ดอกโฮลซอว์

ค้นหาแบบละเอียด
Brand
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Category
 • อุปกรณ์เสริมและขัดเจีย(614)
  • อุปกรณ์เสริมเครื่องมือไฟฟ้า (614)
   • ดอกโฮลซอว์ (614)
สถานที่รับสินค้า
สต๊อกสินค้า
ประเภทสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
Diameter
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
  จาก  614 
Item Price
A022-0030 388.00
โฮลซอร์ 19 MM (HSS) 3/4"  Obsolete  (lowStock)
 • โฮลซอร์ 19 MM (HSS) 3/4"
 • A022-0030
 • ASAHI/อาซาฮี
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 388.00
  400.00
  3.0%
  PCS

  A022-0070 523.80
  โฮลซอร์ 26 MM (HSS) 1 1/32"  Obsolete  (outOfStock)
  A022-0160 970.00
  โฮลซอร์ 43 MM (HSS)  (lowStock)
 • โฮลซอร์ 43 MM (HSS)
 • A022-0160
 • ASAHI/อาซาฮี
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 970.00
  1,000.00
  3.0%
  PCS

  A022-0205 1,231.90
  โฮลซอร์ 57 MM (HSS) 2 1/8"  Obsolete  (lowStock)
 • โฮลซอร์ 57 MM (HSS) 2 1/8"
 • A022-0205
 • ASAHI/อาซาฮี
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,231.90
  1,270.00
  3.0%
  PCS

  A022-0210 1,435.60
  โฮลซอร์ 58 MM (HSS) 2 1/4"  Obsolete  (lowStock)
 • โฮลซอร์ 58 MM (HSS) 2 1/4"
 • A022-0210
 • ASAHI/อาซาฮี
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,435.60
  1,480.00
  3.0%
  PCS

  A022-0260 2,434.70
  โฮลซอร์ 73 MM (HSS) 2 7/8"  Obsolete  (lowStock)
 • โฮลซอร์ 73 MM (HSS) 2 7/8"
 • A022-0260
 • ASAHI/อาซาฮี
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,434.70
  2,510.00
  3.0%
  PCS

  A022-0280 2,434.70
  โฮลซอร์ 79 MM (HSS) 3 1/8"  Obsolete  (lowStock)
 • โฮลซอร์ 79 MM (HSS) 3 1/8"
 • A022-0280
 • ASAHI/อาซาฮี
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,434.70
  2,510.00
  3.0%
  PCS

  A022-0320 3,792.70
  โฮลซอร์ 96 MM (HSS) 3 3/4"  Obsolete  (lowStock)
 • โฮลซอร์ 96 MM (HSS) 3 3/4"
 • A022-0320
 • ASAHI/อาซาฮี
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 3,792.70
  3,910.00
  3.0%
  PCS

  A022-0330 3,792.70
  โฮลซอร์ 98 MM (HSS) 3 7/8"  Obsolete  (lowStock)
 • โฮลซอร์ 98 MM (HSS) 3 7/8"
 • A022-0330
 • ASAHI/อาซาฮี
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 3,792.70
  3,910.00
  3.0%
  PCS

  A022-0360 824.50
  โฮลซอร์ 19 MM (สแตนเลส) 3/4"  Obsolete  (lowStock)
 • โฮลซอร์ 19 MM (สแตนเลส) 3/4"
 • A022-0360
 • ASAHI/อาซาฮี
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 824.50
  850.00
  3.0%
  PCS

  A022-0470 1,435.60
  โฮลซอร์ 38 MM (สแตนเลส)1 1/2"  Obsolete  (outOfStock)
  A031-0010 902.10
  โฮลซอร์ TCT 16 MM  (outOfStock)
  A031-0018 902.10
  โฮลซอร์ TCT 18 MM  (outOfStock)
  A031-0145 1,649.00
  โฮลซอร์ TCT 40 MM  Obsolete  (lowStock)
 • โฮลซอร์ TCT 40 MM
 • A031-0145
 • ALFRA/อัลฟรา
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,649.00
  1,700.00
  3.0%
  PCS

  A031-0155 1,687.80
  โฮลซอร์ TCT 44 MM  (inStock)
 • โฮลซอร์ TCT 44 MM
 • A031-0155
 • ALFRA/อัลฟรา
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,687.80
  1,740.00
  3.0%
  PCS

