ดอกเอ็นมิลล์เคลือบ TiN สีทอง 4 ฟัน

ค้นหาแบบละเอียด
Brand
Category
 • เครื่องมือตัดเจาะ(49)
  • ดอกเอ็นมิลล์ (49)
   • ดอกเอ็นมิลล์ไฮสปีดโคบอลต์ จี เอ็นมิลล์ (49)
    • ดอกเอ็นมิลล์เคลือบ TiN สีทอง 4 ฟัน (49)
สถานที่รับสินค้า
สต๊อกสินค้า
ประเภทสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
Overall Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Flute Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Diameter
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
  จาก  49 
Item Price เส้นผ่าศูนย์กลาง (D2)- ความยาวฟัน (l)- ความยาวรวม (L)- เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (d)-
NA6274P0250 746.90 2.5 MM 7 MM 50 MM 6 MM
L6274P_2.5MM ดอกเอนมิลล์สีทอง  (lowStock)
 • L6274P_2.5MM ดอกเอนมิลล์สีทอง
 • NA6274P0250
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 746.90
  770.00
  3.0%
  PCS

  NA6274P0300 630.50 3.0 MM 9 MM 50 MM 6 MM
  L6274P_3.0MM ดอกเอนมิลล์สีทอง  (lowStock)
 • L6274P_3.0MM ดอกเอนมิลล์สีทอง
 • NA6274P0300
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 630.50
  650.00
  3.0%
  PCS

  NA6274P0350 630.50 3.5 MM 12 MM 60 MM 8 MM
  L6274P_3.5MM ดอกเอนมิลล์สีทอง  (lowStock)
 • L6274P_3.5MM ดอกเอนมิลล์สีทอง
 • NA6274P0350
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 630.50
  650.00
  3.0%
  PCS

  NA6274P0400 630.50 4.0 MM 12 MM 60 MM 8 MM
  L6274P_4.0MM ดอกเอนมิลล์สีทอง  (outOfStock)
  NA6274P0450 630.50 4.5 MM 15 MM 60 MM 8 MM
  L6274P_4.5MM ดอกเอนมิลล์สีทอง  (lowStock)
 • L6274P_4.5MM ดอกเอนมิลล์สีทอง
 • NA6274P0450
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 630.50
  650.00
  3.0%
  PCS

  NA6274P0500 630.50 5.0 MM 15 MM 60 MM 8 MM
  L6274P_5.0MM ดอกเอนมิลล์สีทอง  (lowStock)
 • L6274P_5.0MM ดอกเอนมิลล์สีทอง
 • NA6274P0500
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 630.50
  650.00
  3.0%
  PCS

  NA6274P0550 630.50 5.5 MM 15 MM 60 MM 8 MM
  L6274P_5.5MM ดอกเอนมิลล์สีทอง  (lowStock)
 • L6274P_5.5MM ดอกเอนมิลล์สีทอง
 • NA6274P0550
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 630.50
  650.00
  3.0%
  PCS

  NA6274P0600 630.50 6.0 MM 15 MM 60 MM 8 MM
  L6274P_6.0MM ดอกเอนมิลล์สีทอง  (lowStock)
 • L6274P_6.0MM ดอกเอนมิลล์สีทอง
 • NA6274P0600
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 630.50
  650.00
  3.0%
  PCS

  NA6274P0650 756.60 6.5 MM 20 MM 65 MM 10 MM
  L6274P_6.5MM ดอกเอนมิลล์สีทอง  (lowStock)
 • L6274P_6.5MM ดอกเอนมิลล์สีทอง
 • NA6274P0650
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 756.60
  780.00
  3.0%
  PCS

  NA6274P0700 756.60 7.0 MM 20 MM 65 MM 10 MM
  L6274P_7.0MM ดอกเอนมิลล์สีทอง  (lowStock)
 • L6274P_7.0MM ดอกเอนมิลล์สีทอง
 • NA6274P0700
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 756.60
  780.00
  3.0%
  PCS

