ดอกเอ็นมิลล์กัดหนัก ยาวพิเศษ

ค้นหาแบบละเอียด
Brand
Category
 • เครื่องมือตัดเจาะ(27)
  • ดอกเอ็นมิลล์ (27)
   • ดอกเอ็นมิลล์ไม่เคลือบผิว (27)
    • ดอกเอ็นมิลล์กัดหนัก ยาวพิเศษ (27)
สถานที่รับสินค้า
สต๊อกสินค้า
ประเภทสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
Overall Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Flute Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Diameter
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
  จาก  27 
Item Price
NA6368_0300 970.00
L6368_3.0MM ดอกเอนมิลล์กัดหยาบ  (lowStock)
 • L6368_3.0MM ดอกเอนมิลล์กัดหยาบ
 • NA6368_0300
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 970.00
  1,000.00
  3.0%
  PCS

  NA6368_0400 970.00
  L6368_4.0MM ดอกเอนมิลล์กัดหยาบ  (outOfStock)
  NA6368_0500 970.00
  L6368_5.0MM ดอกเอนมิลล์กัดหยาบ  (lowStock)
 • L6368_5.0MM ดอกเอนมิลล์กัดหยาบ
 • NA6368_0500
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 970.00
  1,000.00
  3.0%
  PCS

  NA6368_0600 970.00
  L6368_6.0MM ดอกเอนมิลล์กัดหยาบ  (lowStock)
 • L6368_6.0MM ดอกเอนมิลล์กัดหยาบ
 • NA6368_0600
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 970.00
  1,000.00
  3.0%
  PCS

  NA6368_0700 999.10
  L6368_7.0MM ดอกเอนมิลล์กัดหยาบ  (lowStock)
 • L6368_7.0MM ดอกเอนมิลล์กัดหยาบ
 • NA6368_0700
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 999.10
  1,030.00
  3.0%
  PCS

  NA6368_0800 1,037.90
  L6368_8.0MM ดอกเอนมิลล์กัดหยาบ  (outOfStock)
  NA6368_0900 1,115.50
  L6368_9.0MM ดอกเอนมิลล์กัดหยาบ  (outOfStock)
  NA6368_1000 1,193.10
  L6368_10.0MM ดอกเอนมิลล์กัดหยาบ  (lowStock)
 • L6368_10.0MM ดอกเอนมิลล์กัดหยาบ
 • NA6368_1000
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,193.10
  1,230.00
  3.0%
  PCS

  NA6368_1100 1,338.60
  L6368_11.0MM ดอกเอนมิลล์กัดหยาบ  (lowStock)
 • L6368_11.0MM ดอกเอนมิลล์กัดหยาบ
 • NA6368_1100
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,338.60
  1,380.00
  3.0%
  PCS

  NA6368_1200 1,522.90
  L6368_12.0MM ดอกเอนมิลล์กัดหยาบ  (lowStock)
 • L6368_12.0MM ดอกเอนมิลล์กัดหยาบ
 • NA6368_1200
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,522.90
  1,570.00
  3.0%
  PCS

  NA6368_1300 1,687.80
  L6368_13.0MM ดอกเอนมิลล์กัดหยาบ  (lowStock)
 • L6368_13.0MM ดอกเอนมิลล์กัดหยาบ
 • NA6368_1300
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,687.80
  1,740.00
  3.0%
  PCS

  NA6368_1400 1,833.30
  L6368_14.0MM ดอกเอนมิลล์กัดหยาบ  (lowStock)
 • L6368_14.0MM ดอกเอนมิลล์กัดหยาบ
 • NA6368_1400
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,833.30
  1,890.00
  3.0%
  PCS

  NA6368_1500 2,104.90
  L6368_15.0MM ดอกเอนมิลล์กัดหยาบ  (lowStock)
 • L6368_15.0MM ดอกเอนมิลล์กัดหยาบ
 • NA6368_1500
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,104.90
  2,170.00
  3.0%
  PCS

