ดอกเอ็นมิลล์ 2 ฟัน

ค้นหาแบบละเอียด
Brand
Category
 • เครื่องมือตัดเจาะ(38)
  • ดอกเอ็นมิลล์ (38)
   • ดอกเอ็นมิลล์ทังสเตนคาร์ไบต์ จีเอส มิลล์ (38)
    • ดอกเอ็นมิลล์ 2 ฟัน (38)
สถานที่รับสินค้า
สต๊อกสินค้า
ประเภทสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
Overall Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Flute Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Diameter
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
  จาก  38 
Item Price เส้นผ่าศูนย์กลาง (D2)- ความยาวฟัน (l)- ความยาวรวม (L)- เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (d)-
NA9382_0050 533.50 0.5 MM 1.25 MM 38 MM 3 MM
L9382_0.5MM GS-MILL TWO FLUTES  (lowStock)
 • L9382_0.5MM GS-MILL TWO FLUTES
 • NA9382_0050
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 533.50
  550.00
  3.0%
  PCS

  NA9382_0050X4 533.50 0.5X4 MM 1.25 MM 40 MM 4 MM
  L9382_0.5X4MM GS-MILL TWO FLUTES  (outOfStock)
  NA9382_0080 514.10 0.8 MM 2 MM 40 MM 4 MM
  L9382_0.8MM GS-MILL TWO FLUTES  (lowStock)
 • L9382_0.8MM GS-MILL TWO FLUTES
 • NA9382_0080
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 514.10
  530.00
  3.0%
  PCS

  NA9382_0090 708.10 0.9 MM 2 MM 40 MM 4 MM
  L9382_0.9MM GS-MILL TWO FLUTES  (outOfStock)
  NA9382_0100 485.00 1.0 MM 2.5 MM 38 MM 3 MM
  L9382_1.0MM GS-MILL TWO FLUTES  (inStock)
 • L9382_1.0MM GS-MILL TWO FLUTES
 • NA9382_0100
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 485.00
  500.00
  3.0%
  PCS

  NA9382_0100X4 485.00 1X4 MM 2.5 MM 40 MM 4 MM
  L9382_1.0X4MM GS-MILL TWO FLUTES  (outOfStock)
  NA9382_0150 485.00 1.5 MM 3.75 MM 38 MM 3 MM
  L9382_1.5MM GS-MILL TWO FLUTES  (lowStock)
 • L9382_1.5MM GS-MILL TWO FLUTES
 • NA9382_0150
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 485.00
  500.00
  3.0%
  PCS

  NA9382_0150X4 485.00 1.5X4 MM 3.75 MM 40 MM 4 MM
  L9382_1.5X4MM GS-MILL TWO FLUTES  (outOfStock)
  NA9382_0200 485.00 2.0 MM 5 MM 38 MM 3 MM
  L9382_2.0MM GS-MILL TWO FLUTES  (outOfStock)
  NA9382_0200X4 485.00 2X4 MM 6.25 MM 40 MM 4 MM
  L9382_2.0X4MM GS-MILL TWO FLUTES  (inStock)
 • L9382_2.0X4MM GS-MILL TWO FLUTES
 • NA9382_0200X4
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 485.00
  500.00
  3.0%
  PCS

  NA9382_0250 485.00 2.5 MM 6.25 MM 38 MM 3 MM
  L9382_2.5MM GS-MILL TWO FLUTES  (lowStock)
 • L9382_2.5MM GS-MILL TWO FLUTES
 • NA9382_0250
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 485.00
  500.00
  3.0%
  PCS

  NA9382_0250X4 485.00 2.5X4 MM 6.25 MM 40 MM 4 MM
  L9382_2.5X4MM GS-MILL TWO FLUTES  (outOfStock)
  NA9382_0300 601.40 3 MM 7.5 MM 38 MM 3 MM
  L9382_3.0MM GS-MILL TWO FLUTES  (outOfStock)
  NA9382_0300X6 601.40 3X6 MM 7.5 MM 45 MM 6 MM
  L9382_3.0X6MM GS-MILL TWO FLUTES  (outOfStock)
  NA9382_0330 1,086.40 3.3 MM 8 MM 45 MM 6 MM
  L9382_3.3MM GS-MILL TWO FLUTES  (lowStock)
 • L9382_3.3MM GS-MILL TWO FLUTES
 • NA9382_0330
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,086.40
  1,120.00
  3.0%
  PCS

  NA9382_0350 911.80 3.5 MM 10 MM 45 MM 6 MM
  L9382_3.5MM GS-MILL TWO FLUTES  (lowStock)
 • L9382_3.5MM GS-MILL TWO FLUTES
 • NA9382_0350
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 911.80
  940.00
  3.0%
  PCS

  NA9382_0400 630.50 4 MM 11 MM 45 MM 4 MM
  L9382_4.0MM GS-MILL TWO FLUTES  (lowStock)
 • L9382_4.0MM GS-MILL TWO FLUTES
 • NA9382_0400
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 630.50
  650.00
  3.0%
  PCS

