ค้นหาแบบละเอียด
Brand
Category
 • เครื่องมือตัดเจาะ(128)
  • ดอกเอ็นมิลล์ (128)
   • ดอกเอ็นมิลล์ทังสเตนคาร์ไบต์ จีเอส มิลล์ (128)
    • ดอกเอ็นมิลล์ 2 ฟัน (38)
    • ดอกเอ็นมิลล์ 4 ฟัน (19)
    • ดอกเอ็นมิลล์ทังสเตนคาร์ไบต์ จีเอส มิลล์ อื่นๆ (15)
    • ดอกเอ็นมิลล์เคลือบ GS กัดโลหะแข็งพิเศษ (13)
    • ดอกเอ็นมิลล์เคลือบ GS หัวบอล (11)
    • ดอกเอ็นมิลล์เคลือบ GS หัวบอล กัดโลหะแข็ง (9)
    • ดอกเอ็นมิลล์คอยาว 2 ฟัน (9)
    • ดอกเอ็นมิลล์ 3 ฟัน กัดร่อง (8)
    • ดอกเอ็นมิลล์เคลือบ GS กัดหยาบ (6)
สถานที่รับสินค้า
สต๊อกสินค้า
ประเภทสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
Overall Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Flute Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Diameter
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
  จาก  128 
PCS

L7314P_15.0MM ดอกเอ็นมิลล์กัดหยาบ
PCS

NACHI/นาชิ
NA7314P1500
สินค้าเหลือน้อย
5,199.20
5,360.00
3.0%
L7314P_16.0MM ดอกเอ็นมิลล์กัดหยาบ
NACHI/นาชิ
NA7314P1600
สินค้าหมด
5,393.20
5,560.00
3.0%
L9152_8.0MM GSX MILL TWO FLUTES 3D
NACHI/นาชิ
NA9152_0800
สินค้าหมด
1,202.80
1,240.00
3.0%
L9152_12.0MM GSX MILL TWO FLUTES 3D
NACHI/นาชิ
NA9152_1200
สินค้าหมด
2,046.70
2,110.00
3.0%
PCS

L9186_R2.5 ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ GSX
PCS

NACHI/นาชิ
NA9186_R0250
สินค้าเหลือน้อย
1,503.50
1,550.00
3.0%
L9186_R3.0 ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ GSX
NACHI/นาชิ
NA9186_R0300
สินค้าหมด
1,600.50
1,650.00
3.0%
L9186_R4.0 ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ GSX
NACHI/นาชิ
NA9186_R0400
สินค้าหมด
2,366.80
2,440.00
3.0%
L9186_R5.0 ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ GSX
NACHI/นาชิ
NA9186_R0500
สินค้าหมด
3,007.00
3,100.00
3.0%
L9186_R6.0 ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ GSX
NACHI/นาชิ
NA9186_R0600
สินค้าหมด
3,889.70
4,010.00
3.0%
PCS

L9382_0.5MM GS-MILL TWO FLUTES
PCS

NACHI/นาชิ
NA9382_0050
สินค้าเหลือน้อย
533.50
550.00
3.0%
L9382_0.5X4MM GS-MILL TWO FLUTES
NACHI/นาชิ
NA9382_0050X4
สินค้าหมด
533.50
550.00
3.0%
PCS

L9382_0.8MM GS-MILL TWO FLUTES
PCS

NACHI/นาชิ
NA9382_0080
สินค้าเหลือน้อย
514.10
530.00
3.0%
L9382_0.9MM GS-MILL TWO FLUTES
NACHI/นาชิ
NA9382_0090
สินค้าหมด
708.10
730.00
3.0%
PCS

L9382_1.0MM GS-MILL TWO FLUTES
PCS

NACHI/นาชิ
NA9382_0100
สินค้าพร้อมส่ง
485.00
500.00
3.0%
L9382_1.0X4MM GS-MILL TWO FLUTES
NACHI/นาชิ
NA9382_0100X4
สินค้าหมด
485.00
500.00
3.0%
PCS

