ปากกาจับชิ้นงาน

ปากกาจับชิ้นงาน

ค้นหาแบบละเอียด
Brand
Category
  • เครื่องมือวัดละเอียด(9)
    • ปากกาจับชิ้นงาน (9)
สถานที่รับสินค้า
สต๊อกสินค้า
ประเภทสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
  จาก  9 
PCS

DPV/UG/100 ปากกาจับโลหะติดแท่นเจาะ 4"
PCS

GROZ/กลอซ
G061-DPV/UG/100
สินค้าเหลือน้อย
2,308.60
2,380.00
3.0%
DPV/UG/125 ปากกาจับโลหะติดแท่นเจาะ 5"
GROZ/กลอซ
G061-DPV/UG/125
สินค้าหมด
3,559.90
3,670.00
3.0%
PCS

DPV/UG/75 ปากกาจับโลหะติดแท่นเจาะ 3"
PCS

GROZ/กลอซ
G061-DPV/UG/75
สินค้าเหลือน้อย
1,707.20
1,760.00
3.0%
PCS

MMV/SP-100 ปากกาจับแท่นไส 4"
PCS

GROZ/กลอซ
G061-MMV/SP100
สินค้าเหลือน้อย
10,805.80
11,140.00
3.0%
PCS

MMV/SP-150 ปากกาจับแท่นไส 6"
PCS

GROZ/กลอซ
G061-MMV/SP150
สินค้าเหลือน้อย
17,857.70
18,410.00
3.0%
PCS

MMV/SP-50 ปากกาจับแท่นไส 2"
PCS

GROZ/กลอซ
G061-MMV/SP50
สินค้าเหลือน้อย
4,704.50
4,850.00
3.0%
PCS

TLT/SP/50ปากกาจับชิ้นงานหมุน3แกน 50X50MM
PCS

GROZ/กลอซ
G061-TLT/SP/50
สินค้าเหลือน้อย
8,371.10
8,630.00
3.0%
PCS

ปากกาติดแท่นไส 4" (K-TYPE)ไต้หวัน
PCS

TW/ทีดับบลิว
KT-B011-0690
สินค้าเหลือน้อย
5,160.40
5,320.00
3.0%
ปากกาแท่นเจาะ 2 ชั้น 5"(Q-97-125) CV5
KT/เคที
KT-J016-2330
สินค้าหมด
2,842.10
2,930.00
3.0%
  จาก  9