ใบเลื่อยสายพาน

ค้นหาแบบละเอียด
Brand
Category
 • เครื่องมือตัดเจาะ(66)
  • ใบเลื่อยสายพาน (66)
สถานที่รับสินค้า
สต๊อกสินค้า
ประเภทสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
Overall Length
Diameter
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
  จาก  66 
Item Price
B051-1207 1,115.50
ใบเลื่อยสายพาน M42X27X0.9X5/8X3660  Obsolete  (lowStock)
 • ใบเลื่อยสายพาน M42X27X0.9X5/8X3660
 • B051-1207
 • BAHCO/บาห์โก้
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,115.50
  1,150.00
  3.0%
  PCS

  KT-D012-0420 426.80
  ใบเลื่อยสายพาน 3หุน X 1712มิล RBS250B  (outOfStock)
  KT-D012-0423 485.00
  ใบเลื่อยสายพาน RBS12A  (inStock)
 • ใบเลื่อยสายพาน RBS12A
 • KT-D012-0423
 • KT/เคที
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 485.00
  500.00
  3.0%
  PCS

  KT-D012-0427 582.00
  ใบเลื่อยสายพาน RBS350 4หุน X 4 TPI(2360)  (outOfStock)
  KT-D012-0428 669.30
  ใบเลื่อยสายพาน RBS350A(2560มม.) 1/2"4TPI  (outOfStock)
  KT-D012-0429 911.80
  ใบเลื่อยสายพานตัดโลหะ RMS45B  (lowStock)
 • ใบเลื่อยสายพานตัดโลหะ RMS45B
 • KT-D012-0429
 • KT/เคที
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 911.80
  940.00
  3.0%
  PCS

  M181-030X1.0 873.00
  030X1.0X10X50T HSS SCREW SLOTTING SAW  (outOfStock)
 • 030X1.0X10X50T HSS SCREW SLOTTING SAW
 • M181-030X1.0
 • MRT/เอ็มอาร์ที
 • สินค้าหมด
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 873.00
  900.00
  3.0%
  M181-030X2.0 1,154.30
  030X2.0X10X50T HSS SCREW SLOTTING SAW  (outOfStock)
 • 030X2.0X10X50T HSS SCREW SLOTTING SAW
 • M181-030X2.0
 • MRT/เอ็มอาร์ที
 • สินค้าหมด
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,154.30
  1,190.00
  3.0%
  M181-031X2.1 1,018.50
  030X2.1X10X50T HSS SCREW SLOTTING SAW  (outOfStock)
 • 030X2.1X10X50T HSS SCREW SLOTTING SAW
 • M181-031X2.1
 • MRT/เอ็มอาร์ที
 • สินค้าหมด
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,018.50
  1,050.00
  3.0%
  M181-045X3.4 0.00
  045X3.4X15.8X90T SCREW SLOTTING SAW  (outOfStock)
  M181-070X0.5 853.60
  070X0.5X25.4X72T SCREW SLOTTING SAW  (outOfStock)
 • 070X0.5X25.4X72T SCREW SLOTTING SAW
 • M181-070X0.5
 • MRT/เอ็มอาร์ที
 • สินค้าหมด
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 853.60
  880.00
  3.0%
  M181-070X0.6 814.80
  070X0.6X25.4X72T SCREW SLOTTING SAW  (outOfStock)
 • 070X0.6X25.4X72T SCREW SLOTTING SAW
 • M181-070X0.6
 • MRT/เอ็มอาร์ที
 • สินค้าหมด
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 814.80
  840.00
  3.0%
  M181-070X0.8 776.00
  070X0.8X25.4X72T SCREW SLOTTING SAW  (outOfStock)
 • 070X0.8X25.4X72T SCREW SLOTTING SAW
 • M181-070X0.8
 • MRT/เอ็มอาร์ที
 • สินค้าหมด
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 776.00
  800.00
  3.0%
  M181-070X1.0 776.00
  070X1.0X25.4X72T SCREW SLOTTING SAW  (outOfStock)
 • 070X1.0X25.4X72T SCREW SLOTTING SAW
 • M181-070X1.0
 • MRT/เอ็มอาร์ที
 • สินค้าหมด
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 776.00
  800.00
  3.0%
  M181-070X1.2 795.40
  070X1.2X25.4X72T SCREW SLOTTING SAW  (outOfStock)
 • 070X1.2X25.4X72T SCREW SLOTTING SAW
 • M181-070X1.2
 • MRT/เอ็มอาร์ที
 • สินค้าหมด
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 795.40
  820.00
  3.0%
  M181-070X1.5 814.80
  070X1.5X25.4X72T SCREW SLOTTING SAW  (outOfStock)
 • 070X1.5X25.4X72T SCREW SLOTTING SAW
 • M181-070X1.5
 • MRT/เอ็มอาร์ที
 • สินค้าหมด
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 814.80
  840.00
  3.0%
  M181-070X1.6 814.80
  070X1.6X25.4X72T SCREW SLOTTING SAW  (lowStock)
 • 070X1.6X25.4X72T SCREW SLOTTING SAW
 • M181-070X1.6
 • MRT/เอ็มอาร์ที
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 814.80
  840.00
  3.0%
  PCS

  M181-070X2.0 853.60
  070X2.0X25.4X72T SCREW SLOTTING SAW  (outOfStock)
 • 070X2.0X25.4X72T SCREW SLOTTING SAW
 • M181-070X2.0
 • MRT/เอ็มอาร์ที
 • สินค้าหมด
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 853.60
  880.00
  3.0%
  M181-070X2.5 911.80
  070X2.5X25.4X72T SCREW SLOTTING SAW  (lowStock)
 • 070X2.5X25.4X72T SCREW SLOTTING SAW
 • M181-070X2.5
 • MRT/เอ็มอาร์ที
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 911.80
  940.00
  3.0%
  PCS

