ดอกสว่านไฮสปีด ก้านตรง (มม.)

ค้นหาแบบละเอียด
Brand
Category
 • เครื่องมือตัดเจาะ(534)
  • ดอกสว่าน (534)
   • ดอกสว่านไฮสปีด ก้านตรง (534)
    • ดอกสว่านไฮสปีด ก้านตรง (มม.) (534)
    • ดอกสว่านไฮสปีด ก้านตรง อื่นๆ (234)
สถานที่รับสินค้า
สต๊อกสินค้า
ประเภทสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
Product Features
Overall Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Flute Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Diameter
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
  จาก  534 
Item Price เส้นผ่าศูนย์กลาง (D2)- ความยาวฟัน (l)- ความยาวรวม (L)- บรรจุ-
NA0520_0020 174.60
L520_0.2 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก  (outOfStock)
NA0520_0025 213.40
L520_0.25 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก  (outOfStock)
NA0520_0030 106.70
L520_0.3 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก  (outOfStock)
NA0520_0035 135.80
L520_0.35 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก  (outOfStock)
NA0520_0040 97.00
L520_0.4 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก  (outOfStock)
NA0520_0045 116.40
L520_0.45 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก  (outOfStock)
NA0520_0050 87.30
L520_0.5 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก  (outOfStock)
NA0520_0055 106.70
L520_0.55 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก  (outOfStock)
NA0520_0060 77.60
L520_0.6 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก  (outOfStock)
NA0520_0065 97.00
L520_0.65 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก  (outOfStock)
NA0520_0070 58.20
L520_0.7 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก  (outOfStock)
NA0520_0075 67.90
L520_0.75 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก  (outOfStock)
NA0520_0080 46.56
L520_0.8 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก  (outOfStock)
NA0520_0085 58.20
L520_0.85 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก  (outOfStock)
NA0520_0090 46.56
L520_0.9 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก  (outOfStock)
NA0520_0095 58.20
L520_0.95 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก  (outOfStock)
NA0520_0100 37.83
L520_1.0 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก  Obsolete  (outOfStock)
NA0520_0105 58.20
L520_1.05 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก  (outOfStock)
NA0520_0110 37.83
L520_1.1 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก  Obsolete  (outOfStock)
NA0520_0115 58.20
L520_1.15 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก  (outOfStock)
NA0520_0120 37.83
L520_1.2 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก  (outOfStock)
NA0520_0125 58.20
L520_1.25 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก  (outOfStock)
NA0520_0130 37.83
L520_1.3 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก  Obsolete  (outOfStock)
NA0520_0135 58.20
L520_1.35 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก  (outOfStock)
NA0520_0140 37.83
L520_1.4 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก  Obsolete  (outOfStock)
NA0520_0145 58.20
L520_1.45 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก  (outOfStock)
NA0520_0150 35.89
L520_1.5 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก  (outOfStock)
NA0520_0155 58.20
L520_1.55 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก  (outOfStock)
NA0520_0160 37.83
L520_1.6 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก  Obsolete  (outOfStock)
NA0520_0165 58.20
L520_1.65 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก  Obsolete  (inStock)
 • L520_1.65 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก
 • NA0520_0165
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 58.20
  60.00
  3.0%
  PCS

  NA0520_0170 37.83
  L520_1.7 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก  Obsolete  (outOfStock)
  NA0520_0175 58.20
  L520_1.75 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก  Obsolete  (lowStock)
 • L520_1.75 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก
 • NA0520_0175
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 58.20
  60.00
  3.0%
  PCS

  NA0520_0180 37.83
  L520_1.8 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก  Obsolete  (outOfStock)
  NA0520_0185 58.20
  L520_1.85 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก  (outOfStock)
  NA0520_0190 37.83
  L520_1.9 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก  (outOfStock)
  NA0520_0195 58.20
  L520_1.95 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก  Obsolete  (outOfStock)
    จาก  534