  NA9382_0400X6 630.50 4X6 MM 11 MM 45 MM 6 MM
  L9382_4.0X6MM GS-MILL TWO FLUTES  (inStock)
 • L9382_4.0X6MM GS-MILL TWO FLUTES
 • NA9382_0400X6
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 630.50
  650.00
  3.0%
  PCS

  NA9382_0420 1,164.00 4.2 MM 11 MM 45 MM 6 MM
  L9382_4.2MM GS-MILL TWO FLUTES  (lowStock)
 • L9382_4.2MM GS-MILL TWO FLUTES
 • NA9382_0420
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,164.00
  1,200.00
  3.0%
  PCS

  NA9382_0430 1,164.00 4.3 MM 11 MM 45 MM 6 MM
  L9382_4.3MM GS-MILL TWO FLUTES  (outOfStock)
  NA9382_0450 1,037.90 4.5 MM 11 MM 50 MM 6 MM
  L9382_4.5MM GS-MILL TWO FLUTES  (lowStock)
 • L9382_4.5MM GS-MILL TWO FLUTES
 • NA9382_0450
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,037.90
  1,070.00
  3.0%
  PCS

  NA9382_0460 1,164.00 4.6 MM 11 MM 50 MM 6 MM
  L9382_4.6MM GS-MILL TWO FLUTES  (outOfStock)
  NA9382_0470 1,164.00 4.7 MM 11 MM 50 MM 6 MM
  L9382_4.7MM GS-MILL TWO FLUTES  (outOfStock)
  NA9382_0500 679.00 5 MM 13 MM 50 MM 6 MM
  L9382_5.0MM GS-MILL TWO FLUTES  (lowStock)
 • L9382_5.0MM GS-MILL TWO FLUTES
 • NA9382_0500
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 679.00
  700.00
  3.0%
  PCS

  NA9382_0550 1,076.70 5.5 MM 13 MM 50 MM 6 MM
  L9382_5.5MM GS-MILL TWO FLUTES  (outOfStock)
  NA9382_0600 708.10 6 MM 13 MM 50 MM 6 MM
  L9382_6.0MM GS-MILL TWO FLUTES  (lowStock)
 • L9382_6.0MM GS-MILL TWO FLUTES
 • NA9382_0600
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 708.10
  730.00
  3.0%
  PCS

  NA9382_0700X8 1,348.30 7X8 MM 16 MM 60 MM 8 MM
  L9382_7.0X8MM GS-MILL TWO FLUTES  (lowStock)
 • L9382_7.0X8MM GS-MILL TWO FLUTES
 • NA9382_0700X8
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,348.30
  1,390.00
  3.0%
  PCS

  NA9382_0800 1,037.90 8 MM 19 MM 60 MM 8 MM
  L9382_8.0MM GS-MILL TWO FLUTES  (outOfStock)
  NA9382_0900X10 1,804.20 9X10 MM 19 MM 70 MM 10 MM
  L9382_9.0X10MM GS-MILL TWO FLUTES  (lowStock)
 • L9382_9.0X10MM GS-MILL TWO FLUTES
 • NA9382_0900X10
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,804.20
  1,860.00
  3.0%
  PCS

  NA9382_1000 1,270.70 10 MM 22 MM 70 MM 10 MM
  L9382_10.0MM GS-MILL TWO FLUTES  (lowStock)
 • L9382_10.0MM GS-MILL TWO FLUTES
 • NA9382_1000
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,270.70
  1,310.00
  3.0%
  PCS

  NA9382_1100X12 2,347.40 11X12 MM 22 MM 75 MM 12 MM
  L9382_11.0X12MM GS-MILL TWO FLUTES  (lowStock)
 • L9382_11.0X12MM GS-MILL TWO FLUTES
 • NA9382_1100X12
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,347.40
  2,420.00
  3.0%
  PCS

  NA9382_1200 1,707.20 12 MM 26 MM 75 MM 12 MM
  L9382_12.0MM GS-MILL TWO FLUTES  (outOfStock)
  NA9382_1300 3,569.60 13 MM 26 MM 75 MM 12 MM
  L9382_13.0MM GS-MILL TWO FLUTES  (lowStock)
 • L9382_13.0MM GS-MILL TWO FLUTES
 • NA9382_1300
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 3,569.60
  3,680.00
  3.0%
  PCS

  NA9382_1400 3,967.30 14 MM 26 MM 75 MM 12 MM
  L9382_14.0MM GS-MILL TWO FLUTES  (lowStock)
 • L9382_14.0MM GS-MILL TWO FLUTES
 • NA9382_1400
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 3,967.30
  4,090.00
  3.0%
  PCS

  NA9382_1500 5,024.60 15 MM 26 MM 90 MM 16 MM
  L9382_15.0MM GS-MILL TWO FLUTES  (lowStock)
 • L9382_15.0MM GS-MILL TWO FLUTES
 • NA9382_1500
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 5,024.60
  5,180.00
  3.0%
  PCS

  NA9382_1600 5,082.80 16 MM 32 MM 90 MM 16 MM
  L9382_16.0MM GS-MILL TWO FLUTES  (outOfStock)
    จาก  38