ดอกสว่านไฮสปีดโคบอลต์ ก้านเทเปอร์

ค้นหาแบบละเอียด
Brand
Category
  • เครื่องมือตัดเจาะ(390)
    • ดอกสว่าน (390)
      • ดอกสว่านไฮสปีด ก้านเทเปอร์ (390)
        • ดอกสว่านไฮสปีดโคบอลต์ ก้านเทเปอร์ (390)
สถานที่รับสินค้า
สต๊อกสินค้า
ประเภทสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
Overall Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Flute Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Diameter
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
  จาก  390 
Item Price เส้นผ่าศูนย์กลาง (D2)- ความยาวฟัน (l)- ความยาวรวม (L)- เบอร์ก้านเทเปอร์แบบมอส
NA0602_0700 717.80 7.0 MM 75 MM 155 MM 1
L602_7.0 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์  (inStock)
NA0602_0710 805.10 7.1 MM 78 MM 158 1
L602_7.1 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์  (lowStock)
NA0602_0720 805.10 7.2 MM 78 MM 158 MM 1
L602_7.2 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์  (lowStock)
NA0602_0730 805.10 7.3 MM 78 MM 158 MM 1
L602_7.3 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์  (lowStock)
NA0602_0740 805.10 7.4 MM 78 MM 158 MM 1
L602_7.4 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์  (inStock)
NA0602_0750 766.30 7.5 MM 78 MM 158 MM 1
L602_7.5 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์  (lowStock)
NA0602_0760 940.90 7.6 MM 82 MM 162 MM 1
L602_7.6 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์  (lowStock)
NA0602_0770 940.90 7.7 MM 82 MM 162 MM 1
L602_7.7 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์  (lowStock)
NA0602_0780 940.90 7.8 MM 82 MM 162 MM 1
L602_7.8 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์  (outOfStock)
NA0602_0790 940.90 7.9 MM 82 MM 162 MM 1
L602_7.9 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์  (lowStock)
NA0602_0800 805.10 8.0 MM 82 MM 162 MM 1
L602_8.0 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์  (lowStock)
NA0602_0810 892.40 8.1 MM 85 MM 138 MM 1
L602_8.1 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์  (lowStock)
NA0602_0820 892.40 8.2 MM 85 MM 168 MM 1
L602_8.2 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์  (lowStock)
NA0602_0830 892.40 8.3 MM 85 MM 168 MM 1
L602_8.3 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์  (inStock)
NA0602_0840 892.40 8.4 MM 85 MM 168 MM 1
L602_8.4 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์  (inStock)
NA0602_0850 843.90 8.5 MM 85 MM 168 MM 1
L602_8.5 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์  (inStock)
NA0602_0860 950.60 8.6 MM 88 MM 172 MM 1
L602_8.6 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์  (inStock)
NA0602_0870 950.60 8.7 MM 88 MM 172 MM 1
L602_8.7 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์  (lowStock)
NA0602_0880 950.60 8.8 MM 88 MM 172 MM 1
L602_8.8 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์  (lowStock)
NA0602_0890 950.60 8.9 MM 88 MM 172 MM 1
L602_8.9 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์  (lowStock)
NA0602_0900 892.40 9.0 MM 88 MM 172 MM 1
L602_9.0 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์  (inStock)
NA0602_0910 960.30 9.1 MM 92 MM 175 MM 1
L602_9.1 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์  (inStock)
NA0602_0920 960.30 9.2 MM 92 MM 175 MM 1
L602_9.2 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์  (lowStock)
NA0602_0930 960.30 9.3 MM 92 MM 175 MM 1
L602_9.3 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์  (lowStock)
NA0602_0940 960.30 9.4 MM 92 MM 175 MM 1
L602_9.4 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์  (lowStock)
NA0602_0950 940.90 9.5 MM 92 MM 175 MM 1
L602_9.5 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์  (lowStock)
NA0602_0960 1,047.60 9.6 MM 95 MM 178 MM 1
L602_9.6 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์  (lowStock)
NA0602_0970 1,047.60 9.7 MM 95 MM 178 MM 1
L602_9.7 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์  (lowStock)
NA0602_0980 1,047.60 9.8 MM 95 MM 178 MM 1
L602_9.8 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์  (lowStock)
NA0602_0990 1,047.60 9.9 MM 95 MM 178 MM 1
L602_9.9 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์  (lowStock)
NA0602_1000 970.00 10.0 MM 95 MM 178 MM 1
L602_10.0 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์  (inStock)
NA0602_1010 1,105.80 10.1 MM 98 MM 182 MM 1
L602_10.1 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์  (lowStock)
NA0602_1020 1,105.80 10.2 MM 98 MM 182 MM 1
L602_10.2 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์  (inStock)
NA0602_1030 1,105.80 10.3 MM 98 MM 182 MM 1
L602_10.3 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์  (inStock)
NA0602_1040 1,105.80 10.4 MM 98 MM 182 MM 1
L602_10.4 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์  (inStock)
NA0602_1050 1,047.60 10.5 MM 98 MM 182 MM 1
L602_10.5 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์  (inStock)
  จาก  390