L9382_1.5MM GS-MILL TWO FLUTES
PCS

NACHI/นาชิ
NA9382_0150
สินค้าเหลือน้อย
485.00
500.00
3.0%
L9382_1.5X4MM GS-MILL TWO FLUTES
NACHI/นาชิ
NA9382_0150X4
สินค้าหมด
485.00
500.00
3.0%
L9382_2.0MM GS-MILL TWO FLUTES
NACHI/นาชิ
NA9382_0200
สินค้าหมด
485.00
500.00
3.0%
PCS

L9382_2.0X4MM GS-MILL TWO FLUTES
PCS

NACHI/นาชิ
NA9382_0200X4
สินค้าพร้อมส่ง
485.00
500.00
3.0%
PCS

L9382_2.5MM GS-MILL TWO FLUTES
PCS

NACHI/นาชิ
NA9382_0250
สินค้าเหลือน้อย
485.00
500.00
3.0%
L9382_2.5X4MM GS-MILL TWO FLUTES
NACHI/นาชิ
NA9382_0250X4
สินค้าหมด
485.00
500.00
3.0%
L9382_3.0MM GS-MILL TWO FLUTES
NACHI/นาชิ
NA9382_0300
สินค้าหมด
601.40
620.00
3.0%
L9382_3.0X6MM GS-MILL TWO FLUTES
NACHI/นาชิ
NA9382_0300X6
สินค้าหมด
601.40
620.00
3.0%
PCS

L9382_3.3MM GS-MILL TWO FLUTES
PCS

NACHI/นาชิ
NA9382_0330
สินค้าเหลือน้อย
1,086.40
1,120.00
3.0%
PCS

L9382_3.5MM GS-MILL TWO FLUTES
PCS

NACHI/นาชิ
NA9382_0350
สินค้าเหลือน้อย
911.80
940.00
3.0%
PCS

L9382_4.0MM GS-MILL TWO FLUTES
PCS

NACHI/นาชิ
NA9382_0400
สินค้าเหลือน้อย
630.50
650.00
3.0%
PCS

L9382_4.0X6MM GS-MILL TWO FLUTES
PCS

NACHI/นาชิ
NA9382_0400X6
สินค้าพร้อมส่ง
630.50
650.00
3.0%
PCS

L9382_4.2MM GS-MILL TWO FLUTES
PCS

NACHI/นาชิ
NA9382_0420
สินค้าเหลือน้อย
1,164.00
1,200.00
3.0%
L9382_4.3MM GS-MILL TWO FLUTES
NACHI/นาชิ
NA9382_0430
สินค้าหมด
1,164.00
1,200.00
3.0%
PCS

L9382_4.5MM GS-MILL TWO FLUTES
PCS

NACHI/นาชิ
NA9382_0450
สินค้าเหลือน้อย
1,037.90
1,070.00
3.0%
L9382_4.6MM GS-MILL TWO FLUTES
NACHI/นาชิ
NA9382_0460
สินค้าหมด
1,164.00
1,200.00
3.0%
L9382_4.7MM GS-MILL TWO FLUTES
NACHI/นาชิ
NA9382_0470
สินค้าหมด
1,164.00
1,200.00
3.0%
PCS

L9382_5.0MM GS-MILL TWO FLUTES
PCS

NACHI/นาชิ
NA9382_0500
สินค้าเหลือน้อย
679.00
700.00
3.0%
L9382_5.5MM GS-MILL TWO FLUTES
NACHI/นาชิ
NA9382_0550
สินค้าหมด
1,076.70
1,110.00
3.0%
PCS

L9382_6.0MM GS-MILL TWO FLUTES
PCS

NACHI/นาชิ
NA9382_0600
สินค้าเหลือน้อย
708.10
730.00
3.0%
PCS

L9382_7.0X8MM GS-MILL TWO FLUTES
PCS

NACHI/นาชิ
NA9382_0700X8
สินค้าเหลือน้อย
1,348.30
1,390.00
3.0%
  จาก  128