,740.00
  3.0%
  PCS

  NA6212_2500 3,627.80 25.0 MM 90 MM 160 MM 25 MM
  L6212_25.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว  (lowStock)
 • L6212_25.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว
 • NA6212_2500
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 3,627.80
  3,740.00
  3.0%
  PCS

  NA6212_2600 3,889.70 26.0 MM 90 MM 160 MM 25 MM
  L6212_26.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว  (inStock)
 • L6212_26.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว
 • NA6212_2600
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 3,889.70
  4,010.00
  3.0%
  PCS

  NA6212_2700 4,665.70 27.0 MM 90 MM 160 MM 25 MM
  L6212_27.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว  (lowStock)
 • L6212_27.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว
 • NA6212_2700
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 4,665.70
  4,810.00
  3.0%
  PCS

  NA6212_2800 4,762.70 28.0 MM 90 MM 160 MM 25 MM
  L6212_28.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว  (lowStock)
 • L6212_28.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว
 • NA6212_2800
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 4,762.70
  4,910.00
  3.0%
  PCS

  NA6212_2900 5,626.00 29.0 MM 90 MM 160 MM 25 MM
  L6212_29.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว  (lowStock)
 • L6212_29.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว
 • NA6212_2900
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 5,626.00
  5,800.00
  3.0%
  PCS

  NA6212_3000 5,723.00 30.0 MM 90 MM 160 MM 25 MM
  L6212_30.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว  (lowStock)
 • L6212_30.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว
 • NA6212_3000
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 5,723.00
  5,900.00
  3.0%
  PCS

  NA6212_3100 7,013.10 31.0 MM 105 MM 190 MM 32 MM
  L6212_31.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว  (outOfStock)
  NA6212_3200 6,867.60 32.0 MM 105 MM 190 MM 32 MM
  L6212_32.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว  (outOfStock)
  NA6212_3300 8,574.80 33.0 MM 105 MM 190 MM 32 MM
  L6212_33.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว  (outOfStock)
  NA6212_3400 8,574.80 34.0 MM 105 MM 190 MM 32 MM
  L6212_34.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว  (lowStock)
 • L6212_34.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว
 • NA6212_3400
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 8,574.80
  8,840.00
  3.0%
  PCS

  NA6212_3500 8,662.10 35.0 MM 105 MM 190 MM 32 MM
  L6212_35.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว  (lowStock)
 • L6212_35.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว
 • NA6212_3500
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 8,662.10
  8,930.00
  3.0%
  PCS

  NA6212_3600 9,098.60 36.0 MM 105 MM 190 MM 32 MM
  L6212_36.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว  (lowStock)
 • L6212_36.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว
 • NA6212_3600
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 9,098.60
  9,380.00
  3.0%
  PCS

  NA6212_3700 10,340.20 37.0 MM 125 MM 210 MM 32 MM
  L6212_37.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว  (outOfStock)
  NA6212_3800 9,991.00 38.0 MM 125 MM 210 MM 32 MM
  L6212_38.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว4เขี้ยว  (outOfStock)
    จาก  38