ค้นหาแบบละเอียด
Brand
Category
 • เครื่องมือตัดเจาะ(104)
  • ดอกเอ็นมิลล์ (104)
   • ดอกเอ็นมิลล์ FAX (104)
    • ดอกเอ็นมิลล์เคลือบ SG 4 ฟัน (35)
    • ดอกเอ็นมิลล์เคลือบ SG 2 ฟัน (23)
    • ดอกเอ็นมิลล์เคลือบ SG กัดหยาบ (19)
    • ดอกเอ็นมิลล์เคลือบ SG กัดหยาบ ยาวพิเศษ (14)
    • ดอกเอ็นมิลล์ FAX อื่นๆ (12)
    • ดอกเอ็นมิลล์หัวบอลเคลือบ SG 2 ฟัน (1)
สถานที่รับสินค้า
สต๊อกสินค้า
ประเภทสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
Overall Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Flute Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Diameter
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
  จาก  104 
PCS

L7302P_6.0MM SG ROUGHING FINE PITCH
PCS

NACHI/นาชิ
NA7302P0600
สินค้าเหลือน้อย
2,628.70
2,710.00
3.0%
PCS

L7302P_8.0MM SG ROUGHING FINE PITCH
PCS

NACHI/นาชิ
NA7302P0800
สินค้าเหลือน้อย
3,094.30
3,190.00
3.0%
L7302P_10.0MM SG ROUGHING FINE PITCH
NACHI/นาชิ
NA7302P1000
สินค้าหมด
3,433.80
3,540.00
3.0%
PCS

L7302P_12.0MM SG ROUGHING FINE PITCH
PCS

NACHI/นาชิ
NA7302P1200
สินค้าเหลือน้อย
4,238.90
4,370.00
3.0%
PCS

L7302P_14.0MM SG ROUGHING FINE PITCH
PCS

NACHI/นาชิ
NA7302P1400
สินค้าเหลือน้อย
5,024.60
5,180.00
3.0%
PCS

L7302P_15.0MM SG ROUGHING FINE PITCH
PCS

NACHI/นาชิ
NA7302P1500
สินค้าเหลือน้อย
5,238.00
5,400.00
3.0%
PCS

L7302P_16.0MM SG ROUGHING FINE PITCH
PCS

NACHI/นาชิ
NA7302P1600
สินค้าเหลือน้อย
5,461.10
5,630.00
3.0%
PCS

L7302P_18.0MM SG ROUGHING FINE PITCH
PCS

NACHI/นาชิ
NA7302P1800
สินค้าเหลือน้อย
6,208.00
6,400.00
3.0%
L7302P_20.0MM SG ROUGHING FINE PITCH
NACHI/นาชิ
NA7302P2000
สินค้าหมด
7,517.50
7,750.00
3.0%
PCS

L7302P_22.0MM SG ROUGHING FINE PITCH
PCS

NACHI/นาชิ
NA7302P2200
สินค้าเหลือน้อย
9,370.20
9,660.00
3.0%
PCS

L7302P_24.0MM SG ROUGHING FINE PITCH
PCS

NACHI/นาชิ
NA7302P2400
สินค้าเหลือน้อย
10,602.10
10,930.00
3.0%
PCS

L7302P_25.0MM SG ROUGHING FINE PITCH
PCS

NACHI/นาชิ
NA7302P2500
สินค้าเหลือน้อย
10,602.10
10,930.00
3.0%
PCS

L7302P_28.0MM SG ROUGHING FINE PITCH
PCS

NACHI/นาชิ
NA7302P2800
สินค้าเหลือน้อย
13,366.60
13,780.00
3.0%
PCS

L7302P_30.0MM SG ROUGHING FINE PITCH
PCS

NACHI/นาชิ
NA7302P3000
สินค้าเหลือน้อย
16,480.30
16,990.00
3.0%
PCS

L7302P_32.0MM SG ROUGHING FINE PITCH
PCS

NACHI/นาชิ
NA7302P3200
สินค้าเหลือน้อย
19,409.70
20,010.00
3.0%
L7302P_35.0MM SG ROUGHING FINE PITCH
NACHI/นาชิ
NA7302P3500
สินค้าหมด
22,474.90
23,170.00
3.0%
L7302P_40.0MM SG ROUGHING FINE PITCH
NACHI/นาชิ
NA7302P4000
สินค้าหมด
29,740.20
30,660.00
3.0%
L7302P_45.0MM SG ROUGHING FINE PITCH
NACHI/นาชิ
NA7302P4500
สินค้าหมด
33,794.80
34,840.00
3.0%
PCS