  NA6274P0750 756.60 7.5 MM 20 MM 65 MM 10 MM
  L6274P_7.5MM ดอกเอนมิลล์สีทอง  (lowStock)
 • L6274P_7.5MM ดอกเอนมิลล์สีทอง
 • NA6274P0750
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 756.60
  780.00
  3.0%
  PCS

  NA6274P0800 756.60 8.0 MM 20 MM 65 MM 10 MM
  L6274P_8.0MM ดอกเอนมิลล์สีทอง  (lowStock)
 • L6274P_8.0MM ดอกเอนมิลล์สีทอง
 • NA6274P0800
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 756.60
  780.00
  3.0%
  PCS

  NA6274P0850 921.50 8.5 MM 25 MM 75 MM 10 MM
  L6274P_8.5MM ดอกเอนมิลล์สีทอง  (lowStock)
 • L6274P_8.5MM ดอกเอนมิลล์สีทอง
 • NA6274P0850
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 921.50
  950.00
  3.0%
  PCS

  NA6274P0900 921.50 9.0 MM 25 MM 75 MM 10 MM
  L6274P_9.0MM ดอกเอนมิลล์สีทอง  (outOfStock)
  NA6274P0950 921.50 9.5 MM 25 MM 75 MM 10 MM
  L6274P_9.5MM ดอกเอนมิลล์สีทอง  (lowStock)
 • L6274P_9.5MM ดอกเอนมิลล์สีทอง
 • NA6274P0950
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 921.50
  950.00
  3.0%
  PCS

  NA6274P1000 921.50 10.0 MM 25 MM 75 MM 10 MM
  L6274P_10.0MM ดอกเอนมิลล์สีทอง  (lowStock)
 • L6274P_10.0MM ดอกเอนมิลล์สีทอง
 • NA6274P1000
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 921.50
  950.00
  3.0%
  PCS

  NA6274P1050 1,037.90
  L6274P_10.5MM ดอกเอนมิลล์สีทอง  (lowStock)
 • L6274P_10.5MM ดอกเอนมิลล์สีทอง
 • NA6274P1050
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,037.90
  1,070.00
  3.0%
  PCS

  NA6274P1100 1,037.90 11.0 MM 30 MM 80 MM 12 MM
  L6274P_11.0MM ดอกเอนมิลล์สีทอง  (lowStock)
 • L6274P_11.0MM ดอกเอนมิลล์สีทอง
 • NA6274P1100
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,037.90
  1,070.00
  3.0%
  PCS

  NA6274P1150 1,037.90 11.5 MM 30 MM 80 MM 12 MM
  L6274P_11.5MM ดอกเอนมิลล์สีทอง  (lowStock)
 • L6274P_11.5MM ดอกเอนมิลล์สีทอง
 • NA6274P1150
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,037.90
  1,070.00
  3.0%
  PCS

  NA6274P1200 1,037.90 12.0 MM 30 MM 80 MM 12 MM
  L6274P_12.0MM ดอกเอนมิลล์สีทอง  (lowStock)
 • L6274P_12.0MM ดอกเอนมิลล์สีทอง
 • NA6274P1200
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,037.90
  1,070.00
  3.0%
  PCS

  NA6274P1250 1,222.20
  L6274P_12.5MM ดอกเอนมิลล์สีทอง  (lowStock)
 • L6274P_12.5MM ดอกเอนมิลล์สีทอง
 • NA6274P1250
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,222.20
  1,260.00
  3.0%
  PCS

  NA6274P1300 1,222.20 13.0 MM 35 MM 90 MM 16 MM
  L6274P_13.0MM ดอกเอนมิลล์สีทอง  (outOfStock)
  NA6274P1350 1,222.20
  L6274P_13.5MM ดอกเอนมิลล์สีทอง  (inStock)
 • L6274P_13.5MM ดอกเอนมิลล์สีทอง
 • NA6274P1350
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,222.20
  1,260.00
  3.0%
  PCS

