ดอกเอ็นมิลล์กัดหยาบ คมกัดยาว

ค้นหาแบบละเอียด
Brand
Category
 • เครื่องมือตัดเจาะ(15)
  • ดอกเอ็นมิลล์ (15)
   • ดอกเอ็นมิลล์ไม่เคลือบผิว (15)
    • ดอกเอ็นมิลล์กัดหยาบ คมกัดยาว (15)
สถานที่รับสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
Overall Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Flute Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Diameter
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
  จาก  15 
Item Price เส้นผ่าศูนย์กลาง (D2)- ความยาวฟัน (l)- ความยาวรวม (L)- เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (d)- จำนวนฟัน-
NA6306_1200 2,143.70 12 MM 55 MM 105 MM 12 MM 4
L6306_12.0X12SL4 ROUGHING END MILLS LONG  (lowStock)
 • L6306_12.0X12SL4 ROUGHING END MILLS LONG
 • NA6306_1200
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,143.70
  2,210.00
  3.0%
  PCS

  NA6306_1400 2,434.70 14 MM 55 MM 110 MM 16 MM 4
  L6306_14.0X16SL4 ROUGHING END MILLS LONG  (lowStock)
 • L6306_14.0X16SL4 ROUGHING END MILLS LONG
 • NA6306_1400
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,434.70
  2,510.00
  3.0%
  PCS

  NA6306_1600 2,696.60 16 MM 65 MM 120 MM 16 MM 4
  L6306_16.0X16SL4 ROUGHING END MILLS LONG  (lowStock)
 • L6306_16.0X16SL4 ROUGHING END MILLS LONG
 • NA6306_1600
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,696.60
  2,780.00
  3.0%
  PCS

  NA6306_1800 2,900.30 18 MM 65 MM 130 MM 20 MM 4
  L6306_18.0X20SL4 ROUGHING END MILLS LONG  (lowStock)
 • L6306_18.0X20SL4 ROUGHING END MILLS LONG
 • NA6306_1800
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,900.30
  2,990.00
  3.0%
  PCS

  NA6306_2000 3,404.70 20 MM 75 MM 140 MM 20 MM 4
  L6306_20.0X20SL4 ROUGHING END MILLS LONG  (lowStock)
 • L6306_20.0X20SL4 ROUGHING END MILLS LONG
 • NA6306_2000
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 3,404.70
  3,510.00
  3.0%
  PCS

  NA6306_2200 3,918.80 22 MM 75 MM 140 MM 20 MM 4
  L6306_22.0X20SL4 ROUGHING END MILLS LONG  (lowStock)
 • L6306_22.0X20SL4 ROUGHING END MILLS LONG
 • NA6306_2200
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 3,918.80
  4,040.00
  3.0%
  PCS

  NA6306_2400 3,918.80 24 MM 90 MM 160 MM 25 MM 4
  L6306_24.0X25SL4 ROUGHING END MILLS LONG  (lowStock)
 • L6306_24.0X25SL4 ROUGHING END MILLS LONG
 • NA6306_2400
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 3,918.80
  4,040.00
  3.0%
  PCS

  NA6306_2500 5,073.10 25 MM 90 MM 160 MM 25 MM 4
  L6306_25.0X25SL4 ROUGHING END MILLS LONG  (lowStock)
 • L6306_25.0X25SL4 ROUGHING END MILLS LONG
 • NA6306_2500
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 5,073.10
  5,230.00
  3.0%
  PCS

  NA6306_2800 5,723.00 28 MM 90 MM 160 MM 25 MM 4
  L6306_28.0X25SL4 ROUGHING END MILLS LONG  (lowStock)
 • L6306_28.0X25SL4 ROUGHING END MILLS LONG
 • NA6306_2800
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 5,723.00
  5,900.00
  3.0%
  PCS

  NA6306_3000 7,595.10 30 MM 105 MM 190 MM 32 MM 4
  L6306_30.0X32SL4 ROUGHING END MILLS LONG  (lowStock)
 • L6306_30.0X32SL4 ROUGHING END MILLS LONG
 • NA6306_3000
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 7,595.10
  7,830.00
  3.0%
  PCS

  NA6306_3200 8,797.90 32 MM 105 MM 190 MM 32 MM 5
  L6306_32.0X32SL5 ROUGHING END MILLS LONG  (lowStock)
 • L6306_32.0X32SL5 ROUGHING END MILLS LONG
 • NA6306_3200
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 8,797.90
  9,070.00
  3.0%
  PCS

  NA6306_3500 10,388.70 35 MM 115 MM 200 MM 32 MM 5
  L6306_35.0X32SL5 ROUGHING END MILLS LONG  (lowStock)
 • L6306_35.0X32SL5 ROUGHING END MILLS LONG
 • NA6306_3500
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 10,388.70
  10,710.00
  3.0%
  PCS

  NA6306_4000 13,318.10 40 MM 125 MM 210 MM 32 MM 5
  L6306_40.0X32SL5 ROUGHING END MILLS LONG  (lowStock)
 • L6306_40.0X32SL5 ROUGHING END MILLS LONG
 • NA6306_4000
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 13,318.10
  13,730.00
  3.0%
  PCS

  NA6306_4500 17,042.90 45 MM 130 MM 230 MM 42 MM 6
  L6306_45.0X42SL6 ROUGHING END MILLS LONG  (lowStock)
 • L6306_45.0X42SL6 ROUGHING END MILLS LONG
 • NA6306_4500
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 17,042.90
  17,570.00
  3.0%
  PCS

  NA6306_5000 19,710.40 50 MM 140 MM 250 MM 42 MM 6
  L6306_50.0X42SL6 ROUGHING END MILLS LONG  (lowStock)
 • L6306_50.0X42SL6 ROUGHING END MILLS LONG
 • NA6306_5000
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 19,710.40
  20,320.00
  3.0%
  PCS

    จาก  15