L7302P_50.0MM SG ROUGHING FINE PITCH
PCS

NACHI/นาชิ
NA7302P5000
สินค้าเหลือน้อย
43,659.70
45,010.00
3.0%
PCS

L7304P_6.0MM SG ROUGHING FINE LONG
PCS

NACHI/นาชิ
NA7304P0600
สินค้าเหลือน้อย
2,948.80
3,040.00
3.0%
PCS

L7304P_8.0MM SG ROUGHING FINE LONG
PCS

NACHI/นาชิ
NA7304P0800
สินค้าเหลือน้อย
3,404.70
3,510.00
3.0%
PCS

L7304P_10.0MM SG ROUGHING FINE LONG
PCS

NACHI/นาชิ
NA7304P1000
สินค้าเหลือน้อย
3,831.50
3,950.00
3.0%
PCS

L7304P_12.0MM SG ROUGHING FINE LONG
PCS

NACHI/นาชิ
NA7304P1200
สินค้าเหลือน้อย
4,607.50
4,750.00
3.0%
PCS

L7304P_14.0MM SG ROUGHING FINE LONG
PCS

NACHI/นาชิ
NA7304P1400
สินค้าเหลือน้อย
5,461.10
5,630.00
3.0%
PCS

L7304P_15.0MM SG ROUGHING FINE LONG
PCS

NACHI/นาชิ
NA7304P1500
สินค้าเหลือน้อย
5,703.60
5,880.00
3.0%
PCS

L7304P_16.0MM SG ROUGHING FINE LONG
PCS

NACHI/นาชิ
NA7304P1600
สินค้าเหลือน้อย
5,926.70
6,110.00
3.0%
PCS

L7304P_18.0MM SG ROUGHING FINE LONG
PCS

NACHI/นาชิ
NA7304P1800
สินค้าเหลือน้อย
6,770.60
6,980.00
3.0%
L7304P_20.0MM SG ROUGHING FINE LONG
NACHI/นาชิ
NA7304P2000
สินค้าหมด
8,138.30
8,390.00
3.0%
PCS

L7304P_22.0MM SG ROUGHING FINELONG
PCS

NACHI/นาชิ
NA7304P2200
สินค้าเหลือน้อย
10,049.20
10,360.00
3.0%
PCS

L7304P_24.0MM SG ROUGHING FINELONG
PCS

NACHI/นาชิ
NA7304P2400
สินค้าเหลือน้อย
11,455.70
11,810.00
3.0%
PCS

L7304P_25.0MM SG ROUGHING FINELONG
PCS

NACHI/นาชิ
NA7304P2500
สินค้าเหลือน้อย
11,552.70
11,910.00
3.0%
PCS

L7304P_28.0MM SG ROUGHING FINELONG
PCS

NACHI/นาชิ
NA7304P2800
สินค้าเหลือน้อย
14,511.20
14,960.00
3.0%
L7304P_30.0MM SG ROUGHING FINELONG
NACHI/นาชิ
NA7304P3000
สินค้าหมด
17,770.40
18,320.00
3.0%
PCS

L7310P_15.0MM SG-FAX ROUGHING END MILLS
PCS

NACHI/นาชิ
NA7310P1500
สินค้าเหลือน้อย
4,811.20
4,960.00
3.0%
L7366P_16.0MM SG FAX HEAVY
NACHI/นาชิ
NA7366P1600
สินค้าหมด
3,695.70
3,810.00
3.0%
L7366P_18.0MM SG FAX HEAVY
NACHI/นาชิ
NA7366P1800
สินค้าหมด
4,229.20
4,360.00
3.0%
  จาก  104