ดอกสว่านไฮสปีด โคบอลต์ ก้านตรง

ค้นหาแบบละเอียด
Brand
Category
 • เครื่องมือตัดเจาะ(151)
  • ดอกสว่าน (151)
   • ดอกสว่านไฮสปีด ก้านตรง (151)
    • ดอกสว่านไฮสปีด โคบอลต์ ก้านตรง (151)
สถานที่รับสินค้า
สต๊อกสินค้า
ประเภทสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
Product Features
Overall Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Flute Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Diameter
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
  จาก  151 
Item Price เส้นผ่าศูนย์กลาง (D2)- ความยาวฟัน (l)- ความยาวรวม (L)- บรรจุ-
M316-M35_010 20.37
ดอกสว่านโคบอลต์ / HSS-CO5% M35- 1.0 มม  (inStock)
M316-M35_015 23.28
ดอกสว่านโคบอลต์ / HSS-CO5% M35- 1.5 มม  (inStock)
M316-M35_020 26.19
ดอกสว่านโคบอลต์ / HSS-CO5% M35- 2.0 มม  (inStock)
M316-M35_025 26.19
ดอกสว่านโคบอลต์ / HSS-CO5% M35- 2.5 มม  (inStock)
M316-M35_030 26.19
ดอกสว่านโคบอลต์ / HSS-CO5% M35- 3.0 มม  (inStock)
M316-M35_035 30.07
ดอกสว่านโคบอลต์ / HSS-CO5% M35- 3.5 มม  (inStock)
M316-M35_040 32.98
ดอกสว่านโคบอลต์ / HSS-CO5% M35- 4.0 มม  (inStock)
M316-M35_045 38.80
ดอกสว่านโคบอลต์ / HSS-CO5% M35- 4.5 มม  (inStock)
M316-M35_050 45.59
ดอกสว่านโคบอลต์ / HSS-CO5% M35- 5.0 มม  (inStock)
M316-M35_055 58.20
ดอกสว่านโคบอลต์ / HSS-CO5% M35- 5.5 มม  (inStock)
M316-M35_060 67.90
ดอกสว่านโคบอลต์ / HSS-CO5% M35- 6.0 มม  (inStock)
M316-M35_065 77.60
ดอกสว่านโคบอลต์ / HSS-CO5% M35- 6.5 มม  (inStock)
M316-M35_070 87.30
ดอกสว่านโคบอลต์ / HSS-CO5% M35- 7.0 มม  (inStock)
M316-M35_075 106.70
ดอกสว่านโคบอลต์ / HSS-CO5% M35- 7.5 มม  (inStock)
M316-M35_080 116.40
ดอกสว่านโคบอลต์ / HSS-CO5% M35- 8.0 มม  (inStock)
M316-M35_085 135.80
ดอกสว่านโคบอลต์ / HSS-CO5% M35- 8.5 มม  (inStock)
M316-M35_090 145.50
ดอกสว่านโคบอลต์ / HSS-CO5% M35- 9.0 มม  (inStock)
M316-M35_095 164.90
ดอกสว่านโคบอลต์ / HSS-CO5% M35- 9.5 มม  (inStock)
M316-M35_100 174.60
ดอกสว่านโคบอลต์ / HSS-CO5% M35- 10.0 มม  (inStock)
M316-M35_105 203.70
ดอกสว่านโคบอลต์ / HSS-CO5% M35- 10.5 มม  (inStock)
M316-M35_110 232.80
ดอกสว่านโคบอลต์ / HSS-CO5% M35- 11.0 มม  (inStock)
M316-M35_115 252.20
ดอกสว่านโคบอลต์ / HSS-CO5% M35- 11.5 มม  (inStock)
M316-M35_120 271.60
ดอกสว่านโคบอลต์ / HSS-CO5% M35- 12.0 มม  (inStock)
M316-M35_125 291.00
ดอกสว่านโคบอลต์ / HSS-CO5% M35- 12.5 มม  (inStock)
M316-M35_130 310.40
ดอกสว่านโคบอลต์ / HSS-CO5% M35- 13.0 มม  (inStock)
NA6520_0050 174.60 0.5 MM 5 MM 27 MM 10
L6520_0.5MM ดอกไฮสปีดโคบอลต์ก้านตรง  (inStock)
 • L6520_0.5MM ดอกไฮสปีดโคบอลต์ก้านตรง
 • NA6520_0050
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 174.60
  180.00
  3.0%
  PCS

