ดอกเอ็นมิลล์ทังสเตนคาร์ไบต์ จีเอส มิลล์ อื่นๆ

ค้นหาแบบละเอียด
Brand
Category
 • เครื่องมือตัดเจาะ(15)
  • ดอกเอ็นมิลล์ (15)
   • ดอกเอ็นมิลล์ทังสเตนคาร์ไบต์ จีเอส มิลล์ (15)
    • ดอกเอ็นมิลล์ทังสเตนคาร์ไบต์ จีเอส มิลล์ อื่นๆ (15)
สถานที่รับสินค้า
สต๊อกสินค้า
ประเภทสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
Overall Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Flute Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Diameter
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
  จาก  15 
Item Price
NA7314P1500 5,199.20
L7314P_15.0MM ดอกเอ็นมิลล์กัดหยาบ  (lowStock)
 • L7314P_15.0MM ดอกเอ็นมิลล์กัดหยาบ
 • NA7314P1500
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 5,199.20
  5,360.00
  3.0%
  PCS

  NA7314P1600 5,393.20
  L7314P_16.0MM ดอกเอ็นมิลล์กัดหยาบ  (outOfStock)
  NA9152_0800 1,202.80
  L9152_8.0MM GSX MILL TWO FLUTES 3D  (outOfStock)
  NA9152_1200 2,046.70
  L9152_12.0MM GSX MILL TWO FLUTES 3D  (outOfStock)
  NA9186_R0250 1,503.50
  L9186_R2.5 ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ GSX  (lowStock)
 • L9186_R2.5 ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ GSX
 • NA9186_R0250
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,503.50
  1,550.00
  3.0%
  PCS

  NA9186_R0300 1,600.50
  L9186_R3.0 ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ GSX  (outOfStock)
  NA9186_R0400 2,366.80
  L9186_R4.0 ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ GSX  (outOfStock)
  NA9186_R0500 3,007.00
  L9186_R5.0 ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ GSX  (outOfStock)
  NA9186_R0600 3,889.70
  L9186_R6.0 ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ GSX  (outOfStock)
  NA9418_R0075X12 1,164.00
  L9418_R0.75X12 GS MILL LONG NECK BALL  (outOfStock)
  NA9424_060XR0150 1,843.00
  L9424_6.0XR1.5 MM GS-MILL RADIUS  (lowStock)
 • L9424_6.0XR1.5 MM GS-MILL RADIUS
 • NA9424_060XR0150
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,843.00
  1,900.00
  3.0%
  PCS

  NA9424_080XR0150 2,192.20
  L9424_8.0XR1.5 MM GS-MILL RADIUS  (lowStock)
 • L9424_8.0XR1.5 MM GS-MILL RADIUS
 • NA9424_080XR0150
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,192.20
  2,260.00
  3.0%
  PCS

  NA9424_100XR0050 2,386.20
  L9424_10.0XR0.5 MM GS-MILL RADIUS  (lowStock)
 • L9424_10.0XR0.5 MM GS-MILL RADIUS
 • NA9424_100XR0050
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,386.20
  2,460.00
  3.0%
  PCS

  NA9424_100XR0100 2,512.30
  L9424_10.0 MM. X R1 GS MILL RADIUS  (outOfStock)
  NA9424_100XR0200 2,696.60
  L9424_10.0XR2 MM GS-MILL RADIUS  (lowStock)
 • L9424_10.0XR2 MM GS-MILL RADIUS
 • NA9424_100XR0200
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,696.60
  2,780.00
  3.0%
  PCS

    จาก  15