ดอกสว่านเคลือบไททาเนียม (สีทอง)

ค้นหาแบบละเอียด
Brand
Category
  • เครื่องมือตัดเจาะ(127)
    • ดอกสว่าน (127)
      • ดอกสว่านไฮสปีด ก้านตรง (127)
        • ดอกสว่านเคลือบไททาเนียม (สีทอง) (127)
สถานที่รับสินค้า
สต๊อกสินค้า
ประเภทสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
Overall Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Flute Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Diameter
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
  จาก  127 
Item Price เส้นผ่าศูนย์กลาง (D2)- ความยาวฟัน (l)- ความยาวรวม (L)-
NA0520P0050 252.20 0.5 MM 6 MM 22 MM
L520P_0.5 MM ดอกสว่านสีทองTITANIUM  (inStock)
NA0520P0060 232.80 0.6 MM 7 MM 24 MM
L520P_0.6 MM ดอกสว่านสีทองTITANIUM  (outOfStock)
NA0520P0070 213.40 0.7 MM 9 MM 28 MM
L520P_0.7 MM ดอกสว่านสีทองTITANIUM  (inStock)
NA0520P0080 194.00 0.8 MM 10 MM 30 MM
L520P_0.8 MM ดอกสว่านสีทองTITANIUM  (inStock)
NA0520P0090 174.60 0.9 MM 11 MM 32 MM
L520P_0.9 MM ดอกสว่านสีทองTITANIUM  (inStock)
NA0520P0100 174.60 1.0 MM 12 MM 34 MM
L520P_1.0 MM ดอกสว่านสีทองTITANIUM  (inStock)
NA0520P0110 174.60 1.1 MM 14 MM 36 MM
L520P_1.1 MM ดอกสว่านสีทองTITANIUM  (inStock)
NA0520P0120 174.60 1.2 MM 16 MM 38 MM
L520P_1.2 MM ดอกสว่านสีทองTITANIUM  (inStock)
NA0520P0130 174.60 1.3 MM 16 MM 38 MM
L520P_1.3 MM ดอกสว่านสีทองTITANIUM  (inStock)
NA0520P0140 174.60 1.4 MM 18 MM 40 MM
L520P_1.4 MM ดอกสว่านสีทองTITANIUM  (inStock)
NA0520P0150 174.60 1.5 MM 18 MM 40 MM
L520P_1.5 MM ดอกสว่านสีทองTITANIUM  (inStock)
NA0520P0160 174.60 1.6 MM 20 MM 43 MM
L520P_1.6 MM ดอกสว่านสีทองTITANIUM  (inStock)
NA0520P0170 174.60 1.7 MM 20 MM 43 MM
L520P_1.7 MM ดอกสว่านสีทองTITANIUM  (inStock)
NA0520P0180 174.60 1.8 MM 22 MM 46 MM
L520P_1.8 MM ดอกสว่านสีทองTITANIUM  (inStock)
NA0520P0190 174.60 1.9 MM 22 MM 46 MM
L520P_1.9 MM ดอกสว่านสีทองTITANIUM  (inStock)
NA0520P0200 155.20 2.0 MM 24 MM 49 MM
L520P_2.0 MM ดอกสว่านสีทองTITANIUM  (inStock)
NA0520P0210 174.60 2.1 MM 24 MM 49 MM
L520P_2.1 MM ดอกสว่านสีทองTITANIUM  (inStock)
NA0520P0220 174.60 2.2 MM 27 MM 53 MM
L520P_2.2 MM ดอกสว่านสีทองTITANIUM  (inStock)
NA0520P0230 174.60 2.3 MM 27 MM 53 MM
L520P_2.3 MM ดอกสว่านสีทองTITANIUM  (inStock)
NA0520P0240 174.60 2.4 MM 30 MM 57 MM
L520P_2.4 MM ดอกสว่านสีทองTITANIUM  (inStock)
NA0520P0250 155.20 2.5 MM 30 MM 57 MM
L520P_2.5 MM ดอกสว่านสีทองTITANIUM  (inStock)
NA0520P0260 174.60 2.6 MM 30 MM 57 MM
L520P_2.6 MM ดอกสว่านสีทองTITANIUM  (inStock)
NA0520P0270 174.60 2.7 MM 33 MM 61 MM
L520P_2.7 MM ดอกสว่านสีทองTITANIUM  (inStock)
NA0520P0280 174.60 2.8 MM 33 MM 61 MM
L520P_2.8 MM ดอกสว่านสีทองTITANIUM  (inStock)
NA0520P0290 174.60 2.9 MM 33 MM 61 MM
L520P_2.9 MM ดอกสว่านสีทองTITANIUM  (inStock)
NA0520P0300 155.20 3.0 MM 33 MM 61 MM
L520P_3.0 MM ดอกสว่านสีทองTITANIUM  (inStock)
NA0520P0310 213.40 3.1 MM 36 MM 65 MM
L520P_3.1 MM ดอกสว่านสีทองTITANIUM  (inStock)
NA0520P0320 213.40 3.2 MM 36 MM 65 MM
L520P_3.2 MM ดอกสว่านสีทองTITANIUM  (inStock)
NA0520P0330 213.40 3.3 MM 36 MM 65 MM
L520P_3.3 MM ดอกสว่านสีทองTITANIUM  (inStock)
NA0520P0340 213.40 3.4 MM 39 MM 70 MM
L520P_3.4 MM ดอกสว่านสีทองTITANIUM  (inStock)
NA0520P0350 213.40 3.5 MM 39 MM 70 MM
L520P_3.5 MM ดอกสว่านสีทองTITANIUM  (inStock)
NA0520P0360 271.60 3.6 MM 39 MM 70 MM
L520P_3.6 MM ดอกสว่านสีทองTITANIUM  (lowStock)
NA0520P0370 271.60 3.7 MM 39 MM 70 MM
L520P_3.7 MM ดอกสว่านสีทองTITANIUM  (inStock)
NA0520P0380 261.90 3.8 MM 43 MM 75 MM
L520P_3.8 MM ดอกสว่านสีทองTITANIUM  (lowStock)
NA0520P0390 271.60 3.9 MM 43 MM 75 MM
L520P_3.9 MM ดอกสว่านสีทองTITANIUM  (inStock)
NA0520P0400 261.90 4.0 MM 43 MM 75 MM
L520P_4.0 MM ดอกสว่านสีทองTITANIUM  (inStock)
  จาก  127