ดอกสว่านเคลือบผิว AQUA EX Flat ดอกยาว

ค้นหาแบบละเอียด
Brand
Category
 • เครื่องมือตัดเจาะ(22)
  • ดอกสว่าน (22)
   • ดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบต์ (22)
    • ดอกสว่านเคลือบผิว AQUA EX Flat ดอกยาว (22)
สถานที่รับสินค้า
สต๊อกสินค้า
ประเภทสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
Overall Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Flute Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Diameter
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
  จาก  22 
Item Price เส้นผ่าศูนย์กลาง (D2)- ความยาวฟัน (l)- ความยาวรวม (L)- เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (d)-
NA9816_0300 2,114.60 3.0 MM 19 MM 60 MM 6 MM
L9816_3.0MM AQUA DRILLS FLAT LONG SHANK  (lowStock)
 • L9816_3.0MM AQUA DRILLS FLAT LONG SHANK
 • NA9816_0300
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,114.60
  2,180.00
  3.0%
  PCS

  NA9816_0330 2,201.90 3.3 MM 21 MM 60 MM 6 MM
  L9816_3.3MM AQUA DRILLS FLAT LONG SHANK  (outOfStock)
  NA9816_0350 2,201.90 3.5 MM 23 MM 60 MM 6 MM
  L9816_3.5MM AQUA DRILLS FLAT LONG SHANK  (outOfStock)
  NA9816_0400 2,201.90 4.0 MM 25 MM 60 MM 6 MM
  L9816_4.0MM AQUA DRILLS FLAT LONG SHANK  (outOfStock)
  NA9816_0450 2,463.80 4.5 MM 29 MM 70 MM 6 MM
  L9816_4.5MM AQUA DRILLS FLAT LONG SHANK  (lowStock)
 • L9816_4.5MM AQUA DRILLS FLAT LONG SHANK
 • NA9816_0450
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,463.80
  2,540.00
  3.0%
  PCS

  NA9816_0500 2,512.30 5.0 MM 32 MM 70 MM 6 MM
  L9816_5.0MM AQUA DRILLS FLAT LONG SHANK  (outOfStock)
  NA9816_0550 2,686.90 5.5 MM 36 MM 70 MM 6 MM
  L9816_5.5MM AQUA DRILLS FLAT LONG SHANK  (lowStock)
 • L9816_5.5MM AQUA DRILLS FLAT LONG SHANK
 • NA9816_0550
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,686.90
  2,770.00
  3.0%
  PCS

  NA9816_0600 2,686.90 6.0 MM 38 MM 70 MM 6 MM
  L9816_6.0MM AQUA DRILLS FLAT LONG SHANK  (outOfStock)
  NA9816_0650 3,569.60 6.5 MM 42 MM 85 MM 6 MM
  L9816_6.5MM AQUA DRILLS FLAT LONG SHANK  (lowStock)
 • L9816_6.5MM AQUA DRILLS FLAT LONG SHANK
 • NA9816_0650
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 3,569.60
  3,680.00
  3.0%
  PCS

  NA9816_0670 3,598.70 6.7 MM 44 MM 85 MM 6 MM
  L9816_6.7MM AQUA DRILLS FLAT LONG SHANK  (outOfStock)
  NA9816_0700 3,598.70 7.0 MM 46 MM 90 MM 6 MM
  L9816_7.0MM AQUA DRILLS FLAT LONG SHANK  (lowStock)
 • L9816_7.0MM AQUA DRILLS FLAT LONG SHANK
 • NA9816_0700
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 3,598.70
  3,710.00
  3.0%
  PCS

  NA9816_0750 3,947.90 7.5 MM 48 MM 90 MM 6 MM
  L9816_7.5MM AQUA DRILLS FLAT LONG SHANK  (lowStock)
 • L9816_7.5MM AQUA DRILLS FLAT LONG SHANK
 • NA9816_0750
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 3,947.90
  4,070.00
  3.0%
  PCS

  NA9816_0800 3,850.90 8.0 MM 51 MM 100 MM 8 MM
  L9816_8.0MM AQUA DRILLS FLAT LONG SHANK  (lowStock)
 • L9816_8.0MM AQUA DRILLS FLAT LONG SHANK
 • NA9816_0800
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 3,850.90
  3,970.00
  3.0%
  PCS

  NA9816_0850 4,355.30 8.5 MM 54 MM 100 MM 8 MM
  L9816_8.5MM AQUA DRILLS FLAT LONG SHANK  (lowStock)
 • L9816_8.5MM AQUA DRILLS FLAT LONG SHANK
 • NA9816_0850
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 4,355.30
  4,490.00
  3.0%
  PCS

  NA9816_0900 4,374.70 9.0 MM 58 MM 100 MM 8 MM
  L9816_9.0MM AQUA DRILLS FLAT LONG SHANK  (lowStock)
 • L9816_9.0MM AQUA DRILLS FLAT LONG SHANK
 • NA9816_0900
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 4,374.70
  4,510.00
  3.0%
  PCS

  NA9816_0950 4,850.00 9.5 MM 61 MM 100 MM 8 MM
  L9816_9.5MM AQUA DRILLS FLAT LONG SHANK  (lowStock)
 • L9816_9.5MM AQUA DRILLS FLAT LONG SHANK
 • NA9816_0950
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 4,850.00
  5,000.00
  3.0%
  PCS

  NA9816_1000 4,685.10 10.0 MM 63 MM 110 MM 10 MM
  L9816_10.0MM AQUA DRILLS FLAT LONG SHANK  (lowStock)
 • L9816_10.0MM AQUA DRILLS FLAT LONG SHANK
 • NA9816_1000
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 4,685.10
  4,830.00
  3.0%
  PCS

  NA9816_1050 5,461.10 10.5 MM 67 MM 110 MM 10 MM
  L9816_10.5MM AQUA DRILLS FLAT LONG SHANK  (lowStock)
 • L9816_10.5MM AQUA DRILLS FLAT LONG SHANK
 • NA9816_1050
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 5,461.10
  5,630.00
  3.0%
  PCS

  NA9816_1100 5,538.70 11.0 MM 70 MM 115 MM 10 MM
  L9816_11.0MM AQUA DRILLS FLAT LONG SHANK  (lowStock)
 • L9816_11.0MM AQUA DRILLS FLAT LONG SHANK
 • NA9816_1100
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 5,538.70
  5,710.00
  3.0%
  PCS

  NA9816_1150 6,014.00 11.5 MM 73 MM 115 MM 10 MM
  L9816_11.5MM AQUA DRILLS FLAT LONG SHANK  (lowStock)
 • L9816_11.5MM AQUA DRILLS FLAT LONG SHANK
 • NA9816_1150
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 6,014.00
  6,200.00
  3.0%
  PCS

  NA9816_1200 6,014.00 12.0 MM 76 MM 125 MM 12 MM
  L9816_12.0MM AQUA DRILLS FLAT LONG SHANK  (outOfStock)
  NA9816_1250 6,799.70 12.5 MM 80 MM 125 MM 12 MM
  L9816_12.5MM AQUA DRILLS FLAT LONG SHANK  (outOfStock)
    จาก  22