ดอกวิคตอรี่มิลล์เคลือบTiAlN กัดหยาบ สั้น

ค้นหาแบบละเอียด
Brand
Category
 • เครื่องมือตัดเจาะ(16)
  • ดอกเอ็นมิลล์ (16)
   • ดอกเอ็นมิลล์ไฮสปีดโคบอลต์ วิคตอรี่มิลล์ (16)
    • ดอกวิคตอรี่มิลล์เคลือบTiAlN กัดหยาบ สั้น (16)
สถานที่รับสินค้า
สต๊อกสินค้า
ประเภทสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
Overall Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Flute Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Diameter
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
  จาก  16 
Item Price เส้นผ่าศูนย์กลาง (D2)- ความยาวฟัน (l)- ความยาวรวม (L)- เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (d)- จำนวนฟัน-
NA6482_0600 940.90 6 MM 15 MM 60 MM 6 MM 4
L6482_6.0MM VICTORY MILLS ROUGHING  (inStock)
 • L6482_6.0MM VICTORY MILLS ROUGHING
 • NA6482_0600
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 940.90
  970.00
  3.0%
  PCS

  NA6482_0700 970.00 7 MM 20 MM 65 MM 10 MM 4
  L6482_7.0MM VICTORY MILLS ROUGHING  (lowStock)
 • L6482_7.0MM VICTORY MILLS ROUGHING
 • NA6482_0700
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 970.00
  1,000.00
  3.0%
  PCS

  NA6482_0800 1,008.80 8 MM 20 MM 65 MM 10 MM 4
  L6482_8.0MM VICTORY MILLS ROUGHING  (inStock)
 • L6482_8.0MM VICTORY MILLS ROUGHING
 • NA6482_0800
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,008.80
  1,040.00
  3.0%
  PCS

  NA6482_0900 1,202.80 9 MM 25 MM 75 MM 10 MM 4
  L6482_9.0MM VICTORY MILLS ROUGHING  (outOfStock)
  NA6482_1000 1,202.80 10 MM 25 MM 75 MM 10 MM 4
  L6482_10.0MM VICTORY MILLS ROUGHING  (lowStock)
 • L6482_10.0MM VICTORY MILLS ROUGHING
 • NA6482_1000
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,202.80
  1,240.00
  3.0%
  PCS

  NA6482_1100 2,638.40 11 MM 30 MM 80 MM 12 MM 4
  L6482_11.0MM VICTORY MILLS ROUGHING  (inStock)
 • L6482_11.0MM VICTORY MILLS ROUGHING
 • NA6482_1100
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,638.40
  2,720.00
  3.0%
  PCS

  NA6482_1200 2,638.40 12 MM 30 MM 80 MM 12 MM 4
  L6482_12.0MM VICTORY MILLS ROUGHING  (inStock)
 • L6482_12.0MM VICTORY MILLS ROUGHING
 • NA6482_1200
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,638.40
  2,720.00
  3.0%
  PCS

  NA6482_1300 2,735.40 13 MM 35 MM 90 MM 16 MM 4
  L6482_13.0MM VICTORY MILLS ROUGHING  (lowStock)
 • L6482_13.0MM VICTORY MILLS ROUGHING
 • NA6482_1300
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,735.40
  2,820.00
  3.0%
  PCS

  NA6482_1400 2,735.40 14 MM 35 MM 90 MM 16 MM 4
  L6482_14.0MM VICTORY MILLS ROUGHING  (inStock)
 • L6482_14.0MM VICTORY MILLS ROUGHING
 • NA6482_1400
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,735.40
  2,820.00
  3.0%
  PCS

  NA6482_1600 3,026.40 16 MM 40 MM 95 MM 16 MM 4
  L6482_16.0MM VICTORY MILLS ROUGHING  (inStock)
 • L6482_16.0MM VICTORY MILLS ROUGHING
 • NA6482_1600
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 3,026.40
  3,120.00
  3.0%
  PCS

  NA6482_1800 3,104.00 18 MM 40 MM 105 MM 20 MM 4
  L6482_18.0MM VICTORY MILLS ROUGHING  (lowStock)
 • L6482_18.0MM VICTORY MILLS ROUGHING
 • NA6482_1800
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 3,104.00
  3,200.00
  3.0%
  PCS

  NA6482_1900 3,162.20 19 MM 45 MM 110 MM 20 MM 4
  L6482_19.0MM VICTORY MILLS ROUGHING  (lowStock)
 • L6482_19.0MM VICTORY MILLS ROUGHING
 • NA6482_1900
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 3,162.20
  3,260.00
  3.0%
  PCS

  NA6482_2000 3,162.20 20 MM 45 MM 110 MM 20 MM 4
  L6482_20.0MM VICTORY MILLS ROUGHING  (outOfStock)
  NA6482_2200 4,006.10 22 MM 45 MM 110 MM 25 MM 4
  L6482_22.0MM VICTORY MILLS ROUGHING  (inStock)
 • L6482_22.0MM VICTORY MILLS ROUGHING
 • NA6482_2200
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 4,006.10
  4,130.00
  3.0%
  PCS

  NA6482_2500 4,277.70 25 MM 50 MM 120 MM 25 MM 5
  L6482_25.0MM VICTORY MILLS ROUGHING  (lowStock)
 • L6482_25.0MM VICTORY MILLS ROUGHING
 • NA6482_2500
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 4,277.70
  4,410.00
  3.0%
  PCS

  NA6482_3000 6,479.60 30 MM 55 MM 140 MM 32 MM 5
  L6482_30.0MM VICTORY MILLS ROUGHING  (lowStock)
 • L6482_30.0MM VICTORY MILLS ROUGHING
 • NA6482_3000
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 6,479.60
  6,680.00
  3.0%
  PCS

    จาก  16