  M181-075X0.5 1,173.70
  075X0.5X25.4X48T METAL SLITTING SAW  (outOfStock)
 • 075X0.5X25.4X48T METAL SLITTING SAW
 • M181-075X0.5
 • MRT/เอ็มอาร์ที
 • สินค้าหมด
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,173.70
  1,210.00
  3.0%
  M181-075X0.6 1,134.90
  075X0.6X25.4X48T METAL SLITTING SAW  (lowStock)
 • 075X0.6X25.4X48T METAL SLITTING SAW
 • M181-075X0.6
 • MRT/เอ็มอาร์ที
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,134.90
  1,170.00
  3.0%
  PCS

  M181-075X0.8 1,028.20
  075X0.8X25.4X48T METAL SLITTING SAW  (outOfStock)
 • 075X0.8X25.4X48T METAL SLITTING SAW
 • M181-075X0.8
 • MRT/เอ็มอาร์ที
 • สินค้าหมด
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,028.20
  1,060.00
  3.0%
  M181-075X1.0 970.00
  075X1.0X25.4X48T METAL SLITTING SAW  (lowStock)
 • 075X1.0X25.4X48T METAL SLITTING SAW
 • M181-075X1.0
 • MRT/เอ็มอาร์ที
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 970.00
  1,000.00
  3.0%
  PCS

  M181-075X1.2 853.60
  075X1.2X25.4X48T METAL SLITTING SAW  (outOfStock)
 • 075X1.2X25.4X48T METAL SLITTING SAW
 • M181-075X1.2
 • MRT/เอ็มอาร์ที
 • สินค้าหมด
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 853.60
  880.00
  3.0%
  M181-075X1.5 892.40
  075X1.5X25.4X40T METAL SLITTING SAW  (outOfStock)
 • 075X1.5X25.4X40T METAL SLITTING SAW
 • M181-075X1.5
 • MRT/เอ็มอาร์ที
 • สินค้าหมด
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 892.40
  920.00
  3.0%
  M181-075X1.6 911.80
  075X1.6X25.4X40T METAL SLITTING SAW  (lowStock)
 • 075X1.6X25.4X40T METAL SLITTING SAW
 • M181-075X1.6
 • MRT/เอ็มอาร์ที
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 911.80
  940.00
  3.0%
  PCS

  M181-075X2.0 911.80
  075X2.0X25.4X40T METAL SLITTING SAW  (outOfStock)
 • 075X2.0X25.4X40T METAL SLITTING SAW
 • M181-075X2.0
 • MRT/เอ็มอาร์ที
 • สินค้าหมด
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 911.80
  940.00
  3.0%
  M181-075X2.5 1,018.50
  075X2.5X25.4X40T METAL SLITTING SAW  (lowStock)
 • 075X2.5X25.4X40T METAL SLITTING SAW
 • M181-075X2.5
 • MRT/เอ็มอาร์ที
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,018.50
  1,050.00
  3.0%
  PCS

  M181-075X3.0 1,086.40
  075X3.0X25.4X40T METAL SLITTING SAW  (outOfStock)
 • 075X3.0X25.4X40T METAL SLITTING SAW
 • M181-075X3.0
 • MRT/เอ็มอาร์ที
 • สินค้าหมด
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,086.40
  1,120.00
  3.0%
  M181-100X0.5 1,561.70
  100X0.5X25.4X56T METAL SLITTING SAW  (outOfStock)
 • 100X0.5X25.4X56T METAL SLITTING SAW
 • M181-100X0.5
 • MRT/เอ็มอาร์ที
 • สินค้าหมด
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,561.70
  1,610.00
  3.0%
  M181-100X0.6 1,561.70
  100X0.6X25.4X56T METAL SLITTING SAW  (outOfStock)
 • 100X0.6X25.4X56T METAL SLITTING SAW
 • M181-100X0.6
 • MRT/เอ็มอาร์ที
 • สินค้าหมด
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,561.70
  1,610.00
  3.0%
  M181-100X0.8 1,474.40
  100X0.8X25.4X56T METAL SLITTING SAW  (outOfStock)
 • 100X0.8X25.4X56T METAL SLITTING SAW
 • M181-100X0.8
 • MRT/เอ็มอาร์ที
 • สินค้าหมด
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,474.40
  1,520.00
  3.0%
  M181-100X1.0 1,474.40
  100X1.0X25.4X56T METAL SLITTING SAW  (outOfStock)
 • 100X1.0X25.4X56T METAL SLITTING SAW
 • M181-100X1.0
 • MRT/เอ็มอาร์ที
 • สินค้าหมด
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,474.40
  1,520.00
  3.0%
  M181-100X1.2 1,474.40
  100X1.2X25.4X56T METAL SLITTING SAW  (outOfStock)
 • 100X1.2X25.4X56T METAL SLITTING SAW
 • M181-100X1.2
 • MRT/เอ็มอาร์ที
 • สินค้าหมด
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,474.40
  1,520.00
  3.0%
  M181-100X1.5 1,493.80
  100X1.5X25.4X56T METAL SLITTING SAW  (outOfStock)
 • 100X1.5X25.4X56T METAL SLITTING SAW
 • M181-100X1.5
 • MRT/เอ็มอาร์ที
 • สินค้าหมด
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,493.80
  1,540.00
  3.0%
  M181-100X1.6 1,493.80
  100X1.6X25.4X56T METAL SLITTING SAW  (outOfStock)
 • 100X1.6X25.4X56T METAL SLITTING SAW
 • M181-100X1.6
 • MRT/เอ็มอาร์ที
 • สินค้าหมด
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,493.80
  1,540.00
  3.0%
    จาก  66