ใบเลื่อยตัดเหล็ก

ค้นหาแบบละเอียด
Brand
Category
 • เครื่องมือตัดเจาะ(179)
  • ใบเลื่อยตัดเหล็ก (179)
สถานที่รับสินค้า
สต๊อกสินค้า
ประเภทสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
  จาก  179 
Item Price
K101-0010 10,185.00
ใบเลื่อยตัดเหล็ก 10"140T หนา(HSS)  (lowStock)
 • ใบเลื่อยตัดเหล็ก 10"140T หนา(HSS)
 • K101-0010
 • KKS/เคเคเอส
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 10,185.00
  10,500.00
  3.0%
  PCS

  K101-0020 10,476.00
  ใบเลื่อยตัดเหล็ก 10"220T หนา(HSS)  (inStock)
 • ใบเลื่อยตัดเหล็ก 10"220T หนา(HSS)
 • K101-0020
 • KKS/เคเคเอส
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 10,476.00
  10,800.00
  3.0%
  PCS

  K101-0030 13,095.00
  ใบเลื่อยตัดเหล็ก 12" 180T หนา(HSS)  (outOfStock)
  K101-0040 17,460.00
  ใบเลื่อยตัดเหล็ก 14" 200T หนา(HSS)  (lowStock)
 • ใบเลื่อยตัดเหล็ก 14" 200T หนา(HSS)
 • K101-0040
 • KKS/เคเคเอส
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 17,460.00
  18,000.00
  3.0%
  PCS

  K101-0060 3,783.00
  ใบเลื่อยตัดเหล็ก 12" 200T บาง(NKS-60)  (outOfStock)
  K101-0090 5,820.00
  ใบเลื่อยตัดเหล็ก 16" 260T บาง(NKS-60)  (outOfStock)
  O081-CMS02X250X020 5,102.20
  CMS02 250X2.0X32 ใบเลื่อยไฮสปีดโคบอลต์  (outOfStock)
  O081-FMA015 1,096.10
  SCREW SLOTTING CUTTERS 70DIA(56NT)  (outOfStock)
 • SCREW SLOTTING CUTTERS 70DIA(56NT)
 • O081-FMA015
 • OKAZAKI/โอกาซากิ
 • สินค้าหมด
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,096.10
  1,130.00
  3.0%
  O081-FMA018 1,154.30
  SCREW SLOTTING CUTTERS 70DIA(56NT)  (outOfStock)
 • SCREW SLOTTING CUTTERS 70DIA(56NT)
 • O081-FMA018
 • OKAZAKI/โอกาซากิ
 • สินค้าหมด
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,154.30
  1,190.00
  3.0%
  O081-MST075X005 1,503.50
  MST75X0.5 MS METAL SLITTING SAWS  (lowStock)
 • MST75X0.5 MS METAL SLITTING SAWS
 • O081-MST075X005
 • OKAZAKI/โอกาซากิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,503.50
  1,550.00
  3.0%
  PCS

  O081-MST075X010 1,202.80
  MST75X1.0 MS METAL SLITTING SAWS  (lowStock)
 • MST75X1.0 MS METAL SLITTING SAWS
 • O081-MST075X010
 • OKAZAKI/โอกาซากิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,202.80
  1,240.00
  3.0%
  PCS

  O081-MST075X015 1,241.60
  MST75X1.5 MS METAL SLITTING SAWS  (lowStock)
 • MST75X1.5 MS METAL SLITTING SAWS
 • O081-MST075X015
 • OKAZAKI/โอกาซากิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,241.60
  1,280.00
  3.0%
  PCS

  O081-MST075X020 1,241.60
  MST75X2.0 MS METAL SLITTING SAWS  (lowStock)
 • MST75X2.0 MS METAL SLITTING SAWS
 • O081-MST075X020
 • OKAZAKI/โอกาซากิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,241.60
  1,280.00
  3.0%
  PCS

  O081-MST075X025 1,416.20
  MST75X2.5 MS METAL SLITTING SAWS  (lowStock)
 • MST75X2.5 MS METAL SLITTING SAWS
 • O081-MST075X025
 • OKAZAKI/โอกาซากิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,416.20
  1,460.00
  3.0%
  PCS

  O081-MST075X030 1,474.40
  MST75X3.0 MS METAL SLITTING SAWS  (lowStock)
 • MST75X3.0 MS METAL SLITTING SAWS
 • O081-MST075X030
 • OKAZAKI/โอกาซากิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,474.40
  1,520.00
  3.0%
  PCS

  O081-MST075X035 1,571.40
  MST75X3.5 MS METAL SLITTING SAWS  (lowStock)
 • MST75X3.5 MS METAL SLITTING SAWS
 • O081-MST075X035
 • OKAZAKI/โอกาซากิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,571.40
  1,620.00
  3.0%
  PCS

  O081-MST075X037 1,658.70
  MST75X3.7 MS METAL SLITTING SAWS  (outOfStock)
 • MST75X3.7 MS METAL SLITTING SAWS
 • O081-MST075X037
 • OKAZAKI/โอกาซากิ
 • สินค้าหมด
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,658.70
  1,710.00
  3.0%
  O081-MST075X038 1,658.70
  MST75X3.8 MS METAL SLITTING SAWS  (outOfStock)
 • MST75X3.8 MS METAL SLITTING SAWS
 • O081-MST075X038
 • OKAZAKI/โอกาซากิ
 • สินค้าหมด
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,658.70
  1,710.00
  3.0%
  O081-MST075X040 1,658.70
  MST75X4.0 MS METAL SLITTING SAWS  (lowStock)
 • MST75X4.0 MS METAL SLITTING SAWS
 • O081-MST075X040
 • OKAZAKI/โอกาซากิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,658.70
  1,710.00
  3.0%
  PCS