  NA6520_0060 174.60 0.6 MM 5.5 MM 30 MM 10
  L6520_0.6MM ดอกไฮสปีดโคบอลต์ก้านตรง  (outOfStock)
  NA6520_0070 135.80 0.7 MM 7.5 MM 32 MM 10
  L6520_0.7MM ดอกไฮสปีดโคบอลต์ก้านตรง  (outOfStock)
  NA6520_0080 135.80 0.8 MM 8 MM 34 MM 10
  L6520_0.8MM ดอกไฮสปีดโคบอลต์ก้านตรง  (inStock)
 • L6520_0.8MM ดอกไฮสปีดโคบอลต์ก้านตรง
 • NA6520_0080
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 135.80
  140.00
  3.0%
  PCS

  NA6520_0090 135.80 0.9 MM 9 MM 36 MM 10
  L6520_0.9MM ดอกไฮสปีดโคบอลต์ก้านตรง  (inStock)
 • L6520_0.9MM ดอกไฮสปีดโคบอลต์ก้านตรง
 • NA6520_0090
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 135.80
  140.00
  3.0%
  PCS

  NA6520_0100 116.40 1.0 MM 10 MM 40 MM 10
  L6520_1.0MM ดอกไฮสปีดโคบอลต์ก้านตรง  (inStock)
 • L6520_1.0MM ดอกไฮสปีดโคบอลต์ก้านตรง
 • NA6520_0100
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 116.40
  120.00
  3.0%
  PCS

  NA6520_0110 116.40 1.1 MM 11 MM 42 MM 10
  L6520_1.1MM ดอกไฮสปีดโคบอลต์ก้านตรง  (inStock)
 • L6520_1.1MM ดอกไฮสปีดโคบอลต์ก้านตรง
 • NA6520_0110
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 116.40
  120.00
  3.0%
  PCS

  NA6520_0120 116.40 1.2 MM 13 MM 42 MM 10
  L6520_1.2MM ดอกไฮสปีดโคบอลต์ก้านตรง  (inStock)
 • L6520_1.2MM ดอกไฮสปีดโคบอลต์ก้านตรง
 • NA6520_0120
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 116.40
  120.00
  3.0%
  PCS

  NA6520_0130 116.40 1.3 MM 13 MM 45 MM 10
  L6520_1.3MM ดอกไฮสปีดโคบอลต์ก้านตรง  (inStock)
 • L6520_1.3MM ดอกไฮสปีดโคบอลต์ก้านตรง
 • NA6520_0130
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 116.40
  120.00
  3.0%
  PCS

  NA6520_0140 116.40 1.4 MM 14 MM 48 MM 10
  L6520_1.4MM ดอกไฮสปีดโคบอลต์ก้านตรง  (inStock)
 • L6520_1.4MM ดอกไฮสปีดโคบอลต์ก้านตรง
 • NA6520_0140
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 116.40
  120.00
  3.0%
  PCS

  NA6520_0150 116.40 1.5 MM 14 MM 48 MM 10
  L6520_1.5MM ดอกไฮสปีดโคบอลต์ก้านตรง  (inStock)
 • L6520_1.5MM ดอกไฮสปีดโคบอลต์ก้านตรง
 • NA6520_0150
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 116.40
  120.00
  3.0%
  PCS

    จาก  151