ดอกสว่านเคลือบผิว AQUA EX Flat 3D

ค้นหาแบบละเอียด
Brand
Category
  • เครื่องมือตัดเจาะ(24)
    • ดอกสว่าน (24)
      • ดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบต์ (24)
        • ดอกสว่านเคลือบผิว AQUA EX Flat 3D (24)
สถานที่รับสินค้า
สต๊อกสินค้า
ประเภทสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
Overall Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Flute Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Diameter
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
  จาก  24 
Item Price เส้นผ่าศูนย์กลาง (D2)- ความยาวฟัน (l)- เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (d)- ความยาวรวม (L)-
NA9812_0200 2,968.20 2 MM 9 MM 3 MM 58 MM
L9812_2.0MM AQUA DRILLS FLAT OIL-HOLE 3D  (outOfStock)
NA9812_0250 2,968.20 2.5 MM 10.8 MM 3 MM 62 MM
L9812_2.5MM AQUA DRILLS FLAT OIL-HOLE 3D  (outOfStock)
NA9812_0300 2,968.20 3.0 MM 14 MM 68 MM 3 MM
L9812_3.0MM AQUA DRILLS FLAT OIL-HOLE 3D  (lowStock)
NA9812_0330 2,968.20 3.3 MM 15 MM 4 MM 72 MM
L9812_3.3MM AQUA DRILLS FLAT OIL-HOLE 3D  (outOfStock)
NA9812_0350 2,968.20 3.5 MM 16 MM 4 MM 72 MM
L9812_3.5MM AQUA DRILLS FLAT OIL-HOLE 3D  (outOfStock)
NA9812_0400 3,045.80 4.0 MM 18 MM 4 MM 72 MM
L9812_4.0MM AQUA DRILLS FLAT OIL-HOLE 3D  (outOfStock)
NA9812_0450 3,249.50 4.5 MM 21 MM 5 MM 80 MM
L9812_4.5MM AQUA DRILLS FLAT OIL-HOLE 3D  (lowStock)
NA9812_0500 3,278.60 5.0 MM 23 MM 5 MM 80 MM
L9812_5.0MM AQUA DRILLS FLAT OIL-HOLE 3D  (outOfStock)
NA9812_0550 3,462.90 5.5 MM 25 MM 6 MM 82 MM
L9812_5.5MM AQUA DRILLS FLAT OIL-HOLE 3D  (lowStock)
NA9812_0600 3,540.50 6.0 MM 27 MM 6 MM 82 MM
L9812_6.0MM AQUA DRILLS FLAT OIL-HOLE 3D  (outOfStock)
NA9812_0650 3,860.60 6.5 MM 30 MM 7 MM 88 MM
L9812_6.5MM AQUA DRILLS FLAT OIL-HOLE 3D  (lowStock)
NA9812_0700 3,889.70 7.0 MM 32 MM 7 MM 88 MM
L9812_7.0MM AQUA DRILLS FLAT OIL-HOLE 3D  (lowStock)
NA9812_0750 4,258.30 7.5 MM 34 MM 8 MM 94 MM
L9812_7.5MM AQUA DRILLS FLAT OIL-HOLE 3D  (lowStock)
NA9812_0800 4,151.60 8.0 MM 36 MM 8 MM 94 MM
L9812_8.0MM AQUA DRILLS FLAT OIL-HOLE 3D  (lowStock)
NA9812_0850 4,704.50 8.5 MM 39 MM 9 MM 100 MM
L9812_8.5MM AQUA DRILLS FLAT OIL-HOLE 3D  (lowStock)
NA9812_0900 4,762.70 9.0 MM 41 MM 9 MM 100 MM
L9812_9.0MM AQUA DRILLS FLAT OIL-HOLE 3D  (lowStock)
NA9812_0950 5,257.40 9.5 MM 43 MM 10 MM 106 MM
L9812_9.5MM AQUA DRILLS FLAT OIL-HOLE 3D  (lowStock)
NA9812_0980 5,257.40 9.8 MM 45 MM 10 MM 106 MM
L9812_9.8MM AQUA DRILLS FLAT OIL-HOLE 3D  (lowStock)
NA9812_1000 5,073.10 10.0 MM 45 MM 10 MM 106 MM
L9812_10.0MM AQUA DRILLS FLAT OIL-HOL 3D  (lowStock)
NA9812_1050 5,917.00 10.5 MM 48 MM 11 MM 116 MM
L9812_10.5MM AQUA DRILLS FLAT OIL-HOL 3D  (lowStock)
NA9812_1100 5,994.60 11.0 MM 49 MM 11 MM 116 MM
L9812_11.0MM AQUA DRILLS FLAT OIL-HOL 3D  (lowStock)
NA9812_1150 6,528.10 11.5 MM 52 MM 12 MM 122 MM
L9812_11.5MM AQUA DRILLS FLAT OIL-HOL 3D  (lowStock)
NA9812_1200 6,528.10 12.0 MM 54 MM 12 MM 122 MM
L9812_12.0MM AQUA DRILLS FLAT OIL-HOL 3D  (lowStock)
NA9812_1400 8,924.00 14.00 MM 63.0 MM 14.00 MM 134.0 MM
L9812_14.0MM. AQUA DRILLS EX FLAT OH 3D  (outOfStock)
  จาก  24