ดอกเอ็นมิลล์อื่นๆ

ค้นหาแบบละเอียด
Brand
Category
 • เครื่องมือตัดเจาะ(258)
  • ดอกเอ็นมิลล์ (258)
   • ดอกเอ็นมิลล์อื่นๆ (258)
  • ดอกสว่าน (2)
   • ดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบต์ (2)
    • ดอกสว่านเคลือบผิว AQUA อื่นๆ (2)
สถานที่รับสินค้า
สต๊อกสินค้า
ประเภทสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
Overall Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Flute Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Diameter
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
  จาก  258 
Item Price
H131-B302_0100X6 795.40
B302_1.0MMX6 2F CARBIDE BALL EM  (lowStock)
 • B302_1.0MMX6 2F CARBIDE BALL EM
 • H131-B302_0100X6
 • HANA/ฮาน่า
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 795.40
  820.00
  3.0%
  PCS

  H131-B302_0200X6 824.50
  B302_2.0MMX6 2F CARBIDE BALL EM  (lowStock)
 • B302_2.0MMX6 2F CARBIDE BALL EM
 • H131-B302_0200X6
 • HANA/ฮาน่า
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 824.50
  850.00
  3.0%
  PCS

  H131-B302_0250X6 824.50
  B302_2.5MMX6 2F CARBIDE BALL EM  (lowStock)
 • B302_2.5MMX6 2F CARBIDE BALL EM
 • H131-B302_0250X6
 • HANA/ฮาน่า
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 824.50
  850.00
  3.0%
  PCS

  H131-B302_0300X6 824.50
  B302_3.0MMX6 2F CARBIDE BALL EM  (lowStock)
 • B302_3.0MMX6 2F CARBIDE BALL EM
 • H131-B302_0300X6
 • HANA/ฮาน่า
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 824.50
  850.00
  3.0%
  PCS

  H131-B302_0400X6 824.50
  B302_4.0MMX6 2F CARBIDE BALL EM  (lowStock)
 • B302_4.0MMX6 2F CARBIDE BALL EM
 • H131-B302_0400X6
 • HANA/ฮาน่า
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 824.50
  850.00
  3.0%
  PCS

  H131-B302_0500X6 824.50
  B302_5.0MMX6 2F CARBIDE BALL EM  (lowStock)
 • B302_5.0MMX6 2F CARBIDE BALL EM
 • H131-B302_0500X6
 • HANA/ฮาน่า
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 824.50
  850.00
  3.0%
  PCS

  H131-B302_0600X6 873.00
  B302_6.0MMX6 2F CARBIDE BALL EM  (lowStock)
 • B302_6.0MMX6 2F CARBIDE BALL EM
 • H131-B302_0600X6
 • HANA/ฮาน่า
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 873.00
  900.00
  3.0%
  PCS

  H131-B302_0800X8 1,096.10
  B302_8.0MMX8 2F CARBIDE BALL EM  (lowStock)
 • B302_8.0MMX8 2F CARBIDE BALL EM
 • H131-B302_0800X8
 • HANA/ฮาน่า
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,096.10
  1,130.00
  3.0%
  PCS

  H131-B302_1000X10 1,503.50
  B302_10.0MMX10 2F CARBIDE BALLEM  (lowStock)
 • B302_10.0MMX10 2F CARBIDE BALLEM
 • H131-B302_1000X10
 • HANA/ฮาน่า
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,503.50
  1,550.00
  3.0%
  PCS

  H131-B302_1200X12 2,056.40
  B302_12.0MMX12 2F CARBIDE BALLEM  (lowStock)
 • B302_12.0MMX12 2F CARBIDE BALLEM
 • H131-B302_1200X12
 • HANA/ฮาน่า
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,056.40
  2,120.00
  3.0%
  PCS

  H131-B302_1400X14 2,851.80
  B302_14.0MMX14 2F CARBIDE BALLEM  (lowStock)
 • B302_14.0MMX14 2F CARBIDE BALLEM
 • H131-B302_1400X14
 • HANA/ฮาน่า
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,851.80
  2,940.00
  3.0%
  PCS

