ประแจปากตาย (มม.)

ค้นหาแบบละเอียด
Brand
Category
 • เครื่องมือช่าง(77)
  • เครื่องมือขันยึด (77)
   • ประแจ (77)
    • ประแจปากตาย (มม.) (77)
สถานที่รับสินค้า
สต๊อกสินค้า
ประเภทสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
  จาก  77 
Item Price ขนาด- น้ำหนัก (กก.) ความยาว
F131-7540507 77.60 5X7 MM 27 G 123 mm
7540507 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 5X7  (inStock)
 • 7540507 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 5X7
 • F131-7540507
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 77.60
  80.00
  3.0%
  PCS

  F131-7540607 77.60 6X7 MM 27 G 123 mm
  7540607 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 6X7  (inStock)
 • 7540607 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 6X7
 • F131-7540607
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 77.60
  80.00
  3.0%
  PCS

  F131-7540608 77.60 6X8 MM 27 G 123 mm
  7540608 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 6X8  (lowStock)
 • 7540608 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 6X8
 • F131-7540608
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 77.60
  80.00
  3.0%
  PCS

  F131-7540809 87.30 8X9 MM 42 G 141 mm
  7540809 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 8X9  (inStock)
 • 7540809 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 8X9
 • F131-7540809
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 87.30
  90.00
  3.0%
  PCS

  F131-7540810 87.30 8X10 MM 40 G 141 mm
  7540810 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 8X10  (inStock)
 • 7540810 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 8X10
 • F131-7540810
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 87.30
  90.00
  3.0%
  PCS

  F131-7541011 97.00 10X11 MM 63 G 157 mm
  7541011 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 10X11  (inStock)
 • 7541011 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 10X11
 • F131-7541011
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 97.00
  100.00
  3.0%
  PCS

  F131-7541012 97.00 10X12 MM 63 G 157 mm
  7541012 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 10X12  (lowStock)
 • 7541012 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 10X12
 • F131-7541012
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 97.00
  100.00
  3.0%
  PCS

  F131-7541113 106.70 11X13 MM 85 G 172 mm
  7541113 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 11X13  (inStock)
 • 7541113 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 11X13
 • F131-7541113
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 106.70
  110.00
  3.0%
  PCS

  F131-7541213 106.70 12X13 MM 83 G 172 mm
  7541213 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 12X13  (inStock)
 • 7541213 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 12X13
 • F131-7541213
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 106.70
  110.00
  3.0%
  PCS

  F131-7541214 106.70 12X14 MM 92 G 180 mm
  7541214 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 12X14  (inStock)
 • 7541214 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 12X14
 • F131-7541214
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 106.70
  110.00
  3.0%
  PCS

  F131-7541314 106.70 13X14 MM 92 G 180 mm
  7541314 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 13X14  (lowStock)
 • 7541314 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 13X14
 • F131-7541314
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 106.70
  110.00
  3.0%
  PCS

  F131-7541317 126.10 13X17 MM 99 G 195 mm
  7541317 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 13X17  (inStock)
 • 7541317 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 13X17
 • F131-7541317
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 126.10
  130.00
  3.0%
  PCS

  F131-7541415 126.10 14X15 MM 106 G 190 mm
  7541415 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 14X15  (inStock)
 • 7541415 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 14X15
 • F131-7541415
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 126.10
  130.00
  3.0%
  PCS

  F131-7541417 126.10 14X17 MM 113 G 195 mm
  7541417 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 14X17  (inStock)
 • 7541417 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 14X17
 • F131-7541417
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 126.10
  130.00
  3.0%
  PCS

  F131-7541617 145.50 16X17 MM 142 G 205 mm
  7541617 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 16X17  (lowStock)
 • 7541617 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 16X17
 • F131-7541617
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 145.50
  150.00
  3.0%
  PCS

  F131-7541618 145.50 16X18 MM 134 G 205 mm
  7541618 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 16X18  (inStock)
 • 7541618 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 16X18
 • F131-7541618
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 145.50
  150.00
  3.0%
  PCS

  F131-7541719 164.90 17X19 MM 174 G 220 mm
  7541719 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 17X19  (inStock)
 • 7541719 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 17X19
 • F131-7541719
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 164.90
  170.00
  3.0%
  PCS

