ประแจแอลปากจีบ

ค้นหาแบบละเอียด
Brand
Category
 • เครื่องมือช่าง(27)
  • เครื่องมือขันยึด (27)
   • ประแจแอล (27)
    • ประแจแอลปากจีบ (27)
สถานที่รับสินค้า
สต๊อกสินค้า
ประเภทสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
  จาก  27 
Item Price ขนาด- น้ำหนัก (กก.) ความยาวด้านสั้น ความยาวด้านยาว
F131-76606 35.89 T6 3 G 20 mm 42 mm
76606 ประแจหัวจีบ เบอร์ T6  (inStock)
 • 76606 ประแจหัวจีบ เบอร์ T6
 • F131-76606
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 35.89
  37.00
  3.0%
  PCS

  F131-76607 35.89 T7 3 G 20 mm 43 mm
  76607 ประแจหัวจีบ เบอร์ T7  (inStock)
 • 76607 ประแจหัวจีบ เบอร์ T7
 • F131-76607
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 35.89
  37.00
  3.0%
  PCS

  F131-76608 35.89 T8 3 G 20 mm 45 mm
  76608 ประแจหัวจีบ เบอร์ T8  (inStock)
 • 76608 ประแจหัวจีบ เบอร์ T8
 • F131-76608
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 35.89
  37.00
  3.0%
  PCS

  F131-76609 35.89 T9 3 G 20 mm 45 mm
  76609 ประแจหัวจีบ เบอร์ T9  (lowStock)
 • 76609 ประแจหัวจีบ เบอร์ T9
 • F131-76609
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 35.89
  37.00
  3.0%
  PCS

  F131-76610 35.89 T10 3 G 20 mm 47 mm
  76610 ประแจหัวจีบ เบอร์ T10  (inStock)
 • 76610 ประแจหัวจีบ เบอร์ T10
 • F131-76610
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 35.89
  37.00
  3.0%
  PCS

  F131-76610G 97.00 T15 20 G 0 mm 140 mm
  76610G STAR GRIP KEY T10  (inStock)
 • 76610G STAR GRIP KEY T10
 • F131-76610G
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 97.00
  100.00
  3.0%
  PCS

  F131-76615 35.89 T15 7 G 23 mm 53 mm
  76615 ประแจหัวจีบ เบอร์ T15  (inStock)
  F131-76615G 97.00 T15
  76615G STAR GRIP KEY T15  (outOfStock)
  F131-76620 35.89 T20 8 G 23 mm 60 mm
  76620 ประแจหัวจีบ เบอร์ T20  (inStock)
  F131-76620G 106.70 T20
  76620G STAR GRIP KEY T20  (outOfStock)
  F131-76625 35.89 T25 11 G 26 mm 60 mm
  76625 ประแจหัวจีบ เบอร์ T25  (inStock)
  F131-76625G 106.70 T25
  76625G STAR GRIP KEY T25  (outOfStock)
  F131-76627 41.71 T27 13 G 29 mm 66 mm
  76627 ประแจหัวจีบ เบอร์ T27  (lowStock)
 • 76627 ประแจหัวจีบ เบอร์ T27
 • F131-76627
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 41.71
  43.00
  3.0%
  PCS

  F131-76627G 106.70 T27
  76627G STAR GRIP KEY T27  (lowStock)
 • 76627G STAR GRIP KEY T27
 • F131-76627G
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 106.70
  110.00
  3.0%
  PCS

  F131-76630 41.71 T30 20 G 32 mm 75 mm
  76630 ประแจหัวจีบ เบอร์ T30  (inStock)
  F131-76630G 116.40 T30 90 G 0 mm 208 mm
  76630G STAR GRIP KEY T30  (lowStock)
 • 76630G STAR GRIP KEY T30
 • F131-76630G
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 116.40
  120.00
  3.0%
  PCS

  F131-76640 48.50 T40 30 G 34 mm 82 mm
  76640 ประแจหัวจีบ เบอร์ T40  (inStock)
 • 76640 ประแจหัวจีบ เบอร์ T40
 • F131-76640
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 48.50
  50.00
  3.0%
  PCS

  F131-76640G 126.10 T40 110 G 0 mm 215 mm
  76640G STAR GRIP KEY T40  (inStock)
 • 76640G STAR GRIP KEY T40
 • F131-76640G
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 126.10
  130.00
  3.0%
  PCS

  F131-76645 58.20 T45 43 G 40 mm 89 mm
  76645 ประแจหัวจีบ เบอร์ T45  (lowStock)
 • 76645 ประแจหัวจีบ เบอร์ T45
 • F131-76645
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 58.20
  60.00
  3.0%
  PCS

  F131-76645G 145.50 T45 140 G 0 mm 215 mm
  76645G STAR GRIP KEY T45  (lowStock)
 • 76645G STAR GRIP KEY T45
 • F131-76645G
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 145.50
  150.00
  3.0%
  PCS

  F131-76650 77.60 T50 58 G 40 mm 97 mm
  76650 ประแจหัวจีบ เบอร์ T50  (inStock)
 • 76650 ประแจหัวจีบ เบอร์ T50
 • F131-76650
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 77.60
  80.00
  3.0%
  PCS

  F131-76650G 155.20 T50 170 G 0 mm 214 mm
  76650G STAR GRIP KEY T50  (lowStock)
 • 76650G STAR GRIP KEY T50
 • F131-76650G
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 155.20
  160.00
  3.0%
  PCS

  F131-76655 77.60 T55 107 G 50 mm 107 mm
  76655 ประแจหัวจีบ เบอร์ T55  (lowStock)
 • 76655 ประแจหัวจีบ เบอร์ T55
 • F131-76655
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 77.60
  80.00
  3.0%
  PCS

  F131-76655G 184.30 T55 240 G 0 mm 205 mm
  76655G STAR GRIP KEY T55  (lowStock)
 • 76655G STAR GRIP KEY T55
 • F131-76655G
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 184.30
  190.00
  3.0%
  PCS

  F131-76660 106.70 T60 178 G 55 mm 126 mm
  76660 ประแจหัวจีบ เบอร์ T60  (lowStock)
 • 76660 ประแจหัวจีบ เบอร์ T60
 • F131-76660
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 106.70
  110.00
  3.0%
  PCS

  F131-76670 126.10 T70 261 G 63 mm 140 mm
  76670 ประแจหัวจีบ เบอร์ T70  (inStock)
 • 76670 ประแจหัวจีบ เบอร์ T70
 • F131-76670
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 126.10
  130.00
  3.0%
  PCS

  F131-76680 155.20 T80 373 G 78 mm 150 mm
  76680 ประแจหัวจีบ เบอร์ T80  (lowStock)
 • 76680 ประแจหัวจีบ เบอร์ T80
 • F131-76680
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 155.20
  160.00
  3.0%
  PCS

    จาก  27