  H131-B302_1600X16 3,812.10
  B302_16.0MMX16 2F CARBIDE BALLEM  (lowStock)
 • B302_16.0MMX16 2F CARBIDE BALLEM
 • H131-B302_1600X16
 • HANA/ฮาน่า
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 3,812.10
  3,930.00
  3.0%
  PCS

  H131-B302_2000X20 6,353.50
  B302_20.0MMX20 2F CARBIDE BALLEM  (lowStock)
 • B302_20.0MMX20 2F CARBIDE BALLEM
 • H131-B302_2000X20
 • HANA/ฮาน่า
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 6,353.50
  6,550.00
  3.0%
  PCS

  H131-DB512_0150X6 931.20
  DB512_1.5MMX6 TIALN CARBIDE BALL EM  (lowStock)
 • DB512_1.5MMX6 TIALN CARBIDE BALL EM
 • H131-DB512_0150X6
 • HANA/ฮาน่า
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 931.20
  960.00
  3.0%
  PCS

  H131-DB512_0200X6
  DB512_2.0MMX6 TIALN CARBIDE BALL EM  (lowStock)
 • DB512_2.0MMX6 TIALN CARBIDE BALL EM
 • H131-DB512_0200X6
 • HANA/ฮาน่า
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • ติดต่อขอราคา
  ติดต่อขอราคา
  H131-DB512_0300X6 1,067.00
  DB512_3.0MMX6 TIALN CARBIDE BALL EM  (lowStock)
 • DB512_3.0MMX6 TIALN CARBIDE BALL EM
 • H131-DB512_0300X6
 • HANA/ฮาน่า
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,067.00
  1,100.00
  3.0%
  PCS

  H131-DB512_0400X6 1,067.00
  DB512_4.0MMX6 TIALN CARBIDE BALL EM  (lowStock)
 • DB512_4.0MMX6 TIALN CARBIDE BALL EM
 • H131-DB512_0400X6
 • HANA/ฮาน่า
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,067.00
  1,100.00
  3.0%
  PCS

  H131-DB512_0500X6 1,134.90
  DB512_5.0MMX6 TIALN CARBIDE BALL EM  (lowStock)
 • DB512_5.0MMX6 TIALN CARBIDE BALL EM
 • H131-DB512_0500X6
 • HANA/ฮาน่า
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,134.90
  1,170.00
  3.0%
  PCS

  H131-DB512_0600X6 1,067.00
  DB512_6.0MMX6 TIALN CARBIDE BALL EM  (lowStock)
 • DB512_6.0MMX6 TIALN CARBIDE BALL EM
 • H131-DB512_0600X6
 • HANA/ฮาน่า
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,067.00
  1,100.00
  3.0%
  PCS

  H131-DB512_0800X8 1,474.40
  DB512_8.0MMX8 TIALN CARBIDE BALL EM  (lowStock)
 • DB512_8.0MMX8 TIALN CARBIDE BALL EM
 • H131-DB512_0800X8
 • HANA/ฮาน่า
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,474.40
  1,520.00
  3.0%
  PCS

  H131-DB512_1000X10 1,930.30
  DB512_10.0MMX10 TIALN CARBIDE BALL EM  (lowStock)
 • DB512_10.0MMX10 TIALN CARBIDE BALL EM
 • H131-DB512_1000X10
 • HANA/ฮาน่า
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,930.30
  1,990.00
  3.0%
  PCS

  H131-DB512_1200X12 2,619.00
  DB512_12.0MMX12 TIALN CARBIDE BALL EM  (lowStock)
 • DB512_12.0MMX12 TIALN CARBIDE BALL EM
 • H131-DB512_1200X12
 • HANA/ฮาน่า
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,619.00
  2,700.00
  3.0%
  PCS

  H131-DB512_1400X14 3,608.40
  DB512_14.0MMX14 TIALN CARBIDE BALL EM  (lowStock)
 • DB512_14.0MMX14 TIALN CARBIDE BALL EM
 • H131-DB512_1400X14
 • HANA/ฮาน่า
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 3,608.40
  3,720.00
  3.0%
  PCS

  H131-DB512_2000X20 7,575.70
  DB512_20.0MMX20 TIALN CARBIDE BALL EM  (lowStock)
 • DB512_20.0MMX20 TIALN CARBIDE BALL EM
 • H131-DB512_2000X20
 • HANA/ฮาน่า
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 7,575.70
  7,810.00
  3.0%
  PCS

