ดอกเอ็นมิลล์ไฮสปีดโคบอลต์ 2 ฟัน

ค้นหาแบบละเอียด
Brand
Category
 • เครื่องมือตัดเจาะ(46)
  • ดอกเอ็นมิลล์ (46)
   • ดอกเอ็นมิลล์ไม่เคลือบผิว (46)
    • ดอกเอ็นมิลล์ไฮสปีดโคบอลต์ 2 ฟัน (46)
สถานที่รับสินค้า
สต๊อกสินค้า
ประเภทสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
Overall Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Flute Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Diameter
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
  จาก  46 
Item Price
NA6230_0100 659.60
L6230_1.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว  (inStock)
 • L6230_1.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว
 • NA6230_0100
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 659.60
  680.00
  3.0%
  PCS

  NA6230_0150 601.40
  L6230_1.5MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว  (lowStock)
 • L6230_1.5MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว
 • NA6230_0150
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 601.40
  620.00
  3.0%
  PCS

  NA6230_0200 514.10
  L6230_2.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว  (inStock)
 • L6230_2.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว
 • NA6230_0200
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 514.10
  530.00
  3.0%
  PCS

  NA6230_0250 523.80
  L6230_2.5MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว  (lowStock)
 • L6230_2.5MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว
 • NA6230_0250
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 523.80
  540.00
  3.0%
  PCS

  NA6230_0300 475.30
  L6230_3.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว  (inStock)
 • L6230_3.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว
 • NA6230_0300
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 475.30
  490.00
  3.0%
  PCS

  NA6230_0350 475.30
  L6230_3.5MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว  (lowStock)
 • L6230_3.5MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว
 • NA6230_0350
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 475.30
  490.00
  3.0%
  PCS

  NA6230_0400 475.30
  L6230_4.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว  (inStock)
 • L6230_4.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว
 • NA6230_0400
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 475.30
  490.00
  3.0%
  PCS

  NA6230_0450 475.30
  L6230_4.5MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว  (lowStock)
 • L6230_4.5MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว
 • NA6230_0450
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 475.30
  490.00
  3.0%
  PCS

  NA6230_0500 475.30
  L6230_5.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว  (inStock)
 • L6230_5.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว
 • NA6230_0500
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 475.30
  490.00
  3.0%
  PCS

  NA6230_0550 475.30
  L6230_5.5MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว  (lowStock)
 • L6230_5.5MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว
 • NA6230_0550
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 475.30
  490.00
  3.0%
  PCS

  NA6230_0600 475.30
  L6230_6.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว  (inStock)
 • L6230_6.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว
 • NA6230_0600
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 475.30
  490.00
  3.0%
  PCS

  NA6230_0650 523.80
  L6230_6.5MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว  (lowStock)
 • L6230_6.5MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว
 • NA6230_0650
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 523.80
  540.00
  3.0%
  PCS

  NA6230_0700 523.80
  L6230_7.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว  (lowStock)
 • L6230_7.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว
 • NA6230_0700
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 523.80
  540.00
  3.0%
  PCS

  NA6230_0750 523.80
  L6230_7.5MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว  (lowStock)
 • L6230_7.5MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว
 • NA6230_0750
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 523.80
  540.00
  3.0%
  PCS

  NA6230_0800 523.80
  L6230_8.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว  (inStock)
 • L6230_8.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว
 • NA6230_0800
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 523.80
  540.00
  3.0%
  PCS

  NA6230_0850 601.40
  L6230_8.5MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว  (lowStock)
 • L6230_8.5MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว
 • NA6230_0850
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 601.40
  620.00
  3.0%
  PCS

  NA6230_0900 601.40
  L6230_9.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว  (lowStock)
 • L6230_9.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว
 • NA6230_0900
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 601.40
  620.00
  3.0%
  PCS

  NA6230_0950 582.00
  L6230_9.5MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว  (inStock)
 • L6230_9.5MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว
 • NA6230_0950
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 582.00
  600.00
  3.0%
  PCS

  NA6230_1000 582.00
  L6230_10.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว  (inStock)
 • L6230_10.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว
 • NA6230_1000
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 582.00
  600.00
  3.0%
  PCS

  NA6230_1100 756.60
  L6230_11.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว  (lowStock)
 • L6230_11.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว
 • NA6230_1100
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 756.60
  780.00
  3.0%
  PCS

  NA6230_1200 756.60
  L6230_12.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว  (inStock)
 • L6230_12.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว
 • NA6230_1200
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 756.60
  780.00
  3.0%
  PCS

  NA6230_1300 911.80
  L6230_13.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว  (outOfStock)
  NA6230_1400 911.80
  L6230_14.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว  (inStock)
 • L6230_14.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว
 • NA6230_1400
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 911.80
  940.00
  3.0%
  PCS

  NA6230_1500 1,037.90
  L6230_15.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว  (lowStock)
 • L6230_15.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว
 • NA6230_1500
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,037.90
  1,070.00
  3.0%
  PCS

  NA6230_1600 1,067.00
  L6230_16.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว  (inStock)
 • L6230_16.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว
 • NA6230_1600
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,067.00
  1,100.00
  3.0%
  PCS

  NA6230_1700 1,338.60
  L6230_17.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว  (lowStock)
 • L6230_17.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว
 • NA6230_1700
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,338.60
  1,380.00
  3.0%
  PCS

  NA6230_1800 1,367.70
  L6230_18.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว  (lowStock)
 • L6230_18.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว
 • NA6230_1800
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,367.70
  1,410.00
  3.0%
  PCS

  NA6230_1900 1,629.60
  L6230_19.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว  (lowStock)
 • L6230_19.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว
 • NA6230_1900
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,629.60
  1,680.00
  3.0%
  PCS

  NA6230_2000 1,629.60
  L6230_20.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว  (lowStock)
 • L6230_20.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว
 • NA6230_2000
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,629.60
  1,680.00
  3.0%
  PCS

  NA6230_2100 1,920.60
  L6230_21.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว  (lowStock)
 • L6230_21.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว
 • NA6230_2100
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,920.60
  1,980.00
  3.0%
  PCS

  NA6230_2200 1,881.80
  L6230_22.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว  (outOfStock)
  NA6230_2300 2,172.80
  L6230_23.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว  (lowStock)
 • L6230_23.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว
 • NA6230_2300
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,172.80
  2,240.00
  3.0%
  PCS

  NA6230_2400 2,172.80
  L6230_24.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว  (lowStock)
 • L6230_24.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว
 • NA6230_2400
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,172.80
  2,240.00
  3.0%
  PCS

  NA6230_2500 2,172.80
  L6230_25.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว  (inStock)
 • L6230_25.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว
 • NA6230_2500
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,172.80
  2,240.00
  3.0%
  PCS

  NA6230_2600 2,328.00
  L6230_26.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว  (lowStock)
 • L6230_26.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว
 • NA6230_2600
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,328.00
  2,400.00
  3.0%
  PCS

  NA6230_2700 2,716.00
  L6230_27.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว  (lowStock)
 • L6230_27.0MM ดอกเอ็นมิลล์ 2เขี้ยว
 • NA6230_2700
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,716.00
  2,800.00
  3.0%
  PCS

    จาก  46