  NA6274P1400 1,222.20 14.0 MM 35 MM 90 MM 16 MM
  L6274P_14.0MM ดอกเอนมิลล์สีทอง  (outOfStock)
  NA6274P1450 1,338.60 14.5 MM 40 MM 95 MM 16 MM
  L6274P_14.5MM ดอกเอนมิลล์สีทอง  (lowStock)
 • L6274P_14.5MM ดอกเอนมิลล์สีทอง
 • NA6274P1450
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,338.60
  1,380.00
  3.0%
  PCS

  NA6274P1500 1,338.60 15.0 MM 40 MM 95 MM 16 MM
  L6274P_15.0MM ดอกเอนมิลล์สีทอง  (lowStock)
 • L6274P_15.0MM ดอกเอนมิลล์สีทอง
 • NA6274P1500
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,338.60
  1,380.00
  3.0%
  PCS

  NA6274P1550 1,474.40
  L6274P_15.5MM ดอกเอนมิลล์สีทอง  (lowStock)
 • L6274P_15.5MM ดอกเอนมิลล์สีทอง
 • NA6274P1550
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,474.40
  1,520.00
  3.0%
  PCS

  NA6274P1600 1,474.40 16.0 MM 40 MM 95 MM 16 MM
  L6274P_16.0MM ดอกเอนมิลล์สีทอง  (lowStock)
 • L6274P_16.0MM ดอกเอนมิลล์สีทอง
 • NA6274P1600
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,474.40
  1,520.00
  3.0%
  PCS

  NA6274P1650 1,765.40
  L6274P_16.5MM ดอกเอนมิลล์สีทอง  (lowStock)
 • L6274P_16.5MM ดอกเอนมิลล์สีทอง
 • NA6274P1650
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,765.40
  1,820.00
  3.0%
  PCS

  NA6274P1700 1,765.40 17.0 MM 40 MM 105 MM 20 MM
  L6274P_17.0MM ดอกเอนมิลล์สีทอง  (lowStock)
 • L6274P_17.0MM ดอกเอนมิลล์สีทอง
 • NA6274P1700
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,765.40
  1,820.00
  3.0%
  PCS

  NA6274P1750 1,765.40
  L6274P_17.5MM ดอกเอนมิลล์สีทอง  (lowStock)
 • L6274P_17.5MM ดอกเอนมิลล์สีทอง
 • NA6274P1750
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,765.40
  1,820.00
  3.0%
  PCS

  NA6274P1800 1,765.40 18.0 MM 40 MM 105 MM 20 MM
  L6274P_18.0MM ดอกเอนมิลล์สีทอง  (lowStock)
 • L6274P_18.0MM ดอกเอนมิลล์สีทอง
 • NA6274P1800
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,765.40
  1,820.00
  3.0%
  PCS

  NA6274P1850 1,949.70
  L6274P_18.5MM ดอกเอนมิลล์สีทอง  (lowStock)
 • L6274P_18.5MM ดอกเอนมิลล์สีทอง
 • NA6274P1850
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,949.70
  2,010.00
  3.0%
  PCS

  NA6274P1900 1,949.70 19.0 MM 45 MM 110 MM 20 MM
  L6274P_19.0MM ดอกเอนมิลล์สีทอง  (lowStock)
 • L6274P_19.0MM ดอกเอนมิลล์สีทอง
 • NA6274P1900
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,949.70
  2,010.00
  3.0%
  PCS

  NA6274P1950 1,949.70
  L6274P_19.5MM ดอกเอนมิลล์สีทอง  (lowStock)
 • L6274P_19.5MM ดอกเอนมิลล์สีทอง
 • NA6274P1950
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,949.70
  2,010.00
  3.0%
  PCS

  NA6274P2000 1,949.70 20.0 MM 45 MM 110 MM 20 MM
  L6274P_20.0MM ดอกเอนมิลล์สีทอง  (lowStock)
 • L6274P_20.0MM ดอกเอนมิลล์สีทอง
 • NA6274P2000
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,949.70
  2,010.00
  3.0%
  PCS

    จาก  49