  H131-E302_0100X4 455.90
  E302_1.0MMX4 2F CARBIDE EM(JP.STYLE)  (lowStock)
 • E302_1.0MMX4 2F CARBIDE EM(JP.STYLE)
 • H131-E302_0100X4
 • HANA/ฮาน่า
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 455.90
  470.00
  3.0%
  PCS

  H131-E302_0150X4 455.90
  E302_1.5MMX4 2F CARBIDE EM(JP.STYLE)  (lowStock)
 • E302_1.5MMX4 2F CARBIDE EM(JP.STYLE)
 • H131-E302_0150X4
 • HANA/ฮาน่า
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 455.90
  470.00
  3.0%
  PCS

  H131-E302_0200X4 455.90
  E302_2.0MMX4 2F CARBIDE EM(JP.STYLE)  (lowStock)
 • E302_2.0MMX4 2F CARBIDE EM(JP.STYLE)
 • H131-E302_0200X4
 • HANA/ฮาน่า
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 455.90
  470.00
  3.0%
  PCS

  H131-E302_0250X4 455.90
  E302_2.0MMX4 2F CARBIDE EM(JP.STYLE)  (lowStock)
 • E302_2.0MMX4 2F CARBIDE EM(JP.STYLE)
 • H131-E302_0250X4
 • HANA/ฮาน่า
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 455.90
  470.00
  3.0%
  PCS

  H131-E302_0300X6 572.30
  E302_3.5MMX6 2F CARBIDE EM(JP.STYLE)  (lowStock)
 • E302_3.5MMX6 2F CARBIDE EM(JP.STYLE)
 • H131-E302_0300X6
 • HANA/ฮาน่า
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 572.30
  590.00
  3.0%
  PCS

  H131-E302_0350X6 572.30
  E302_3.5MMX6 2F CARBIDE EM(JP.STYLE)  (lowStock)
 • E302_3.5MMX6 2F CARBIDE EM(JP.STYLE)
 • H131-E302_0350X6
 • HANA/ฮาน่า
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 572.30
  590.00
  3.0%
  PCS

  H131-E302_0400X6 572.30
  E302_4.5MMX6 2F CARBIDE EM(JP.STYLE)  (lowStock)
 • E302_4.5MMX6 2F CARBIDE EM(JP.STYLE)
 • H131-E302_0400X6
 • HANA/ฮาน่า
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 572.30
  590.00
  3.0%
  PCS

  H131-E302_0450X6 572.30
  E302_4.5MMX6 2F CARBIDE EM(JP.STYLE)  (lowStock)
 • E302_4.5MMX6 2F CARBIDE EM(JP.STYLE)
 • H131-E302_0450X6
 • HANA/ฮาน่า
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 572.30
  590.00
  3.0%
  PCS

  H131-E302_0500X6 572.30
  E302_5.0MMX6 2F CARBIDE EM(JP.STYLE)  (lowStock)
 • E302_5.0MMX6 2F CARBIDE EM(JP.STYLE)
 • H131-E302_0500X6
 • HANA/ฮาน่า
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 572.30
  590.00
  3.0%
  PCS

  H131-E302_0550X6 494.70
  E302_5.5MMX6 2F CARBIDE EM(JP.STYLE)  (lowStock)
 • E302_5.5MMX6 2F CARBIDE EM(JP.STYLE)
 • H131-E302_0550X6
 • HANA/ฮาน่า
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 494.70
  510.00
  3.0%
  PCS

  H131-E302_0600X6 572.30
  E302_6.0MMX6 2F CARBIDE EM(JP.STYLE)  (lowStock)
 • E302_6.0MMX6 2F CARBIDE EM(JP.STYLE)
 • H131-E302_0600X6
 • HANA/ฮาน่า
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 572.30
  590.00
  3.0%
  PCS

  H131-E302_0800X8 824.50
  E302_7.5MMX8 2F CARBIDE EM(JP.STYLE)  (lowStock)
 • E302_7.5MMX8 2F CARBIDE EM(JP.STYLE)
 • H131-E302_0800X8
 • HANA/ฮาน่า
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 824.50
  850.00
  3.0%
  PCS

    จาก  258