  NA6368_1600 2,240.70
  L6368_16.0MM ดอกเอนมิลล์กัดหยาบ  (lowStock)
 • L6368_16.0MM ดอกเอนมิลล์กัดหยาบ
 • NA6368_1600
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,240.70
  2,310.00
  3.0%
  PCS

  NA6368_1700 2,434.70
  L6368_17.0MM ดอกเอนมิลล์กัดหยาบ  (lowStock)
 • L6368_17.0MM ดอกเอนมิลล์กัดหยาบ
 • NA6368_1700
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,434.70
  2,510.00
  3.0%
  PCS

  NA6368_1800 2,589.90
  L6368_18.0MM ดอกเอนมิลล์กัดหยาบ  (outOfStock)
  NA6368_1900 2,696.60
  L6368_19.0MM ดอกเอนมิลล์กัดหยาบ  (lowStock)
 • L6368_19.0MM ดอกเอนมิลล์กัดหยาบ
 • NA6368_1900
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,696.60
  2,780.00
  3.0%
  PCS

  NA6368_2000 2,968.20
  L6368_20.0MM ดอกเอนมิลล์กัดหยาบ  (lowStock)
 • L6368_20.0MM ดอกเอนมิลล์กัดหยาบ
 • NA6368_2000
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,968.20
  3,060.00
  3.0%
  PCS

  NA6368_2200 3,501.70
  L6368_22.0MM ดอกเอนมิลล์กัดหยาบ  (lowStock)
 • L6368_22.0MM ดอกเอนมิลล์กัดหยาบ
 • NA6368_2200
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 3,501.70
  3,610.00
  3.0%
  PCS

  NA6368_2500 4,093.40
  L6368_25.0MM ดอกเอนมิลล์กัดหยาบ  (lowStock)
 • L6368_25.0MM ดอกเอนมิลล์กัดหยาบ
 • NA6368_2500
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 4,093.40
  4,220.00
  3.0%
  PCS

  NA6368_2800 4,743.30
  L6368_28.0MM ดอกเอนมิลล์กัดหยาบ  (lowStock)
 • L6368_28.0MM ดอกเอนมิลล์กัดหยาบ
 • NA6368_2800
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 4,743.30
  4,890.00
  3.0%
  PCS

  NA6368_3000 5,412.60
  L6368_30.0MM ดอกเอนมิลล์กัดหยาบ  (lowStock)
 • L6368_30.0MM ดอกเอนมิลล์กัดหยาบ
 • NA6368_3000
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 5,412.60
  5,580.00
  3.0%
  PCS

  NA6368_3200 6,683.30
  L6368_32.0MM ดอกเอนมิลล์กัดหยาบ  (lowStock)
 • L6368_32.0MM ดอกเอนมิลล์กัดหยาบ
 • NA6368_3200
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 6,683.30
  6,890.00
  3.0%
  PCS

  NA6368_3500 8,332.30
  L6368_35.0MM ดอกเอนมิลล์กัดหยาบ  (lowStock)
 • L6368_35.0MM ดอกเอนมิลล์กัดหยาบ
 • NA6368_3500
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 8,332.30
  8,590.00
  3.0%
  PCS

  NA6368_4000 11,669.10
  L6368_40.0MM ดอกเอนมิลล์กัดหยาบ  (lowStock)
 • L6368_40.0MM ดอกเอนมิลล์กัดหยาบ
 • NA6368_4000
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 11,669.10
  12,030.00
  3.0%
  PCS

  NA6368_4500 15,510.30
  L6368_45.0MM ดอกเอนมิลล์กัดหยาบ  (lowStock)
 • L6368_45.0MM ดอกเอนมิลล์กัดหยาบ
 • NA6368_4500
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 15,510.30
  15,990.00
  3.0%
  PCS

  NA6368_5000 18,837.40
  L6368_50.0MM ดอกเอนมิลล์กัดหยาบ  (lowStock)
 • L6368_50.0MM ดอกเอนมิลล์กัดหยาบ
 • NA6368_5000
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 18,837.40
  19,420.00
  3.0%
  PCS

    จาก  27