ดอกสว่านไฮสปีด อื่นๆ

ค้นหาแบบละเอียด
Brand
Category
 • เครื่องมือตัดเจาะ(49)
  • ดอกสว่าน (49)
   • ดอกสว่านไฮสปีด (49)
    • ดอกสว่านไฮสปีด อื่นๆ (49)
สถานที่รับสินค้า
สต๊อกสินค้า
ประเภทสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
Overall Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Flute Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Diameter
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
  จาก  49 
Item Price
NA6546_0260 388.00
L6546_2.6MM AGES DRILL  (lowStock)
 • L6546_2.6MM AGES DRILL
 • NA6546_0260
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 388.00
  400.00
  3.0%
  PCS

  NA6546_0270 388.00
  L6546_2.7MM AGES DRILL  (outOfStock)
  NA6546_0290 388.00
  L6546_2.9MM AGES DRILL  (outOfStock)
  NA6546_0330 465.60
  L6546_3.3MM AGES DRILL  (lowStock)
 • L6546_3.3MM AGES DRILL
 • NA6546_0330
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 465.60
  480.00
  3.0%
  PCS

  NA6546_0340 465.60
  L6546_3.4MM AGES DRILL  (lowStock)
 • L6546_3.4MM AGES DRILL
 • NA6546_0340
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 465.60
  480.00
  3.0%
  PCS

  NA6546_0350 465.60
  L6546_3.5MM AGES DRILL  (lowStock)
 • L6546_3.5MM AGES DRILL
 • NA6546_0350
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 465.60
  480.00
  3.0%
  PCS

  NA6546_0360 514.10
  L6546_3.6MM AGES DRILL  (lowStock)
 • L6546_3.6MM AGES DRILL
 • NA6546_0360
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 514.10
  530.00
  3.0%
  PCS

  NA6546_0380 514.10
  L6546_3.8MM AGES DRILL  (lowStock)
 • L6546_3.8MM AGES DRILL
 • NA6546_0380
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 514.10
  530.00
  3.0%
  PCS

  NA6546_0400 514.10
  L6546_4.0MM AGES DRILL  (lowStock)
 • L6546_4.0MM AGES DRILL
 • NA6546_0400
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 514.10
  530.00
  3.0%
  PCS

  NA6546_0430 562.60
  L6546_4.3MM AGES DRILL  (lowStock)
 • L6546_4.3MM AGES DRILL
 • NA6546_0430
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 562.60
  580.00
  3.0%
  PCS

  NA6546_0440 562.60
  L6546_4.4MM AGES DRILL  (outOfStock)
  NA6546_0480 649.90
  L6546_4.8MM AGES DRILL  (lowStock)
 • L6546_4.8MM AGES DRILL
 • NA6546_0480
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 649.90
  670.00
  3.0%
  PCS

  NA6546_0500 649.90
  L6546_5.0MM AGES DRILL  (lowStock)
 • L6546_5.0MM AGES DRILL
 • NA6546_0500
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 649.90
  670.00
  3.0%
  PCS

  NA6546_0520 766.30
  L6546_5.2MM AGES DRILL  (lowStock)
 • L6546_5.2MM AGES DRILL
 • NA6546_0520
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 766.30
  790.00
  3.0%
  PCS

  NA6546_0530 766.30
  L6546_5.3MM AGES DRILL  (lowStock)
 • L6546_5.3MM AGES DRILL
 • NA6546_0530
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 766.30
  790.00
  3.0%
  PCS

  NA6546_0540 766.30
  L6546_5.4MM AGES DRILL  (lowStock)
 • L6546_5.4MM AGES DRILL
 • NA6546_0540
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 766.30
  790.00
  3.0%
  PCS

  NA6546_0550 766.30
  L6546_5.5MM AGES DRILL  (outOfStock)
  NA6546_0560 824.50
  L6546_5.6MM AGES DRILL  (lowStock)
 • L6546_5.6MM AGES DRILL
 • NA6546_0560
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 824.50
  850.00
  3.0%
  PCS

  NA6546_0570 824.50
  L6546_5.7MM AGES DRILL  (lowStock)
 • L6546_5.7MM AGES DRILL
 • NA6546_0570
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 824.50
  850.00
  3.0%
  PCS

  NA6546_0580 824.50
  L6546_5.8MM AGES DRILL  (lowStock)
 • L6546_5.8MM AGES DRILL
 • NA6546_0580
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 824.50
  850.00
  3.0%
  PCS

  NA6546_0590 824.50
  L6546_5.9MM AGES DRILL  (lowStock)
 • L6546_5.9MM AGES DRILL
 • NA6546_0590
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 824.50
  850.00
  3.0%
  PCS

  NA6546_0600 824.50
  L6546_6.0MM AGES DRILL  (outOfStock)
  NA6546_0630 902.10
  L6546_6.3MM AGES DRILL  (outOfStock)
  NA6546_0660 940.90
  L6546_6.6MM AGES DRILL  (lowStock)
 • L6546_6.6MM AGES DRILL
 • NA6546_0660
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 940.90
  970.00
  3.0%
  PCS

  NA6546_0670 940.90
  L6546_6.7MM AGES DRILL  (lowStock)
 • L6546_6.7MM AGES DRILL
 • NA6546_0670
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 940.90
  970.00
  3.0%
  PCS

  NA6546_0690 940.90
  L6546_6.9MM AGES DRILL  (outOfStock)
  NA6546_0700 940.90
  L6546_7.0MM AGES DRILL  (lowStock)
 • L6546_7.0MM AGES DRILL
 • NA6546_0700
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 940.90
  970.00
  3.0%
  PCS

  NA6546_0780 1,037.90
  L6546_7.8MM AGES DRILL  (lowStock)
 • L6546_7.8MM AGES DRILL
 • NA6546_0780
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,037.90
  1,070.00
  3.0%
  PCS

  NA6546_0820 1,134.90
  L6546_8.2 MM AGES DRILL  (lowStock)
 • L6546_8.2 MM AGES DRILL
 • NA6546_0820
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,134.90
  1,170.00
  3.0%
  PCS

  NA6546_0830 1,134.90
  L6546_8.3MM AGES DRILL  (lowStock)
 • L6546_8.3MM AGES DRILL
 • NA6546_0830
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,134.90
  1,170.00
  3.0%
  PCS

  NA6546_0850 1,134.90
  L6546_8.5MM AGES DRILL  (outOfStock)
  NA6546_0860 1,202.80
  L6546_8.6MM AGES DRILL  (outOfStock)
  NA6546_0880 1,202.80
  L6546_8.8MM AGES DRILL  (lowStock)
 • L6546_8.8MM AGES DRILL
 • NA6546_0880
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,202.80
  1,240.00
  3.0%
  PCS

  NA6546_0890 1,202.80
  L6546_8.9MM AGES DRILL  (lowStock)
 • L6546_8.9MM AGES DRILL
 • NA6546_0890
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,202.80
  1,240.00
  3.0%
  PCS