  A031-0165 1,687.80
  โฮลซอร์ TCT 46 MM  (lowStock)
 • โฮลซอร์ TCT 46 MM
 • A031-0165
 • ALFRA/อัลฟรา
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,687.80
  1,740.00
  3.0%
  PCS

  A031-0190 1,978.80
  โฮลซอร์ TCT 52 MM  (outOfStock)
  A031-0210 2,231.00
  โฮลซอร์ TCT 58 MM  (outOfStock)
  A031-0220 2,250.40
  โฮลซอร์ TCT 60 MM  (lowStock)
 • โฮลซอร์ TCT 60 MM
 • A031-0220
 • ALFRA/อัลฟรา
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,250.40
  2,320.00
  3.0%
  PCS

  A031-1030 1,425.90
  โฮลซอร์ MBS LIGHT 21 MM  Obsolete  (lowStock)
 • โฮลซอร์ MBS LIGHT 21 MM
 • A031-1030
 • ALFRA/อัลฟรา
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,425.90
  1,470.00
  3.0%
  PCS

  A031-1090 1,707.20
  โฮลซอร์ MBS LIGHT 30MM  Obsolete  (lowStock)
 • โฮลซอร์ MBS LIGHT 30MM
 • A031-1090
 • ALFRA/อัลฟรา
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,707.20
  1,760.00
  3.0%
  PCS

  A031-1180 2,686.90
  โฮลซอร์ MBS LIGHT 51MM  Obsolete  (outOfStock)
  B061-0510 194.00
  โฮลซอร์ไบเมททัล #510 5/8"(16MM)  (outOfStock)
  B061-0512 203.70
  โฮลซอร์ไบเมททัล #512 3/4"(19MM)  (inStock)
 • โฮลซอร์ไบเมททัล #512 3/4"(19MM)
 • B061-0512
 • BLU MOL/บลูมอล
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 203.70
  210.00
  3.0%
  PCS

  B061-0513 203.70
  โฮลซอร์ไบเมททัล #513 13/16" (21MM)  (lowStock)
 • โฮลซอร์ไบเมททัล #513 13/16" (21MM)
 • B061-0513
 • BLU MOL/บลูมอล
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 203.70
  210.00
  3.0%
  PCS

  B061-0514 203.70
  โฮลซอร์ไบเมททัล #514 7/8" (22MM)  (inStock)
 • โฮลซอร์ไบเมททัล #514 7/8" (22MM)
 • B061-0514
 • BLU MOL/บลูมอล
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 203.70
  210.00
  3.0%
  PCS

  B061-0515 213.40
  โฮลซอร์ไบเมททัล #515 15/16"(24MM)  Obsolete  (outOfStock)
  B061-0516 223.10
  โฮลซอร์ไบเมททัล #516 1"(25MM)  (inStock)
 • โฮลซอร์ไบเมททัล #516 1"(25MM)
 • B061-0516
 • BLU MOL/บลูมอล
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 223.10
  230.00
  3.0%
  PCS

  B061-0517 223.10
  โฮลซอร์ไบเมททัล #517 1 1/16"(27MM)  Obsolete  (outOfStock)
  B061-0519 242.50
  โฮลซอร์ไบเมททัล #519 1 3/16"(30MM)  Obsolete  (outOfStock)
  B061-0520 252.20
  โฮลซอร์ไบเมททัล #520 1 1/4"(32MM)  (lowStock)
 • โฮลซอร์ไบเมททัล #520 1 1/4"(32MM)
 • B061-0520
 • BLU MOL/บลูมอล
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 252.20
  260.00
  3.0%
  PCS

  B061-0521 252.20
  โฮลซอร์ไบเมททัล #521 1 5/16"(33MM)  Obsolete  (outOfStock)
  B061-0522 261.90
  โฮลซอร์ไบเมททัล #522 1 3/8"(35MM)  Obsolete  (outOfStock)
  B061-0524 271.60
  โฮลซอร์ไบเมททัล #524 1 1/2"(38MM)  (lowStock)
 • โฮลซอร์ไบเมททัล #524 1 1/2"(38MM)
 • B061-0524
 • BLU MOL/บลูมอล
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 271.60
  280.00
  3.0%
  PCS

  B061-0525 281.30
  โฮลซอร์ไบเมททัล #525 1 9/16"(40MM)  Obsolete  (outOfStock)
  B061-0526 281.30
  โฮลซอร์ไบเมททัล #526 1 5/8"(41MM)  Obsolete  (outOfStock)
    จาก  614