  F131-7541819 164.90 18X19 MM 175 G 220 mm
  7541819 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 18X19  (inStock)
 • 7541819 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 18X19
 • F131-7541819
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 164.90
  170.00
  3.0%
  PCS

  F131-7541921 223.10 19X21 MM 200 G 236 mm
  7541921 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 19X21  (inStock)
 • 7541921 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 19X21
 • F131-7541921
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 223.10
  230.00
  3.0%
  PCS

  F131-7541922 223.10 19X22 MM 200 G 236 mm
  7541922 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 19X22  (lowStock)
 • 7541922 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 19X22
 • F131-7541922
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 223.10
  230.00
  3.0%
  PCS

  F131-7542022 223.10 20X22 MM 223 G 236 mm
  7542022 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 20X22  (inStock)
 • 7542022 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 20X22
 • F131-7542022
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 223.10
  230.00
  3.0%
  PCS

  F131-7542123 242.50 21X23 MM 260 G 246 mm
  7542123 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 21X23  (inStock)
 • 7542123 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 21X23
 • F131-7542123
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 242.50
  250.00
  3.0%
  PCS

  F131-7542224 242.50 22X24 MM 253 G 246 mm
  7542224 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 22X24  (inStock)
 • 7542224 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 22X24
 • F131-7542224
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 242.50
  250.00
  3.0%
  PCS

  F131-7542326 261.90 23X26 MM 279 G 265 mm
  7542326 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 23X26  (lowStock)
 • 7542326 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 23X26
 • F131-7542326
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 261.90
  270.00
  3.0%
  PCS

  F131-7542426 261.90 24X26 MM 266 G 265 mm
  7542426 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 24X26  (lowStock)
 • 7542426 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 24X26
 • F131-7542426
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 261.90
  270.00
  3.0%
  PCS

  F131-7542427 261.90 24X27 MM 318 G 265 mm
  7542427 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 24X27  (inStock)
 • 7542427 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 24X27
 • F131-7542427
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 261.90
  270.00
  3.0%
  PCS

  F131-7542528 271.60 25X28 MM 322 G 279 mm
  7542528 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 25X28  (inStock)
 • 7542528 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 25X28
 • F131-7542528
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 271.60
  280.00
  3.0%
  PCS

  F131-7542730 310.40 27X30 MM 410 G 286 mm
  7542730 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 27X30  (inStock)
 • 7542730 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 27X30
 • F131-7542730
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 310.40
  320.00
  3.0%
  PCS

  F131-7543032 349.20 30X32 MM 465 G 297 mm
  7543032 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 30X32  (inStock)
 • 7543032 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 30X32
 • F131-7543032
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 349.20
  360.00
  3.0%
  PCS

  F131-7543034 514.10 30X34 MM 608 G 350 mm
  7543034 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 30X34  (inStock)
 • 7543034 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 30X34
 • F131-7543034
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 514.10
  530.00
  3.0%
  PCS

  F131-7543236 514.10 32X36 MM 635 G 350 mm
  7543236 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 32X36  (lowStock)
 • 7543236 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 32X36
 • F131-7543236
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 514.10
  530.00
  3.0%
  PCS

  F131-7543436 514.10 34X36 MM 730 G 350 mm
  7543436 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 34X36  (inStock)
 • 7543436 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 34X36
 • F131-7543436
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 514.10
  530.00
  3.0%
  PCS

  F131-7543641 717.80 36X41 MM 950 G 380 mm
  7543641 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 36X41  (inStock)
 • 7543641 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 36X41
 • F131-7543641
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 717.80
  740.00
  3.0%
  PCS

  F131-7543842 717.80 38X42 MM 915 G 380 mm
  7543842 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 38X42  (inStock)
 • 7543842 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 38X42
 • F131-7543842
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 717.80
  740.00
  3.0%
  PCS

  F131-7544146 1,057.30 41X46 MM 1490 G 415 mm
  7544146 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 41X46  (inStock)
 • 7544146 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 41X46
 • F131-7544146
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,057.30
  1,090.00
  3.0%
  PCS

  F131-7544650 1,338.60 46X50 MM 2084 G 465 mm
  7544650 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 46X50  (lowStock)
 • 7544650 ประแจปากตาย 2 ข้างขนาด 46X50
 • F131-7544650
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,338.60
  1,380.00
  3.0%
  PCS

    จาก  77