เครื่องมือตัดเจาะอื่นๆ

ค้นหาแบบละเอียด
Brand
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Category
 • เครื่องมือตัดเจาะ(227)
  • เครื่องมือตัดเจาะอื่นๆ (227)
สถานที่รับสินค้า
สต๊อกสินค้า
ประเภทสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
  จาก  227 
Item Price
K101-0110 3,656.90
ใบเลื่อยตัดพลาสติก 7" 150T(SKS-2)  (lowStock)
 • ใบเลื่อยตัดพลาสติก 7" 150T(SKS-2)
 • K101-0110
 • KKS/เคเคเอส
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 3,656.90
  3,770.00
  3.0%
  PCS

  K101-0120 5,141.00
  ใบเลื่อยตัดพลาสติก 8" 200T(SKS-2)  (lowStock)
 • ใบเลื่อยตัดพลาสติก 8" 200T(SKS-2)
 • K101-0120
 • KKS/เคเคเอส
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 5,141.00
  5,300.00
  3.0%
  PCS

  K101-0130 4,820.90
  ใบเลื่อยตัดพลาสติก 10" 250T(SKS-2)  (outOfStock)
  K101-0230 2,861.50
  ใบเลื่อยตัดอลูมิเนียม 10" 100T(SKS-51)  (inStock)
 • ใบเลื่อยตัดอลูมิเนียม 10" 100T(SKS-51)
 • K101-0230
 • KKS/เคเคเอส
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,861.50
  2,950.00
  3.0%
  PCS

  K101-0240 3,346.50
  ใบเลื่อยตัดอลูมิเนียม 12" 100T(SKS-51)  (lowStock)
 • ใบเลื่อยตัดอลูมิเนียม 12" 100T(SKS-51)
 • K101-0240
 • KKS/เคเคเอส
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 3,346.50
  3,450.00
  3.0%
  PCS

  K101-0245 2,027.30
  ใบเลื่อยตัดอลูมิเนียม 12" 240T(SKS-51)  (lowStock)
 • ใบเลื่อยตัดอลูมิเนียม 12" 240T(SKS-51)
 • K101-0245
 • KKS/เคเคเอส
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,027.30
  2,090.00
  3.0%
  PCS

  K101-0250 4,122.50
  ใบเลื่อยตัดอลูมิเนียม 14" 100T(SKS-51)  (lowStock)
 • ใบเลื่อยตัดอลูมิเนียม 14" 100T(SKS-51)
 • K101-0250
 • KKS/เคเคเอส
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 4,122.50
  4,250.00
  3.0%
  PCS

  L131-16ERAG55 1,843.00
  16ER-AG55-LT15 เม็ดกลึงเกลียวนอก-เกรดรวม  (outOfStock)
  L131-16ERAG60 1,843.00
  16ER-AG60-LT15 เม็ดกลึงเกลียวนอก-เกรดรวม  (outOfStock)
  L131-16IRAG55 1,843.00
  16IR-AG55-LT15 เม็ดกลึงเกลียวใน-เกรดรวม  (outOfStock)
  L131-16IRAG60 1,843.00
  16IR-AG60-LT15 เม็ดกลึงเกลียวใน-เกรดรวม  (outOfStock)
  L131-APMT1135PDTR 1,105.80
  APMT-1135-PDTR-LT30 เม็ดมิลลิ่ง-เกรดรวม  (outOfStock)
  L131-APMT1604PDTR 1,416.20
  APMT-1604-PDTR-LT30 เม็ดมิลลิ่ง-เกรดรวม  (outOfStock)
  L131-CCGT09T304ALU 1,387.10
  CCGT-09T304-ALU-LT05 เม็ดกลึง-อลูมีเนียม  (outOfStock)
  L131-CCMT060204NN 1,164.00
  CCMT-060204-NN-LT10 เม็ดกลึง-เกรดรวม  (outOfStock)
  L131-CCMT09T304MT 1,008.80
  CCMT-09T304-MT-LT3000 เม็ดกลึง-เม็ดเบา  (outOfStock)
  L131-CCMT09T304NN 1,319.20
  CCMT-09T304-NN-LT10 เม็ดกลึง-เกรดรวม  (outOfStock)
  L131-CCMT09T308NN 1,319.20
  CCMT-09T308-NN-LT10 เม็ดกลึง-เกรดรวม  (outOfStock)
  L131-CNMG120404NN 1,425.90
  CNMG-120404-NN-LT10 เม็ดกลึง-เกรดรวม  (outOfStock)
  L131-CNMG120408NN 1,425.90
  CNMG-120408-NN-LT10 เม็ดกลึง-เกรดรวม  (outOfStock)
  L131-DCGT11T304ALU 1,445.30
  DCGT-11T304-ALU-LT05 เม็ดกลึง-อลูมีเนียม  (outOfStock)
  L131-DCMT070204NN 1,328.90
  DCMT-070204-NN-LT10 เม็ดกลึง-เกรดรวม  (outOfStock)
  L131-DCMT11T304MT 1,086.40
  DCMT-11T304-MT-LT3000 เม็ดกลึง-เม็ดเบา  (outOfStock)
  L131-DCMT11T304NN 1,425.90
  DCMT-11T304-NN-LT10 เม็ดกลึง-เกรดรวม  (outOfStock)
  L131-DNMG150404NN 1,901.20
  DNMG-150404-NN-LT10 เม็ดกลึง-เกรดรวม  (outOfStock)
  L131-DNMG150408NN 1,901.20
  DNMG-150408-NN-LT10 เม็ดกลึง-เกรดรวม  (outOfStock)
  L131-MGMN200-G 1,532.60
  MGMN-200-G-LT10 เม็ดตัดเซาะร่อง-เกรดรวม  (outOfStock)
  L131-MGMN300-M 1,649.00
  MGMN-300-M-LT10 เม็ดตัดเซาะร่อง-เกรดรวม  (outOfStock)
  L131-RDMT10T3MO 1,319.20
  RDMT-10T3-MO-LT30 เม็ดมิลลิ่ง-เกรดรวม  (outOfStock)
  L131-RPMT08T2MO 1,037.90
  RPMT-08T2-MO-LT30 เม็ดมิลลิ่ง-เกรดรวม  (outOfStock)
  L131-RPMT10T3MO 1,105.80
  RPMT-10T3-MO-LT30 เม็ดมิลลิ่ง-เกรดรวม  (outOfStock)
  L131-RPMT1204MO 1,144.60
  RPMT-1204-MO-LT30 เม็ดมิลลิ่ง-เกรดรวม  (outOfStock)
  L131-SEKN1203AFTN 1,687.80
  SEKN-1203-AFTN-LT30 เม็ดมิลลิ่ง-เกรดรวม  (outOfStock)
  L131-TCMT16T304NN 1,600.50
  TCMT-16T304-NN-LT10 เม็ดกลึง-เกรดรวม  (outOfStock)
  L131-TNGG160402R-P 1,600.50
  TNGG-160402R-P-LT3000 เม็ดกลึง-เม็ดเบา  (outOfStock)
  L131-TNGG160404R-P 1,600.50
  TNGG-160404R-P-LT3000 เม็ดกลึง-เม็ดเบา  (outOfStock)
    จาก  227