  O081-MST075X045 1,804.20
  MST75X4.5 MS METAL SLITTING SAWS  (lowStock)
 • MST75X4.5 MS METAL SLITTING SAWS
 • O081-MST075X045
 • OKAZAKI/โอกาซากิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,804.20
  1,860.00
  3.0%
  PCS

  O081-MST075X050 1,843.00
  MST75X5.0 MS METAL SLITTING SAWS  (lowStock)
 • MST75X5.0 MS METAL SLITTING SAWS
 • O081-MST075X050
 • OKAZAKI/โอกาซากิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,843.00
  1,900.00
  3.0%
  PCS

  O081-MST075X060 2,260.10
  MST75X6.0 MS METAL SLITTING SAWS  (lowStock)
 • MST75X6.0 MS METAL SLITTING SAWS
 • O081-MST075X060
 • OKAZAKI/โอกาซากิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,260.10
  2,330.00
  3.0%
  PCS

  O081-MST075X070 2,628.70
  MST75X7.0 MS METAL SLITTING SAWS  (lowStock)
 • MST75X7.0 MS METAL SLITTING SAWS
 • O081-MST075X070
 • OKAZAKI/โอกาซากิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,628.70
  2,710.00
  3.0%
  PCS

  O081-MST075X080 3,045.80
  MST75X8.0 MS METAL SLITTING SAWS  (lowStock)
 • MST75X8.0 MS METAL SLITTING SAWS
 • O081-MST075X080
 • OKAZAKI/โอกาซากิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 3,045.80
  3,140.00
  3.0%
  PCS

  O081-MST100X005 2,599.60
  MST100X0.5 MS METAL SLITTING SAWS  (lowStock)
 • MST100X0.5 MS METAL SLITTING SAWS
 • O081-MST100X005
 • OKAZAKI/โอกาซากิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,599.60
  2,680.00
  3.0%
  PCS

  O081-MST100X006 2,172.80
  MST100X0.6 MS METAL SLITTING SAWS  (outOfStock)
 • MST100X0.6 MS METAL SLITTING SAWS
 • O081-MST100X006
 • OKAZAKI/โอกาซากิ
 • สินค้าหมด
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,172.80
  2,240.00
  3.0%
  O081-MST100X007 2,172.80
  MST100X0.7 MS METAL SLITTING SAWS  (outOfStock)
 • MST100X0.7 MS METAL SLITTING SAWS
 • O081-MST100X007
 • OKAZAKI/โอกาซากิ
 • สินค้าหมด
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,172.80
  2,240.00
  3.0%
  O081-MST100X010 1,988.50
  MST100X1.0 MS METAL SLITTING SAWS  (lowStock)
 • MST100X1.0 MS METAL SLITTING SAWS
 • O081-MST100X010
 • OKAZAKI/โอกาซากิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,988.50
  2,050.00
  3.0%
  PCS

  O081-MST100X012 2,046.70
  MST100X1.2 MS METAL SLITTING SAWS  (inStock)
 • MST100X1.2 MS METAL SLITTING SAWS
 • O081-MST100X012
 • OKAZAKI/โอกาซากิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,046.70
  2,110.00
  3.0%
  PCS

  O081-MST100X015 2,046.70
  MST100X1.5 MS METAL SLITTING SAWS  (lowStock)
 • MST100X1.5 MS METAL SLITTING SAWS
 • O081-MST100X015
 • OKAZAKI/โอกาซากิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,046.70
  2,110.00
  3.0%
  PCS

  O081-MST100X017 2,046.70
  MST100X1.7 MS METAL SLITTING SAWS  (lowStock)
 • MST100X1.7 MS METAL SLITTING SAWS
 • O081-MST100X017
 • OKAZAKI/โอกาซากิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,046.70
  2,110.00
  3.0%
  PCS

  O081-MST100X020 2,046.70
  MST100X2.0 MS METAL SLITTING SAWS  (lowStock)
 • MST100X2.0 MS METAL SLITTING SAWS
 • O081-MST100X020
 • OKAZAKI/โอกาซากิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,046.70
  2,110.00
  3.0%
  PCS

  O081-MST100X021 2,172.80
  MST100X2.1 MS METAL SLITTING SAWS  (lowStock)
 • MST100X2.1 MS METAL SLITTING SAWS
 • O081-MST100X021
 • OKAZAKI/โอกาซากิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,172.80
  2,240.00
  3.0%
  PCS

  O081-MST100X022 2,172.80
  MST100X2.2 MS METAL SLITTING SAWS  (lowStock)
 • MST100X2.2 MS METAL SLITTING SAWS
 • O081-MST100X022
 • OKAZAKI/โอกาซากิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,172.80
  2,240.00
  3.0%
  PCS

  O081-MST100X025 2,172.80
  MST100X2.5 MS METAL SLITTING SAWS  (lowStock)
 • MST100X2.5 MS METAL SLITTING SAWS
 • O081-MST100X025
 • OKAZAKI/โอกาซากิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,172.80
  2,240.00
  3.0%
  PCS

  O081-MST100X030 2,376.50
  MST100X3.0 MS METAL SLITTING SAWS  (outOfStock)
 • MST100X3.0 MS METAL SLITTING SAWS
 • O081-MST100X030
 • OKAZAKI/โอกาซากิ
 • สินค้าหมด
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,376.50
  2,450.00
  3.0%
    จาก  179