ดอกวิคตอรี่มิลล์เคลือบTiAlN 4 ฟัน ยาว

ค้นหาแบบละเอียด
Brand
Category
 • เครื่องมือตัดเจาะ(16)
  • ดอกเอ็นมิลล์ (16)
   • ดอกเอ็นมิลล์ไฮสปีดโคบอลต์ วิคตอรี่มิลล์ (16)
    • ดอกวิคตอรี่มิลล์เคลือบTiAlN 4 ฟัน ยาว (16)
สถานที่รับสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
Overall Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Flute Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Diameter
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
  จาก  16 
Item Price เส้นผ่าศูนย์กลาง (D2)- ความยาวฟัน (l)- ความยาวรวม (L)- เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (d)-
NA6418_0400 863.30 4.0 MM 20 MM 60 MM 8 MM
L6418_4.0MM VICTORY MILLS 4 FLUTES LONG  (lowStock)
 • L6418_4.0MM VICTORY MILLS 4 FLUTES LONG
 • NA6418_0400
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 863.30
  890.00
  3.0%
  PCS

  NA6418_0500 863.30 5.0 MM 25 MM 65 MM 8 MM
  L6418_5.0MM VICTORY MILLS 4 FLUTES LONG  (lowStock)
 • L6418_5.0MM VICTORY MILLS 4 FLUTES LONG
 • NA6418_0500
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 863.30
  890.00
  3.0%
  PCS

  NA6418_0600 863.30 6 MM 25 MM 65 MM 8 MM
  L6418_6.0MM VICTORY MILLS 4 FLUTES LONG  (lowStock)
 • L6418_6.0MM VICTORY MILLS 4 FLUTES LONG
 • NA6418_0600
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 863.30
  890.00
  3.0%
  PCS

  NA6418_0800 989.40 8 MM 35 MM 80 MM 10 MM
  L6418_8.0MM VICTORY MILLS 4 FLUTES LONG  (lowStock)
 • L6418_8.0MM VICTORY MILLS 4 FLUTES LONG
 • NA6418_0800
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 989.40
  1,020.00
  3.0%
  PCS

  NA6418_1000 1,202.80 10.0 MM 45 MM 95 MM 10 MM
  L6418_10.0MM VICTORY MILLS 4 FLUTES LONG  (lowStock)
 • L6418_10.0MM VICTORY MILLS 4 FLUTES LONG
 • NA6418_1000
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,202.80
  1,240.00
  3.0%
  PCS

  NA6418_1200 1,522.90 12.0 MM 55 MM 105 MM 12 MM
  L6418_12.0MM VICTORY MILLS 4 FLUTES LONG  (lowStock)
 • L6418_12.0MM VICTORY MILLS 4 FLUTES LONG
 • NA6418_1200
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,522.90
  1,570.00
  3.0%
  PCS

  NA6418_1400 1,736.30 14.0 MM 55 MM 110 MM 16 MM
  L6418_14.0MM VICTORY MILLS 4 FLUTES LONG  (lowStock)
 • L6418_14.0MM VICTORY MILLS 4 FLUTES LONG
 • NA6418_1400
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,736.30
  1,790.00
  3.0%
  PCS

  NA6418_1600 2,153.40 16 MM 65 MM 120 MM 16 MM
  L6418_16.0MM VICTORY MILLS 4 FLUTES LONG  (lowStock)
 • L6418_16.0MM VICTORY MILLS 4 FLUTES LONG
 • NA6418_1600
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,153.40
  2,220.00
  3.0%
  PCS

  NA6418_1800 2,337.70 18 MM 65 MM 130 MM 20 MM
  L6418_18.0MM VICTORY MILLS 4 FLUTES LONG  (lowStock)
 • L6418_18.0MM VICTORY MILLS 4 FLUTES LONG
 • NA6418_1800
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,337.70
  2,410.00
  3.0%
  PCS

  NA6418_2000 2,948.80 20.0 MM 75 MM 140 MM 20 MM
  L6418_20.0MM VICTORY MILLS 4 FLUTES LONG  (lowStock)
 • L6418_20.0MM VICTORY MILLS 4 FLUTES LONG
 • NA6418_2000
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,948.80
  3,040.00
  3.0%
  PCS

  NA6418_2200 3,734.50 22.0 MM 75 MM 140 MM 20 MM
  L6418_22.0MM VICTORY MILLS 4 FLUTES LONG  (lowStock)
 • L6418_22.0MM VICTORY MILLS 4 FLUTES LONG
 • NA6418_2200
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 3,734.50
  3,850.00
  3.0%
  PCS

  NA6418_2400 4,646.30 24.0 MM 90 MM 160 MM 25 MM
  L6418_24.0MM VICTORY MILLS 4 FLUTES LONG  (lowStock)
 • L6418_24.0MM VICTORY MILLS 4 FLUTES LONG
 • NA6418_2400
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 4,646.30
  4,790.00
  3.0%
  PCS

  NA6418_2500 4,646.30 25.0 MM 90 MM 160 MM 25 MM
  L6418_25.0MM VICTORY MILLS 4 FLUTES LONG  (lowStock)
 • L6418_25.0MM VICTORY MILLS 4 FLUTES LONG
 • NA6418_2500
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 4,646.30
  4,790.00
  3.0%
  PCS

  NA6418_2600 5,373.80 26.0 MM 90 MM 160 MM 25 MM
  L6418_26.0MM VICTORY MILLS 4 FLUTES LONG  (lowStock)
 • L6418_26.0MM VICTORY MILLS 4 FLUTES LONG
 • NA6418_2600
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 5,373.80
  5,540.00
  3.0%
  PCS

  NA6418_2800 6,450.50 28.0 MM 90 MM 160 MM 25 MM
  L6418_28.0MM VICTORY MILLS 4 FLUTES LONG  (lowStock)
 • L6418_28.0MM VICTORY MILLS 4 FLUTES LONG
 • NA6418_2800
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 6,450.50
  6,650.00
  3.0%
  PCS

  NA6418_3000 7,827.90 30.0 MM 90 MM 160 MM 25 MM
  L6418_30.0MM VICTORY MILLS 4 FLUTES LONG  (lowStock)
 • L6418_30.0MM VICTORY MILLS 4 FLUTES LONG
 • NA6418_3000
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 7,827.90
  8,070.00
  3.0%
  PCS

    จาก  16